Sud-ballistik ekspertizasi

Sud-ballistik ekspertiza-bu an’anaviy kriminalistik ekspertizalarning bir turidir. Sud ballistika ekspertizalarining ilmiy-nazariy asoslari bo‘lib, kriminalistikaning bir bo‘limi-kriminalistik  texnika tizimiga kiruvchi va “Sud ballistikasi” deb nom olgan fan hisoblanadi.

Sud ballistikasi- kriminalistik texnikaning o‘qotar qurollar va jangovar o‘q-dorilarning belgilari, ularni ishlatilishi izlarini hosil bo‘lish qonuniyatlarini o‘rganuvchi, ushbu obektlarni o‘qotar qurollarni ishlashi, ularni qonunga xilof ravishda saqlash, taqib yurish, tayyorlash va o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan jinoyatlarni ochish va tergov qilishda daliliy ashyolar va namunalar sifatida olish, yig‘ish va tadqiqot qilish uchun vosita va usullar ishlab chiquvchi, shuningdek, bu kabi jinoyatlarni oldini olish borasida taqdimnomalar ishlab chiquvchi bir bo‘limidir.

Sud ballistika ekspertizasi vazifasiga – qurol, kurol-yarog‘larni va ulardan qoldirilgan izlarini o‘rganish, qurol yaroqlarni markasi va kalibrini aniqlash, otilgan o‘k va gilzalarda qoldirilgan izlari asosida qurolni identifikasiya qilish, o‘q otilgan masofani va yo‘nalishini aniqlash, buyumning o‘q otar qurollarga va o‘q dorilariga ta’luqligini aniqlash, kiradi.