Sud-kompyuter texnikaviy ekspertizasi boʼlimi

 

 

Yo‘ldoshev Temurbek Anvar o‘g‘li 

Bo’lim boshlig’i

Tel: 71-209-11-55

Ichki tel: 193

 

Sud kompyuter-texnikaviy ekspertizasi (SKTE) – texnik ekspertizalar sinfiga kiruvchi mustaqil ekspertiza turi bo‘lib, tergov jarayonidagi ob’ektning kompyuter qurilmasi yoki mobil aloqa vositasi sifatidagi holatini, jinoyatni sodir etish jarayonidagi rolini aniqlash, axborot saqlovchi va tashuvchi qurilmalarda jinoyatga aloqador ma’lumotlarni ajratib olish uchun qurilmalar xotirasiga xavfsiz yo‘llar bilan kirish, hamda ma’lumotlarni tahlil qilish maqsadida o‘tkaziluvchi tadqiqot jarayonidir.

SKTE keng qamrovli tadqiqot turlarini o‘z ichiga oladi. Shu sababli ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

  • apparat (yoki qurilma) kompyuter-texnikaviy ekspertizasi;
  • kompyuter-ma’lumotlari ekspertizasi;
  • kompyuter dasturiy ta’minoti ekspertiza;
  • kompyuter tarmoqlari ekspertizasi;

shuningdek, radioelektron qurilmalar (mobil aloqa vositalari) ekspertizasi ham sud kompyuter-texnikaviy ekspertizasi bo’limida amalga oshiriladi.