Sud-yer ekspertizasi

Sud yer ekspertizasi tadqiqod ob’ektiga yer maydonlari va yer maydonida joylashgan bino inshoatlar, injener tarmoqlari, yer maydonlarini rejalari, yer ajratish rejalari, yer osti va yer usti komunikatsiyalarning rejalari kiradi.

Sud yer eksperti vakolatiga quydagi savollar doirasi kiradi:

  • ajratilgan yer maydonlarni haqiqiy o‘lchamlarini yer ajratish rejalariga yoki kadastr hujjatlaridagi rejalarga mosligini aniqlash;
  • uy-joy binolarini bo‘lish variantlari bo‘yicha yer maydonlarini bo‘lish imkoniyatlarini aniqlash;
  • uy-joy binolarini bo‘lish yoki foydalanish tartibi variantlari bo‘yicha yer maydonlaridan foydalanish tartibini belgilash imkoniyatlarini aniqlash;
  • «servetut» ko‘llanishi yo‘li bilan uy-joy binolarini bo‘lish yoki foydalanish tartibi variantlari bo‘yicha yer maydonlarini bo‘lish (foydalanish tartibini belgilash) imkoniyatlarini aniqlash;
  • qo‘shimcha egallangan yer maydonlarini mavjudligini (mavjud emasligini) aniqlash.