Tarixiy obidalarimiz me’morchiligi

“Bizning qudratimizga shubxa qilsangiz biz qurgan imoratlarga boqing!” (Amir Temur) Mamlakatning ildizlari hisoblanadigan madaniy qadriyatlarni, shu…

Lok-bo‘yoq materiallari va lok-bo‘yoq qoplamalari kriminalistik tadqiqotlarining ilmiy asoslari, ular tarkibi, tasniflanishi, xossa va xususiyatlari

Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalari tadqiqotlarining kriminalistika fani doirasida shakllanishi uchun muhim asos bo‘lib, kriminalistik izshunoslik (an’anaviy…

Trasologik ekspertiza kontseptsiyasi, tasnifi va umumiy metodologiyasi

Trasologik ekspertiza sud ekspertizasi turlaridan biriga kiradi. Iz ekspertizasi protsessual harakat bo‘lib, uning natijasida texnika, fan,…

Kompyuter qurilmalarining texnik xususiyatlarini texnik topshiriqlardagi xususiyatlar bilan muvofiqligini tekshirishning ahamiyati

Kompyuter qurilmalarining texnik xususiyatlarini ularning foydalanuvchilar tomonidan belgilangan texnik xususiyatlarga mosligini tekshirish foydalanuvchilarning ishlash samaradorligi hamda…

Sud-iqtisodiy ekspertizasining zamonaviy imkoniyatlari

Har qanday davlatning barqaror iqtisodiyoti uni to‘laqonli, ulkan rivojlanishiga va xalq farovonligini ta’minlashga salbiy ta’sir qiluvchi…

Порядок назначения и проведения судебно-почерковедческого исследования по копиям документов.

В Республиканский центр судебной экспертизы имени Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан нередко поступают материалы по…