Sud-filologiya ekspertiza

Sud-filologiya ekspertizasi-kriminalistik ekspertizalarning eng murakkab turlaridan biri bo‘lib, jinoyat va fuqarolik ishlari bo‘yicha ob’ektiv haqiqatni ochishga yordam beradi. Uning yordamida dastlabki tergov va sud organlari fuqarolik va jinoyat ishlari bo‘yicha ahamiyatli bo‘lgan shart-sharoitlarni aniqlaydilar. Filologiya sohasidagi nazariy va amaliy tadqiqotlar doimo ekspert- filolog hal etadigan savollar qamrovini kengaytirishga imkon beradi.