Tovarshunoslik ekspertizasi

Sud-tovarshunoslik ekspertizasining mohiyati mahsulotlarning tovar (iste’mol) xususiyatlari muayyan sifatini aniqlash maqsadida maxsus bilimlar yordamida tekshirishdan iborat.

 

Font Resize
Ko'rinish