Ekspertlikka nomzodlarga savollar

Nodavlat sud-ekspertiza tashkilotlari sud ekspertlarini

qayta tayyorlash kurslariga qabul qilish va yakuniy attestatsiyasini o‘tkazish

bo‘yicha komissiya yig‘ilishining 2020 yil 8 iyundagi

1-son Bayoni bilan tasdiqlangan

NODAVLAT SUD EKSPERTIZA TASHKILOTLARI SUD EKSPERTLARIGA DASTLABKI TEST SINOVLARI VA YAKUNIY IMTIHONDA BERILADIGAN TAXMINIY SAVOLLAR RO‘YXATI

I. KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ SOHASI BO‘YICHA

 1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari nimalardan iborat?
 2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq xalq hokimiyatchiligini amalga oshirishning qanday shakllari mavjud?
 3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida odil sudlovga oid normalarning mazmuni va mohiyati.
 4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning qanday shaxsiy huquq va erkinliklari hamda siyosiy huquqlari belgilangan?
 5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qanday iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar belgilangan?
 6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari qanday?
 7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq fuqarolarning burchlari nimalardan iborat?
 8. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq jamiyatning iqtisodiy negizlari nimalardan iborat?
 9. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlariga nimalar kiradi?
 10. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qanday vakolatlari mavjud?
 11. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining huquqiy maqomi, uning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 12. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq Bosh vazirga ishonchsizlik votumini bildirish asosi va tartibi qanday?
 13. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mahalliy davlat hokimiyati organlarining asosiy vazifalari sifatida nimalar ko‘rsatilgan?
 14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar qanday tartibda kiritiladi?
 15. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hamda Qonunchilik palatasini a’zolarini saylash va tayinlash tartibi qanday?
 16. Kimlar qonunchilik tashabbusi huquqiga ega?
 17. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qanday umum majburiy bo‘lgan hujjatlarni qabul qiladi?
 18. O‘zbekiston Respublikasida saylov tizimini aytib bering?
 19. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq qanday tashkilotlar jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi?
 20. O‘zbekiston Respublikasi qaysi mintaqaviy va xalqaro tashkilotlarga a’zo
  II. BOSHQARUVINING IJTIMOIY – HUQUQIY ASOSLARIGA OID QONUNChILIK SOHASI BO‘YICHA
 21. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017 – 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining yo‘nalishlari nimalardan iborat?
 22. O‘zbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunining mazmu mohiyati nimalardan iborat?
 23. Normativ-huquqiy hujjat tushunchasi va turlari?
 24. Normativ-huquqiy hujjatlar qachondan boshlab kuchga kiradi?
 25. Normativ-huquqiy hujjatlarning qaysilari qonunlar, qaysilari qonun osti hujjatlari hisoblanadi?
 26. Normativ-huquqiy hujjatga kim rasmiy sharh beradi?
 27. Normativ-huquqiy hujjatlarni e’lon qilishga doir qanday talablar qo‘yilgan?
 28. Normativ-huquqiy hujjatning orqaga qaytish kuchi deganda nimani tushunasiz?
 29. Qanday toifadagi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari O‘zbekiston Respublikasining Interaktiv davlat xizmatlari yagona portalida muhokama qilinishi lozim?
 30. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi deganda nima tushuniladi?
 31. “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonun yangi tahrirda qachon qabul qilingan hamda eski tahrirdan farqlarini aytib bering?
 32. Murojaatlarning shakllari hamda turlarini aytib bering?
 33. Qanday murojaatlar ko‘rib chiqilmaydi?
 34. Murojaatlarni ko‘rib chiqish tartibi hamda muddatlari?
 35. Murojaatni ko‘rib chiqqan davlat organining majburiyatlari nimalardan iborat?
 36. Sud eksperti qanday turdagi murojaatlarni ko‘rib chiqishda ishtirok etadi?
 37. Anonim murojaat nima?
 38. Takroriy murojaat nima?
 39. Murojaatlarni berish muddatlari qanday?
 40. Murojaatlarni ko‘rib chiqish tartibi buzilganligi uchun qanday javobgarlik belgilangan?
 41. Davlat organlari va nodavlat tashkilotlarga ommaviy axborot vositalari tahririyatlaridan kelib tushgan murojaatlar ham “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi Qonun predmeti doirasiga kiradimi?
 42. Shaxsiy hamda sayyor qabul deganda nimani tushunasiz?
 43. Qanday murojaatlarga yozma yoki elektron shaklda javob berish talab etilmaydi?
 44. Murojaatlarni umumlashtirish va tahlil qilish deganda nimani tushunasiz?
 45. O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonunining mazmun – mohiyatini aytib bering?
 46. Qonunning maqsadi, vazifalari nimalardan iborat?
 47. Shaxsga doir ma’lumotlarning tushunchasini aytib bering?
 48. Shaxsga doir ma’lumotlar sub’ekti kimlar hisoblanadi?
 49. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasi deganda nimani tushunasiz?
 50. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasining mulkdori kim?
 51. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasining operatori kim?
 52. Davlat reestri deganda nimani tushunasiz?
 53. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasining Davlat reestridagi qayd raqami deganda nimani tushunasiz?
 54. Qonunning asosiy prinsiplarini aytib bering?
 55. Shaxsga doir ma’lumotlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishni amalga oshiruvchi organlarni sanab bering?
 56. Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli organni aytib bering?
 57. Shaxsga doir ma’lumotlar sohasidagi vakolatli organning vakolatlarini sanab bering?
 58. Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish ishtirokchilari kimlar?
 59. Shaxsga doir ma’lumotlardan foydalanish va saqlash deganda nimalarni tushunasiz?
 60. Shaxsga doir ma’lumotlarni berish yoki tarqatish tartibini aytib bering?
 61. Shaxsga doir ma’lumotlarning maxfiyligi deganda nimani tushunasiz?
 62. Hamma foydalanishi mumkin bo‘lgan shaxsga doir ma’lumotlar nimalardan iborat?
 63. Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish sub’ektining huquq va majburiyatlarini aytib bering?
 64. Shaxsga doir ma’lumotlar mulkdorining huquq va majburiyatlarini aytib bering?

  III. SUD EKSPERTLIK FAOLIYATIGA OID QONUNCHILIK SOHASI BO‘YICHA

 65. Sud ekspertizasi xodimlari faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarini sanab bering?
 66. O‘zbekiston Respublikasining “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunining maqsad va vazifalarini aytib bering?
 67. Sud-ekspertlik faoliyatining asosiy prinsiplarini aytib bering?
 68. Sud-ekspertlik faoliyatini amalga oshirishda qonuniylikka rioya etish deganda nimani tushunasiz?
 69. Sud-ekspertlik faoliyatini amalga oshirishda inson huquq va erkinliklari qanday ta’minlanadi?
 70. Sud ekspertining mustaqilligi deganda nimani tushunasiz?
 71. Tekshirishlarning xolisligi, har tomonlamaligi va to‘liqligi qanday ta’minlanadi?
 72. Sud ekspertining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligini aytib bering?
 73. Sud ekspertizasini o‘tkazish asoslari va muddatlarini aytib bering?
 74. Qo‘shimcha, qayta, komissiyaviy va kompleks ekspertizalarni ta’riflab bering?
 75. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PQ–4125-son qarorining mazmun-mohiyati, ekspertlik faoliyatidagi ahamiyati aytib bering?
 76. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 martdagi “Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari faoliyatini tashkil qilish bo‘yicha nizomlarni tasdiqlash haqida”gi qarori bilan tasdiqlangan Nizomlarni sanang va ularning mazmun mohiyatini aytib bering?
 77. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlariga qanday talablar qo‘yilgan?
 78. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari sud ekspertlarining huquqiy maqomini aytib bering?
 79. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlarining afillangan shaxslari deganda kimlar tushuniladi?
 80. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari sud ekspertlarining malakasi va huquqiy bilimlarini oshirish tartibi va muddatini aytib bering?
 81. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari sud ekspertlari faoliyati ustidan tushgan shikoyatlarni ko‘rib chiqish tartibini aytib bering?
 82. Nodavlat sud ekspertiza tashkilotlari sud ekspertlarining xulosalari bilan ekspertiza tayinlagan organlar qoniqmaganda qayta ekspertiza qaerga tayinlanadi?
 83. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 16 dekabrdagi “Davlat sud eksperti sifatida attestatsiyadan o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 300-sonli qarorining mazmun mohiyatini aytib bering?
 84. Huquqbuzarliklar profilaktikasining qanday turlari mavjud hamda huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimi qaysilar?
 85. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 5 yanvardagi “Davlat sud- ekspertiza muassasasi yoki boshqa korxona, muassasa, tashkilot tomonidan sud ekspertizasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 5-sonli qarori va Nizomning mazmunini aytib bering?
 86. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual, Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi, Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodekslarning ekspertizaga oid talablari va ekspertiza  tayinlashda ularni qo‘llashning o‘ziga xos ahamiyatini aytib bering?
 87. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat va Jinoyat-protsessual kodekslarining ekspertiza tayinlash va o‘tkazishga oid qismining mazmun – mohiyati, ularga qanday o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritilgan?
 88. O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi va unga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalarning mazmuni va ekspertiza tayinlash hamda o‘tkazishdagi ahamiyatini aytib bering?
 89. O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksning mazmuni, mohiyati va sud ekspertizasi tayinlash hamda o‘tkazishdagi ahamiyatini aytib bering?
 90. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik, Fuqarolik-protsessual, Iqtisodiy protsessual kodekslarning ekspertizaga oid talablari va ekspertiza tayinlashda ularni qo‘llashning o‘ziga xos ahamiyatini aytib bering?
 91. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar, ularni amaliyotda qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari niamlardan iborat?
 92. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik – protsessual kodeksining mazmun – mohiyati, unga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar, ularni amaliyotda qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
 93. O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksining mazmun mohiyati, amaliyotda qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering?
 94. Fuqarolik va iqtisodiy nizolarni hal etish bo‘yicha sud ishlarida ekspertiza tayinlash va o‘tkazishning o‘ziga xos jihatlari nimalardan iborat?
 95. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Qonunining maqsad va vazifalarini aytib bering?
 96. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun qachon qabul qilingan va ushbu qonunda korrupsiya tushunchasiga qanday ta’rif berilgan?
 97. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunga ko‘ra manfaatlar to‘qnashuvi deganda nimani tushunasiz?
 98. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz?
 99. Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplarini sanang va har birining tushunchasini aytib bering?
 100. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini aytib bering?
 101. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat dasturlari va boshqa dasturlar qanday amalga oshiriladi?
 102. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlarni sanang va vakolatlarini aytib bering?
 103. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 fevraldagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-2752-son qarorining mazmun mohiyatini aytib bering?
 104. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Respublika idoralararo komissiyasi to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq, komissiyaning asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlarini aytib bering?
 105. Korrupsiya – ijtimoiy xavfli holat sifatida nimalarda ifodalanadi?
 106. Korrupsion jinoyatlarni vujudga keltiruvchi sabab va omillar deganda nimalarni tushunasiz?
 107. Korrupsion faoliyat tarkibining jinoiy – huquqiy xarakteristikasini aytib bering?
 108. Korrupsiya jinoyatining sub’ektlari va ob’ektlarini sanab bering?
 109. Korrupsiya xavfi yuqori bulgan sohalarni sanab bering. Korrupsiyani oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar deganda nimalarni tushunasiz?
 110. Korrupsiya jinoyati uchun qanday javobgarliklar belgilangan?
 111. O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha davlat chora-tadbirlari tizimini aytib bering?
 112. Fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish – korrupsiyaga qarshi kurashning mustahkam huquqiy asosi deganda nimalarni tushunasiz?
 113. Litsenziyalar talab qilinadigan faoliyat turlarining ro‘yxati qaysi normativ-huquqiy hujjatda keltirilgan?
 114. “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunning mazmun-mohiyati?
 115. Parlament nazorati deganda nimani tushunasiz?
 116. Elektron hukumatning asosiy vazifalari?

  IV.SUD EKSPERTIZASINI TAYINLASH VA O‘TKAZISHGA OID UMUMKASBIY SOHAGA OID SAVOLLAR

 117. Jinoyat protsessida ekspertiza tayinlashning xususiyatlari.
 118. Sud ekspertizasining asosiy prinspilari.
 119. Sud ekspertizasining predmeti va ob’ekti.
 120. Fuqarolik va iqtisodiy protsesslarda ekspertizaning ahamiyati va roli.
 121. Sud ekspertizasining ilmiy tasniflari.
 122. Zamonaviy sud ekspertizasining holati va uning funksiyalari.
 123. Sud ekspertizasining metodologiyasi.
 124. Fuqarolik protsessida sud ekspertizasi tayinlashning xususiyatlari.
 125. Tadqiqot usulining tushunchasi, turlari va unga qo‘yiladigan talablar.
 126. Sud ekspertizasida tasniflash tushunchasi.
 127. Fuqarolik protsessida ekspertiza tayinlash va o‘tkazishning huquqiy asoslari.
 128. Sud ekspertining ekspertiza o‘tkazishdagi majburiyatlari.
 129. Ekspertlik tadqiqotlar usulini tizimlashtirish deganda nimani tushunasiz?
 130. Iqtisodiy sudlarda ekspertiza tayinlashning xususiyatlari.
 131. Ma’muriy protsessda ekspertiza tayinlashning xususiyatlari.
 132. Ekspert xulosasining mazmuni va tuzilishi.
 133. Ekspertiza o‘tkazishga tayyorgarlik jarayoni nimadan iblorat?
 134. Ekspertiza tayinlash haqidagi qaror (ajrim)ning mazmuni va tuzilishini aytib bering?
 135. Jinoyat protsessida ekspertning huquq va majburiyatlari.
 136. Mutaxassisning protsessual pozitsiyasining xususiyatlari.
 137. Protsess ishtirokchilarining sud ekspertizasini tayinlash va o‘tkazishdagi huquqlarini aytib bering?
 138. Davlat sud ekspertining protsessual maqomini aytib bering?
 139. Sud ekspertiza muassasasi rahbarining huquqiy maqomini aytib bering?
 140. Nodavlat sud eksperti qanday huquqlarga ega?
 141. Ekspertlik vakolatlarining tushunchasi.
 142. Yakka, komissiyaviy va kompleks ekspertiza o‘tkazish tartibini aytib bering?
 143. Qayta va qo‘shimcha ekspertizalar deganda nimani tushunasiz?
 144. Qiyosiy tadqiqot uchun nmunalar olishning turlari va taktikasini aytib bering?
 145. Sud ekspertizasini bajarishda tadqiqotlar bosqichlarining xususiyatlarini aytib bering?
 146. Jinoyat ishi bo‘yicha alohida holatlarni isbotlashda ekspert xulosasining ahamiyatini aytib bering?
 147. Ekspertni so‘roq qilishning protsessual va taktik jihatlari nimalardan iborat?
 148. Sud ekspertiza uslubiyotidan sudgacha foydalanish deganda nimani tushunasiz?
 149. Ekspertiza tadqiqotlarini o‘tkazish uchun metodologiyaning umumiy qoidalarini aytib bering?
 150. Sud ekspertizasining tushunchasi va uning turlarini aytib bering?
 151. Sud ekspertizasi ob’ektining belgilarini aytib bering?
 152. Sud protsessida maxsus bilimlardan foydalanishning tushunchasi va shakllari deganda nimalarni tushunasiz?
 153. Sud ekspertizasining predmeti va sub’ektlarini ayting?
 154. Sud ekspertizasining vazifalari nimalardan iborat?
 155. Sud ekspertizasining ob’ektlari va ularning turlarini aytib bering?
 156. Sud ekspertizasi usullarining tushunchasi va tasniflarini ayting?
 157. Ekspertlik usullaridan foydalanishning shartlari nimalardan iborat?
 158. Ekspertlik tadqiqotlar usullarining tushunchasi, mohiyati va ahamiyatini aytib bering?
 159. Ekspertlik tadqiqot usullarining tasniflari sanab bering?
 160. Sud ekspertining dastlabki tergov harakatlarida ishtirok etishining protsessual asoslari va tartibini aytib bering?
 161. Sud ekspertining voqea joyini ko‘zdan kechirish taktikasi va tartibini aytib bering?
 162. Sud ekspertizasini o‘tkazishda ob’ektni ko‘zdan kechirish bayonnomasining ahamiyatini aytib bering?
 163. Nodavlat sud-ekspertiza tashkiloti sud ekspertining huquqlari va majburiyatlarini aytib bering?
 164. Sud ekspertiza muassasasi ekspertlik faoliyatining sub’ekti sifatida.
 165. Davlat sud ekspertiza muassasasining huquqiy maqomini aytib bering?
 166. Nodavlat sud-ekspertiza tashkilotining huquqiy maqomini aytib bering?
 167. Sud ekspertini rad etish asoslari va tartibini aytib bering?
 168. Sud ekspertining mustaqillik prinsipi deganda nimani tushunasiz?
 169. Jinoyat protsessida ekspertiza o‘tkazishning huquqiy asosi va protsessual tartibini aytib bering?
 170. Ekspertiza tayinlash va o‘tkazishda gumonlanuvchining huquqlarini aytib bering?
 171. Sud ekspertiza muassasasida ekspertiza o‘tkazish tartibini aytib bering?
 172. Sud ekspertiza muassasasidan tashqarida ekspertiza o‘tkazish tartibini aytib bering?
 173. Komissiyaviy ekspertiza tayinlash va o‘tkazishning protsessual tartibi qanday?
 174. Ekspertiza tayinlash haqidagi qaror (ajrim)ning mazmuni va tuzilishini aytib bering?
 175. Qiyosiy usulda tadqiqot o‘tkazish uchun namuna olish tartibini ayting?
 176. Kriminalistik ekspertizaning tushunchasi va turlarni aytib bering?
 177. Sud ekspertizasidan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari nimalardan iborat?
 178. Maxsus bilimlar tushunchasi va ularni sud ishlarida qo‘llash shakllarini aytib bering?
 179. Ekspert va mutaxassis jinoyat protsessining ishtirokchilari sifatida: umumiy va maxsus – deganda nimani tushunarsiz?
 180. Jinoyat ishlari bo‘yicha ekspertiza tayinlashda ayblanuvchining huquqlari nimalardan iborat?
 181. Ekspert va mutaxassisga qo‘yiladigan kasbiy va malakaviy talablar.
 182. Ekspertiza o‘tkazishning asoslari, tartibi va muddatlarini aytib bering?
 183. Bojxona organlari tomonidan ekspertiza tayinlashning o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering?
 184. Sud ekspertini turli protsesslarda rad qilishning asoslari va tartibi tartibini aytib bering?
 185. O‘zbekiston Respublikasida ekspertiza muassasalari tizimini aytib bering?
 186. Ekspertiza xulosalariga ilovani rasmiylashtirish va uning isbotlashdagi ahamiyati nimalardan iborat?
 187. Ekspert yoki mutaxassisni so‘roq qilish asoslari va protsessual tartibini aytib bering?
 188. Ekspertning ekspertiza tayinlagan shaxs bilan o‘zaro munosabatiga qanday tartib belgilangan?
 189. Sud ekspertizasini o‘tkazishda fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlari qanday ta’minlanadi?
 190. Ma’uriy sud ishlarini yuritishda ekspertiza tayinlashning xususiyatlarini aytib bering?
 191. Nodavlat sud-ekspertiza tashkiloti faoliyatining huquqiy asoslarini aytib bering?
 192. Ekspertiza o‘tkazish uchun ma’lumotlar yig‘ishning o‘ziga xos xususiyatlari va tartibini aytib bering?
 193. Ekspert va mutaxassisning huquq va majburiyatlarida qanday farqlar mavjud?
 194. Sud ekspertizasining boshqa turdagi ekspertizalardan farqini aytib bering?
 195. Kompleks ekspertiza tushunchasiga ta’rif bering?
 196. Nodavlat sud-ekspertiza tashkiloti rahbarining vazifa va vakolatlari nimalardan iborat?
 197. Sud ekspertining ichki ishonchi shakllanishining xususiyatlarini aytib bering?
 198. Xulosa berishning imkoni yo‘qligi haqidagi dalolatnomaning mazmuni va tuzilishini izohlab bering?
 199. Notariuslar tomonidan ekspertiza tayinlashning o‘ziga xos xususiyatlarini aytib bering?
 200. Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning turlarini aytib bering?
 201. Umumdavlat soliqlar hamda mahalliy soliqlarga qaysi soliq turlari kiradi?
 202. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga muvofiq rezidentlar va norezidentlar tushunchasiga ta’rif bering?
 203. Soliq tekshiruvi tushunchasi, shakllari va turlari ?
 204. Soliq davri nima hamda soliq davrini hisobot davridan farqi?
 205. Mol-mulk solig‘i to‘lovchilari kimlar?
 206. Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig‘i ob’ektiga nimalar kiradi?
 207. Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni qaysi davlat organi joriy qiladi?
 208. Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha imtiyozlar berishga kimlarning vakolati bor?
 209. Yer kodeksiga muvofiq yer uchastkasiga ta’rif bering?
 210. “Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi Qonunning mazmun-mohiyati?
 211. Nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatida o‘tkaziladigan tekshirishlar tartibi va muddatlari qanday?

  V. FUQAROLIK QONUNCHILIGI

 212. Fuqarolik huquq va burchlarining vujudga kelish asoslari?
 213. Yuridik shaxs tushunchasi, uning huquq layoqati hamda javobgarligi?
 214. Mulk huquqi nima? Mulk huquqining shakllari, sub’ektlari va ob’ektlari?
 215. Mulk huquqining vujudga kelish va bekor bo‘lish asoslari?
 216. Bitim tushunchasi, turlari hamda shakllarini aytib bering?
 217. Qaysi hollarda bitimlar notarial tasdiqlanishi shart?
 218. Bitim va shartnomalarni farqli jihatlarini aytib bering?
 219. Majburiyat tushunchasi va majburiyatning taraflari?
 220. Subsidiar javobgarlik deganda nima tushuniladi?
 221. Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar yetkazib berish tushunchasi?
 222. Ma’naviy zarar va uni qoplash usullari?
 223. Mualliflik huquqi ob’ekti va uning turlari?
 224. Servitut huquqi haqida nima bilasiz?

  VI. SUD ISHLARINI YURITISH ASOSLARI BO‘YICHA

 225. O‘zbekiston Respublikasining sud tizimini aytib bering?
 226. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 21 fevraldagi PF–4966-son “O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonining mazmun-mohiyati?
 227. Sudlarga tegishlilik va taalluqlilik tushunchalarini yoritib bering?
 228. Ma’muriy va fuqarolik sudlar sudloviga taalluqli ishlar?
 229. Fuqarolik protsessual muomala layoqati tushunchasi?
 230. Fuqarolik ishlarini ko‘rishda da’voning bahosi nimalarga asosan belgilanadi?
 231. Fuqaroviy da’vogarning hamda fuqaroviy javobgarning huquq va majburiyatlari nimalardan iborat?

  VII.SUD AVTOTEXNIKA EKSPERTIZASI YO‘NALISHI
  Sud transport – trasologiya ekspertizasi bo‘yicha

 232. Sud avtotexnika ekspertizasi bu qanday ilm tarmog‘i ?
 233. Sud transport-izshunoslik ekspertizasi tushunchasi ?
 234. Sud transport-izshunoslik ekspertizasida qanday savollar xal etiladi ?
 235. To‘qnashuvlarning transport vositalarini yo‘nalishlari bo‘yicha qanday turlari mavjud ?
 236. Transport vositalarini bo‘ylama o‘qlari orasidagi burchak kattaligi haqida tushuncha bering ?
 237. Ttransport vositalarini xarakatda bo‘lgan yoki to‘xtab turganligini qanday omillarga asosan aniqlanadi ?
 238. Transport vositalarini to‘qnashuv joyi qanday omillarga asosan aniqlanadi ?
 239. Transport vositasi tushunchasiga tarif bering ?
 240. Transport-izshunoslik ekspertizasi bilan izshunoslik ekspertizasini farqini tushuntirib bering ?
 241. Transport vositalarini ko‘zdan kechirish tartibini tushuntirib bering?
 242. Transport vositalarini to‘qnashuv joyini aniqlashda kanday hujjatlardan foydalaniladi ?
 243. Transport vositalarini to‘qnashuvgacha bo‘lgan xarakat yo‘nalishlari qanday omillarga asosan aniqlanadi ?
 244. Transport vositalarini to‘qnashuvdan keyingi xarakat yo‘nalishi (traektoriyasi) qanday aniqlanadi ?
 245. Transport vositalarini to‘qnashuv vaqtida yo‘lning o‘q chizig‘iga nisbatan joylashuvi qanday aniqlanadi ?
 246. Transport vositalarini to‘qnashuv vaqtida orqaga xarakatlanganlik xolatini aniqlash ?
 247. Agar transport vositalari bir necha marta to‘qnashgan bo‘lsa, birlachi qaysi qismlari bilan to‘qnashganligi xolati qanday aniqlanadi ?
 248. Voqea joyida asfaltda qolgan tormoz izlari va qirilish izlarining transport-izshunoslik ekspertizasidagi o‘rni ?
 249. Transport vositasini singan shisha sinig‘ini sochilishi bo‘yicha to‘qnashuv joyini aniqlash usuli va formulasi ?
 250. Sud transport-izshunoslik ekspertizasi ob’ektlariga nimalar kiradi ?
 251. Nima uchun transport-izshunoslik ekspertizasiga tekshiriladigan transport vositasi yo‘l transport xodisasidan keyingi holati o‘zgarmasdan taqdim etilishi shart ?
 252. Fotosuratlar bo‘yicha transport-ishunoslik tadqiqotlarini o‘tkazish imkoni bormi va agar mumkin bo‘lsa tartibi qanday ?
 253. Transport-izshunoslik ekspertizasida jaroxatlangan qismlarning o‘lchash tartibi ?
 254. Transport vositalarini to‘qnashuvida ulardin birining yo‘nalishi o‘zgartirganligi qanday aniqlanadi ?
 255. Transport vositalari ikkalasi yoki bittasi ta’milangan bo‘lsa tadqiqotlar qanday o‘tkaziladi ?
 256. Uch va undan ortik transport vositalari ketma-ket to‘qnashganida tadqiqotlar tartibi ?
 257. Transport vositalaridagi shikastlarning paydo bo‘lib mexanizmi, qanday xolatdan nimadan xosil bo‘lganligini aniqlash tartibi ?
 258. Ikkita transport vositalari o‘zaro to‘qnashganmi ularda bir-biriga mos izlari aniqlash tartibi ?
 259. Transport vositalari birlamchi qaysi qismlari bilan to‘qnashganligi aniqlash tartibi ?
 260. Transport-trasologiya ekspertizasida kompleks ekspertizani o‘rni ?
 261. Kompleks ekspertizada amaliyotda transport-izshunoslik ekspertizasi bilan qanday turdagi ekspertizalar bilan birgalikda hal etilishi mumkin?
 262. Sud kimyoviy, sud transologik va sud transport-izshunoslik ekspertizalari bir vaqtda tayinlanganida o‘tkazilish tartibi ?
 263. Transport-izshunoslik ekspertizasida transport vositalarini g‘ildiraklaridagi izlarni tadqiqot qilish ?
 264. Transport vositasi bilan velosiped to‘qnashuvdagi o‘ziga xos hususiyatlari ?
 265. Transport vositalarini to‘qnashuv vaqtidagi xolatini tasvirlash turlari ?
 266. Transport vositalarini masshtabli va natura shaklida tasvirlashni farkini tushuntiring ?
 267. To‘qnashuv joyini aniqlashda birlamchi qanday omillar hisoblanadi va ularga asosan to‘qnashuv joyini aniqlash tartibi ?
 268. To‘qnashuv joyini aniqlashda ikkilamchi qanday omillar hisoblanadi va ularga asosan to‘qnashuv joyini aniqlash tartibi ?
 269. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “Yo‘l” atamasi nimani anglatadi?
 270. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “Transport vositasi” atamasi nimani anglatadi?
 271. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “Haydovchiatamasi nimani anglatadi?
 272. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “Yo‘l-transport hodisasi” atamasi nimani anglatadi?
 273. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “Moped” atamasi nimani anglatadi?
 274. Yo‘l harakati qoidalariga asosan “To‘xtash” atamasi nimani anglatadi?
 275. Aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillarnig tezligini nechi kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi?
 276. Yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lganda, agar yo‘l-transport hodisasida shikastlanganlar bo‘lmasa va haydovchilar hodisaga baho berishda o‘zaro kelisha olsalar, xaydovchilar qanday harakatlanishi mumkin?
 277. Aholi punktlarida transport vositalarining tezligini nechi kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi?
 278. Odamlar soni kabinadagi yo‘lovchilarni ham qo‘shib hisoblaganda 8 nafardan ortiq bo‘lganda, xaydovchi qaysi toifalaridagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo‘lishi kerak?

  Sud transport bahaolash ekspertizasi bo‘yicha

 279. Baholash ob’ektlari jumlasiga nima kiradi?
 280. Baholash ob’ekti qiymatining turlarini ko‘rsatib o‘ting?
 281. Baholash ob’ektining bozor qiymati deganda nima tushuniladi?
 282. Baholash ob’ektining bozornikidan farqlanuvchi qiymatini ayting?
 283. Baholash standartlari nimadan iborat va ular nimani belgilaydi?
 284. O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida” Qonuni qachon qabul qilingan va amalga kiritilgan?
 285. O‘zbekiston Respublikasi mulkni baholash Milliy standartlari xozirgi kunda soni nechta?
 286. O‘zbekiston Respublikasi mulkni baholash Milliy standartlaridan nechtasi transport baholash ekspertizasida foydaniladi va ularning nomlari?
 287. Baholash faoliyatida qanday yondashuvlar mavjud?
 288. Xarajat yondashuvi tushunchasi?
 289. Qiyosiy yondashuvi tushunchasi?
 290. Daromad yondashuvi tushunchasi?
 291. Transport vositani bozor narxini aniqlashda qanday me’eriy xujjatlardan va qonunlardan foydaniladi?
 292. Transport vositaga yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlashda qanday me’yoriy xujjatlardan va qonunlardan foydaniladi?
 293. Transport-baholash ekspertizalarini amalga oshirish uchun asoslar va  mutaxassis fikrini amalga oshirish uchun  asoslar?
 294. Transport vositaning ko‘zdan kechiruvi qanday tartibda amalga oshiriladi?
 295. Surishtiruvchi, tergovchi, prokuror qarori yoki sud ajrimi asosida ekspert qanday xujjat tuzadi, jismoniy va yuridik shaxslar murojaati asosida esa qanday xujjat tuzadi, ularni farqi nimada?
 296. AMTVni ko‘rib chiqishda ekspert (mutaxassis) qo‘yilgan masalalarga javob topish uchun qanday  ma’lumotlarni aniqlaydi va qayd etadi?
 297. Avtomototransport vositalarning eskirishi turlarini ko‘rsatib o‘ting?
 298. Avtomototransport vositalarning jismoniy eskirishi?
 299. Avtomototransport vositalarning ma’naviy eskirishi?
 300. Avtomototransport vositalarning iqtisodiy eskirishi ?
 301. Transport vositaning bozorda yetarlicha ma’lumot bo‘lganida jismoniy eskirishni aniqlashda qaysi tenglama qo‘llanilishi mumkin ?
 302. Yuridik tashkilotlarga tegishli avtomobillar va yengil avtomobil-taksilar uchun belgilangan o‘rtacha yillik yo‘l bosib o‘tish qiymati?
 303. Yo‘nalishli mikroavtobuslar va yuk tashuvchi avtomobillar uchun belgilangan o‘rtacha yillik yo‘l bosib o‘tish qiymati ?
 304. Transport vositalarning texnik  xolatining  tavsiflarini nomlarini ko‘rsatib o‘ting va xar bir tavsifga qanday foizlar belgilangan (ekspertlik jadvaldan kelib chiqib) ?
 305. Transport vositalarning shinalarini texnik holati qaysi alomatlar mavjudligi bo‘yicha baholanadi?
 306. Transport vositalarning akkumulyatorning ishlab chiqarilgan sanasini aniqlash va eskirishini aniqlash?
 307. Transport vositaning xarajat yondashuvi orqali bozor qiymatini aniqlash?
 308. Transport vositaning qiyosiy yondashuvi orqali bozor qiymatini aniqlash?
 309. Jixozlari (qismlari) mavjud bo‘lmagan AMTV narxini aniqlash usuli?
 310. Qo‘shimcha jixozlari (qismlari) mavjud bo‘lgan AMTV narxini aniqlash usuli?
 311. Transport vositalarni moddiy zarar miqdori va tiklash uchun sarf-xarajatlar tushunchasi? Ularning farqi nimadan iborat?
 312. Transport vositalarni ta’mirlash ishlari hajmini aniqlash? Ta’mirlash ishlari necha turlarga bo‘linadi?
 313. Transport vositalarni extiyot qismlarini aniqlash? Eskirish foizini aniqlash?
 314. Transport vositalarni ta’mirlash ishlari hajmini aniqlashda normo-soatlarni belgilash? Normo-soatni narxini belgilash?
 315. Transport vositalarni yaroqli qoldiqlar narxini hisoblash usuli?
 316. Transport vositaning kuzovining qiyshayish murakkabligi turlari?
 317. Transport vositalarning tovar qiymatini yo‘qotish umumiy tushunchasi va ishlatish usullari?
 318. Transport vositasiga yetkazilgan zarar miqdorini va ta’mirlash ishlari hajmini qanday me’eriy xujjatlardan foydaniladi?

  VIII. SUD TRASOLOGIK EKSPERTIZA YO‘NALISHI BO‘YICHA

 319. Trasologik ekspertizaning tushunchasini ayting?
 320. Trasologik ekspertizaning turlari va vazifalari nima?
 321. Trasologik ekspertizaning predmetini ayting?
 322. Trasologik tadqiqot ob’ektlari.
 323. Hajmiy va sirtiy izlar. Mahalliy izlar va pereferik izlar. Statik izlar va dinamik izlar.
 324. Kriminalistikaning maxsus usullari.
 325. Ekspert trasologiya identifikatsiya qilish bosqichlari.
 326. Trasologik ekspertiza metodikasining tashkiliy–huquqiy asoslari.
 327. Poyafzal va odam oyog‘i izlarining tushunchasi va ahamiyati.
 328. Poyafzal va oyoq izlarining tasniflanishi.
 329. Yagona poyafzal yoki oyoq izlari hamda guruhiy izlar.
 330. Poyafzal va oyoq izlarining hosil bo‘lish mexanizmi
 331. Oyoq va poyafzal izlari hajmiy va yuzaki izlari.
 332. Poyafzalning iz hosil qiluvchi ob’ekt sifatida identifikatsion belgilari.
 333. Poyafzal va oyoq izlarining trasologik ekspertizasida hal etiladigan masalalar.
 334. Klassifikatsion vazifalarni bajarishda qo‘yiladigan savollar.
 335. Diagnostik vazifalarni bajarishda qo‘yiladigan savollar.
 336. Identifikatsion vazifalarni bajarishda qo‘yiladigan savollar.
 337. Poyafzal va oyoq izlari trasologik ekspertizasining metodikasi.
 338. Ishlab chiqarish mexanizmlari trasologik ekspertizalarining ob’ektlari va vazifalari.
 339. Ishlab chiqarish mexanizmlarining  identifikatsion belgilari
 340. Tayyorlovchi (qayta ishlovchi) mexanizmlarning ishchi va boshqa qismlarining tashqi tuzilishini o‘zida aks etgan izlar.
 341. Tayyorlovchi va qayta ishlovchi mexanizmlar (asboblar)ning funksional (amaliy) belgilarini aks etuvchi izlar.
 342. Muayyan harakat aks etuvchi izlar, masalan operator ko‘nikmasi (ishchi qismlarni sozlash, qo‘l bilan ishlov berish).
 343. Texnologik jarayon xususiyatlarini aks etuvchi izlar (tayyor mahsulotni ishlab chiqarish tartibidagi og‘ish, mahsulotni bevosita ishlab chiqarish va tayyor mahsulotga keyinchalik ishlov berish).
 344. To‘plamda bo‘lgan buyum qismlarini yig‘ish izlari.
 345. Qismlar orqali yaxlitni aniqlash trasologik ekspertizasining predmeti, ob’ekti va hal etiladigan savollar.
 346. Buyum qismlarining butunga taalluqliligini aniqlash. Ob’ektlarning tashkiliy tuzilishiga qarab, umumiy butun modda va yaxlit tizimlarga bo‘linishi.
 347. Bir jinsli (monolit) buyumlar. Qo‘shma predmetlar. Komplekt yaxlitlik.
 348. Qismlar orqali yaxlitni aniqlash trasologik ekspertizasining metodikasi.
 349. Umumiy bo‘linish chizig‘i bo‘lmaganida butunni qismlarga qarab aniqlash metodikasi.
 350. Qulflar tushunchasi va tuzilishi.
 351. Qulflarni ochish va buzish usullari.
 352. Plombalar tushunchasi va tasniflanishi.
 353. Plomba tushunchasi va vazifasi.
 354. Plombalarning asosiy elementlari deganda nima tushuniladi?
 355. Transport vositalari izlarining trasologik ahamiyati.
 356. Transport vositalarining izlari.
 357. Transport vositalari izlarining turlarini ayting?
 358. To‘qnashuv, kesib o‘tish, bosish va dumalash izlariga ta’rif bering?

  IX.SUD TOVARSHUNOSLIK EKSPERTIZASI BO‘YICHA

 359. Sud-tovarshunoslik ekspertizasi predmeti?
 360. Tovar nima?
 361. Yig‘ilgan eskirish nima?
 362. Funksional eskirish nima?
 363. Tovarshunoslik ekspertizasini o‘tkazishda qanday qonunchilik va me’yoriy hujjatlar qo‘llaniladi?
 364. O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni qaysi yilda qabul qilingan?
 365. Tovarning sifati nima?
 366. Tovarshunos-ekspert baholash uchun tovarlarni mustaqil ravishda tanlashi mumkinmi?
 367. Uskunalarni baholash uchun qanday hujjatlar talab qilinadi?
 368. Qanday turdagi narxlar bo‘ladi?
 369. O‘zbekistonda tovarlarning bozor bahosini aniqlash qanday qonun hujjatlariga asosan amalga oshiriladi?
 370. Kompyuter va orgtexnika jihozlarini baholashda nimalarga e’tibor berilishi kerak?
 371. Mulkni baholash to‘g‘risidagi hisobot mazmuniga qo‘yiladigan umumiy talablar qaysi hujjat bilan tartibga solinadi?
 372. Tovarshunoslik nima?
 373. Sud-tovarshunoslik ekspertizasining vazifasi qanday guruhlarga bo‘linadi?
 374. Jismoniy eskirish nima?
 375. Tashqi eskirish nima?
 376. Tovarshunoslik ekspertizasini o‘tkazishda qanday adabiyotlardan foydalaniladi?
 377. O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuniga necha marta va qaysi moddalariga o‘zgartirishlar kiritilgan?
 378. Tovarning texnik xususiyatlari nima?
 379. O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida” gi qonunining vazifalari nimalardan iborat?
 380. Baholashda qanday uslublar ishlatiladi?
 381. O‘zbekiston Respublikasi “Mulkni baholash milliy standartlari” qachon ishlab chiqarilgan?
 382. Kimmatbaho zargarlik buyumlari sud-tovarshunoslik ekspertizasi ob’ekti bo‘lishi mumkinmi?
 383. Mebelni baholashda nimalarga e’tibor berish kerak?
 384. Amaliyotda mulkni baholashning qanday qiymatlari mavjud?

  X. HUJJATLARNING SUD-TEXNIKAVIY EKSPERTIZASI BO‘YICHA

 385. Hujjatlarning sud-texnikaviy ekspertizasi (HSTE)ning predmeti, ob’ektlari va ilmiy asoslari.
 386. HSTE usullari tizimi.
 387. HSTE tadqiqotlari usullari.
 388. Nam nusxa ko‘chirishning mohiyati va ushbu tadqiqot ususlining ekspertizani bajarishdagi ahamiyati.
 389. Adsorbsiya-lyuminessent usulning mohiyati va ahamiyati.
 390. Diffuz-nusxa ko‘chirish usulining mohiyati va turlari.
 391. Tasvirni fotosurat usulda ko‘chaytirish.
 392. Ko‘rinadigan lyuminessent naqshni qo‘zg‘atish va qayd etish.
 393. Ultra binfsha va infra qizil nurlarda tadqiqot o‘tkazish. Ranglarni ajratish.
 394. Yuqori chastotali toklar sohasidagi tadqiqotlar.
 395. Qog‘ozni kriminalistik tadqiq qilishning umumiy sxemasi.
 396. Qog‘ozning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tadqiq qilish usullari.
 397. Rangli moddalarning turlari. Turli buyoqlardan qilingan zarbalarning morfologik xususiyatlari.
 398. Kontrular (shtrix)ning rang berish moddasi va ularni tahlil qilish.
 399. Bosma mahsulotlarni poligrafiya ishlab chiqarish texnologik jarayonining asoslari.
 400. Harf bosish shakllarini tayyorlash uchun yuqori bosish usullari. Harf bosish belgilari.
 401. Yassi harf bosish uchun shakllarni tayyorlash usullari. Yassi bosma belgilar.
 402. Chuqur harf bosish uchun shakllarni tayyorlash usullari. Chuqur bosma belgilar.
 403. Trafaret harf bosish uchun shakllarni tayyorlash usullari. Trafaret bosma belgilari.
 404. Tezkor poligrafiya vositalari. Tezkor poligrafiya vositalari yordamida bosilgan matnlarning belgilari.
 405. Yarim tovushli tasvirlarni bosib chiqarish usullari. Rasterli va rasterlangan bosma shakl tushunchasi.
 406. Rangli bosib chiqarish texnologiyasi.
 407. Firmali blankalarni va bosma shakllarni identifikatsiya qilish texnikasi.
 408. Hujjatlarni qalbakilashtirishdan himoya qilishning maxsus vositalarining turlari va tayinlash.
 409. Hujjatlarni soxtalashtirishdan himoya qilishning zamonaviy vositalari.
 410. O‘zbekiston Respublikasi biometrik pasporti namunasidan foydalangan holda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qalbakilashtirishdan himoya qilish usullari.
 411. Banknotalarni qalbakilashtirish usullari va ularning belgilari.
 412. Qog‘oz pullarni tadqiq qilish usul va uslubiyotlari.
 413. Muhr va shtamlarni tayyorlashga qo‘yiladigan talablar.
 414. Guvohlantirilgan (sertifikatlash) bosma shakllarini ishlab chiqarish usullari. Plitalar (klishe) tayyorlash texnologiyasi, ularni qo‘llash mexanizmi va muhrlar hamda shtamplarning ishlash paytida yuzaga keladigan belgilar.
 415. Muhrlar va shtamplarning umumiy va o‘ziga xos xususiyatlari.
 416. Tasvir izlarini tushurishda va muhr hamda shtamplarni tayyorlashda qo‘llanilgan usullarni aniqlash.
 417. Muhr va shtamplar izlarini qalbakilashtirish usullari va ularning belgilari.
 418. Yozuv manikalarining tasnifi, qurilmalar va asosiy qismlarini aniqlash.
 419. Yozuv mashinkalarining umumiy xususiyatlari va ularning identifikatsiya masalalarini hal qilishdagi ahamiyati.
 420. Yozuv mashikalarining shaxsiy belgilari.
 421. Yozuvdan yozilgan matndagi yozuv mashinkasini identifikatsiyalash texnikasi.
 422. Shaxsiy kompyuterlarning belgilarni bosish qurilmalarini aniqlash.
 423. Imzolarni texnik soxtalashtirish usullari va belgilari.
 424. Imzoni texnik-kriminalistik tadqiq qilish usullari.
 425. Yozib o‘chirilgan yozuvlar tarkibini aniqlash usullari va uslubiyoti.
 426. Kimyoviy hujumga uchragan yozuv tarkibini aniqlash usuli va uslubiyoti.
 427. O‘chirilgan yozuvlarni aniqlash. Uglerod (kopirovalnoy) qog‘ozdagi matnlarni o‘qish texnikasi yoki usuli.
 428. Yirtilgan (kesilgan), kuygan hujjatlar mazmunini aniqlash uslubiyoti.
 429. Hujjat qismlarini almashtirish va uning belgilari.
 430. Hujjat mazmunini qisman o‘zgartirish usullari.
 431. Hujjat mazmunini o‘zgartirish fakti va uslubini aniqlash usuli.
 432. Tozalangan yozuvlarning mazmunini aniqlash usuli.
 433. Hujjatlar qismlarini almashtirilganligini aniqlash usuli.
 434. Qo‘shilgan va keyinchalik yozilgan yozuvlarni aniqlash usullari.
 435. Hujjatdagi kimyoviy ta’sirning belgilari. O‘chirish orqali o‘zgartirilgan hujjat tarkibini aniqlash usuli.
 436. Hujjatni tayyorlashning mutlaq va nisbiy muddati tushunchasi.
 437. Hujjatning tayyorlanish muddatini aniqlashda hal qilinishi (yoki bajarilish) kerak bo‘lgan vazifalar.
 438. Hujjat rekvizitlarini bajarilish ketma-ketligini aniqlash uchun qo‘llaniladigan kriminalistik vositalar va usullar.
 439. Kesishgan zarbalarni tadqiq qilish usuli.
 440. Jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, tergov qilish va ochishda hujjatlarning sud-texnikaviy ekspertizasining o‘rni.
 441. Qanday holatlarda HTSE ob’ektlarini tanishtirish yakka tartibda o‘tkaziladi?
 442. Sud-texnikaviy ekspertizani o‘tkazishda xujjatlarni ultrafiolet nurlarida ko‘rishni kim amalga oshirishi mumkin?
 443. Qanday tadqiqotlar sud-texnikaviy ekspertizasi deb ataladi?
 444. Xulosaning ob’ektivligiga yo‘naltirilgan tashkiliy xarakterga ega bo‘lgan kafolat nima?
 445. Ekspertiza tadqiqotlari uchun taqdim etilgan materiallarning ishonarli ekanligiga kim javobgar?
 446. Hujjatlarning identifikatsion belgilari deganda nimani tushunasiz?
 447. Qalbaki hujjatlarni tekshirishning maqsadi nimadan iborat?
 448. Hujjat matnini (ayrim yozuvlari) o‘chirish – yuvish bilan yo‘qotib boshqa yozuv kiritilganda qanday nurlarda tekshiriladi?
 449. Kriminalistik identifikatsiya nima?
 450. Ekspert hal qiladigan masalalarni aytib bering?

  XI. SUD XATSHUNOSLIK EKSPERTIZASI BO‘YICHA

 451. Sud xatshunoslik ekspertizasi predmeti va vazifalari.
 452. Yozuv va dastxat tushunchasi.
 453. Dastxatning xususiyati va uning tushunchasi.
 454. Sud xatshunoslik ekspertizasining ob’ektlari.
 455. Ekspertiza tayinlashda taqqoslash materiallarini rasmiylashtirish.
 456. Erkin dastxat va imzo namunalariga qo‘yilgan talablar.
 457. Tajribaviy dastxat va imzo namunalarini qabul qilish.
 458. Dastxatning identifikatsion belgilari va dastxat belgilarini tasniflash tushunchasi.
 459. Dastxatning umumiy belgilari, ularning tasniflanishi va xususiyatlari.
 460. Dastxatning yozuv-harakati ko‘nikmalarini va darajasini ifodalovchi umumiy belgilari.
 461. Dastxatning traektoriya bo‘yicha tuzulishini ifodalovchi umumiy belgilari.
 462. Dastxatning qo‘lyozmani fazoviy joylashishi va qismlarini ifodalovchi umumiy belgilari.
 463. Dastxatning xususiy belgilari: tushunchasi, ahamiyati, ularning tasniflanishi.
 464. Yozuv-xarakati ko‘nikmalarini shakllanganligini ifodalovchi xususiy belgilar.
 465. Harakatlarning tuzulishini ifodalovchi xususiy belgilar.
 466. Harakatlarning fazoviy joylashishini ifodalovchi xususiy belgilar.
 467. Noodatiy bajarilgan qo‘lyozmalarning belgilari.
 468. Dastxatning tashqi sharoitlar o‘zgarganda (noqulay holat, qorong‘ulik…) bajarilgan qo‘yozmalar haqida ma’lumot beruvchi belgilari.
 469. Bajaruvchining holati o‘zgarganligi (kasalligi, mast xolataligi…) haqida ma’lumot beruvchi belgilar.
 470. Noodatiy tezlikda bajarilgan qo‘lyozma haqida ma’lumot beruvchi belgilar.
 471. Sud xatshunoslik ekspertizasi metodikasining umumiy holati.
 472. Sud xatshunoslik ekspertizasida xatshunoslik ekspertizasi bosqichi. Tadqiqotlarning dastlabki bosqichi.
 473. Sud xatshunoslik ekspertizasida batafsil tadqiqot bosqichi (aloxida va taqqoslash tadqiqoti).
 474. Ekspert xulosasining tadqiqot va tuzilishi natijalarini baxolash.
 475. Ekspert xulosasini tuzish va fotojadval rasmiylashtirishga tegishli talablar.
 476. Ko‘p ob’ektli sud xatshanoslik ekspertizasini o‘tkazishda xulosa tuzishning metodik xususiyatlari.
 477. Qayta sud xatshunoslik ekspertizasi xulosalarini tuzishning o‘ziga xos xususiyatlari.
 478. Raqamli xatlar tadqiqot metodikasi.
 479. Vaqtlar oralig‘ida bajarilgan qo‘lyozma matnlar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 480. O‘xshash dastxatlar tadqiqoti metodikasi.
 481. Ma’lum uslubdagi yoki bosma shakldagi xarflarda bajarilgan qo‘lyozmalar tadqiqoti metodikasining o‘ziga xos xususiyatlari.
 482. Chap qo‘lda bajarilgan qo‘lyozma matnlar tadqiqoti. (chap qo‘lda yozish ko‘nikmasiga ega bo‘lmaganda).
 483. Boshqa shaxsning dastxatiga taqlid qilib bajarilgan qo‘lyozmalar tadqiqoti metodikasining o‘ziga xos xususiyatlari.
 484. Ataylab o‘zgartirilgan dastxatlarda bajarilgan matlar metodikasining o‘ziga xos xususiyatlari.
 485. Yuqori ishlovli dastxatlar bo‘yicha erkak va ayol qo‘lyozmalarini farqlash metodikasi.
 486. Imzoning tushunchasi, shakllanish bosqichlari, tarkibi.
 487. Imzoning umumiy belgilari.
 488. Imzolar tadqiqoti metodikasining o‘ziga xos xususiyatlari.
 489. Imzolar tadqiqoti bosqichlari. Gumon qilinuvchi ijrochi bajarganligi va haqiqiyligi masalalarini xal qilishning ketma ketligi.
 490. Tadqiqotlarning dastlabki bosqichi.
 491. Sud xatshunoslik ekspertizasida imzolar tadqiqoti bosqichlari.
 492. Imzolar tadqiqotining dastlabki bosqichi.
 493. Imzolar tadqiqotining batafsil bosqichi (aloxida va taqqoslash tadqiqoti).
 494. Otsenka rezultatov issledovaniya podpisey i formirovaniya vыvoda eksperta.
 495. Taqlid bilan bajarilgan imzolar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 496. Vaqt oralig‘i bilan bajarilgan imzolar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 497. Keksa va qari yoshdagi shaxslar tomonidan bajarilgan imzolar tadqiqoti.
 498. O‘ylab topilgan shaxslar nomidan bajarilgan imzolar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 499. Bir xil familiyali o‘xshash imzolar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 500. Ataylab o‘zgartirilgan imzolar tadqiqoti metodikasi.
 501. Mast xolatda bajarilgan imzolarning tadqiqoti.
 502. Noodatiy sharoitda (noodatiy xolatda) bajarilgan imzolar tadqiqotining o‘ziga xos xususiyatlari.
 503. Haqiqiy bo‘lmagan imzolar ijrochisini aniqlash.
 504. Kam xajmli matnlar va qisqa yozuvlarning xususiyatlari va ularning tadqiqot metodikasi.
 505. Dastxat ob’ektlarining nusxalarida (kserokopiyalar bilan) xatshunoslik tadqiqoti o‘tkazishning o‘ziga xos xususiyatlari.

  XII. SUD IQTISODIY EKSPERTIZASI BO‘YICHA

 506. Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy ekspertizasi doirasida qanday tadqiqotlar o‘tkaziladi.
 507. Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy ekspertizasi predmeti nima?
 508. Tashqi savdo shartnomalari deganda qanday kelishuvlar tushuniladi?
 509. Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy ekspertizasi ob’ektlari nimalardan iborat?
 510. Qanday shartnomalar Import shartnomasi deb yuritiladi?
 511. Qanday shartnomalar Eksport shartnomasi deb yuritiladi?
 512. Sud-rejali- iqtisodiy ekspertizasining predmeti nima?
 513. Sud-rejali iqtisodiy ekspertizasining ob’ektiga nimalar kiradi?
 514. Qanday hujjatlar boshlang‘ich hisob hujjatlari deb yuritiladi?
 515. Buxgalteriya hisobi registrlari nimalardan iborat?
 516. Moliyaviy hisobot deganda nimalarni tushunasiz?
 517. Inventarlash deganda nimani tushunasiz?
 518. Sud- buxgalteriya ekspertizasi qanday hollarda tayinlanadi?
 519. Sud- buxgalteriya ekspertizasi predmeti nima?
 520. Sud-buxgalteriya ekspertizasining ob’ektlari nimadan iborat?
 521. Jamlanma buxgalteriya hujjatlari nima?
 522. Inventarlash materiallari nimadan iborat?
 523. Sud-buxgalteriya ekspertizasi hal etadigan asosiy vazifalar nima?
 524. Hisobni tiklash – nima?
 525. Sud-buxgalteriya ekspertizasining tadqiqot uslublari qaysilar?
 526. Hujjatli tekshirish usuli nima?
 527. Hujjatli tekshirish usulining qanday uslublari mavjud?
 528. Har bir hujjatning majburiy rekvizitlarini sanab bering.
 529. Hujjatni tuzilish shakl bo‘yicha tekshirish uslubi qanday amalga oshiriladi?
 530. Hujjatni me’yoriy tekshiruv uslubi qanday amalga oshiriladi?
 531. Hujjatni arifmetik tekshiruv uslubi qanday amalga oshiriladi?
 532. Jamlanma buxgalteriya hujjatlari va hisob registrlarida qiymat ko‘rsatkichlarining to‘g‘riligi qaysi uslub bilan tekshiriladi?
 533. Sifatsiz hujjatning belgilarini tafsiflang.
 534. Hujjatlarni taqqoslash usuli qanday amalga oshiriladi?
 535. Hujjatlarni qarama-qarshi tekshirish usuli qanday amalga oshiriladi?
 536. Nazorat solishtirish usuli nimadan iborat?
 537. Sud-iqtisodiy-statistik ekspertiza predmeti nima?
 538. Sud-iqtisodiy-statistik ekspertiza ob’ektlari nima?
 539. Jamoa shartnomasi qanday hujjat?
 540. Mehnat shartnomasi qanday hujjat?
 541. Pensiya qanday hollarda to‘lanadi?
 542. Sud-mehnat iqtisodi ekspertizasining predmeti nima?
 543. Sud – mehnat iqtisodi ekspertizasi ob’ektlari nima?
 544. Sud – mehnat iqtisodi ekspertizasi hal etadigan asosiy masalalari doirasini ayting.
 545. Ikkiyoqlama yozuv uslubi qanday hollarda qo‘llaniladi?
 546. Moliyaviy hisobot shakllarini sanab bering?
 547. Raqobat nima?
 548. Xodimlarning mehnat stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat nima?
 549. Aktiv schetga ta’rif bering.
 550. Ishonchnoma qanday hujjat?
 551. Soliq to‘lovchining shaxsiy hisobvarag‘ini yuritish tartibi qaysi idora tomonidan belgilanadi?
 552. Ijtimoiy soliqning soliq solish ob’ekti nima?
 553. Jismoniy shaxslarning mulkida bo‘lgan yashash uchun mo‘ljallanmagan joylar bo‘yicha jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq qaysi stavka bo‘yicha to‘lanadi?
 554. Soliq hisoboti qanday hujjatlardan iborat?
 555. Kameral nazorat qanday tartibda o‘tkaziladi?

   XIII. MATERIALLAR, ASHYOLAR VA BUYUMLAR KRIMINALISTIK EKSPERTIZASI
  Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning sud ekspertizasi bo‘yicha

 556. Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasining predmeti nima?
 557. Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasining ob’ektlariga nimalar kiradi?
 558. Tolali materiallar va ulardan tayerlangan buyumlar ekspertizasi xal qiladigan masalalarni ayting?
 559. Tolalarning qo‘llanilishiga misol keltiring ?
 560. Tolalar qanday sinflarga bo‘linadi?
 561. Tabiiy va kimyoviy tolalarning olinishi xaqida ma’lumot bering?
 562. Tabiiy tolalar necha turga bo‘linadi?
 563. Kimyoviy tolalar necha turga bo‘linadi?
 564. Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi qanday fanlarning yutuqlaridan foydalanadi?
 565. Tabiiy tolalarning kriminalistik tadqiqoti bosqichlari  xaqida ma’lumot bering?
 566. Kimyoviy tolalarning kriminalistik tadqiqoti usullari qanday?
 567. Rangli tolalar buyoklarining kimyoviy sinfini aniqlash usullari xaqida ma’lumot bering?
 568. Taqdim qilingan ashyoviy dalildan topilgan tolalarni mikroskop ostida tolalarni guruhlarga ajratish jarayonini so‘zlab bering?
 569. Tolali tarkibi va bo‘yoq sinfini aniqlash jarayoni qanday?
 570. O‘ralgan buyumlar-arqonlar haqida ma’lumot bering?
 571. O‘ralgan buyumlar-arqonlarning texnologik ko‘rsatkichlari xaqida gapirib bering?
 572. Kimyoviy tolalarning polimer sinfini aniqlash usullari qanday?
 573. Tolali materiallar va ulardan tayerlangan buyumlar ekspertizasi qanday vazifalarni xal qiladi?
 574. Diagnostik vazifalarga nimalar kiradi?
 575. Klassifikatsion vazifalarga nimalar kiradi?

  Boshqa turdagi ob’ektlar( polimer materiallar – plastmassa, rezina, yelimli materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar, shisha siniqlari, maxsus kukunlar, tabiati noaniq bo‘lgan moddalar)ning sud ekspertizasi bo‘yicha

 576. Polimer materiallar (plastmassalar, rezina, yelimli materiallar) va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasiga umumiy tushuncha berig?
 577. Polimer materiallar (plastmassalar, rezina, yelimli materiallar) va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi qoidalariga nimalar kiradi?
 578. Polimer materiallar (plastmassalar, rezina, yelimli materiallar) va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi predmeti deb nimaga aytiladi?
 579. Polimer materiallar (plastmassalar, rezina, yelimli materiallar) va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi ob’ektlariga nimalar kiradi?
 580. Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi hal qiladigan masalalarga nimalar kiradi?
 581. Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi yechadigan savollarni sanab bering?
 582. Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasining tadqiqotlari turlari haqida ma’lumot bering?
 583. Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasini rasmiylashtirish qanday tartibda olib boriladi?
 584. Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar turlari va xususiyatlari.
 585. Shisha siniqlari ekspertizasiga umumiy tushuncha bering?
 586. Shisha siniqlari ekspertizasi qoidalariga nimalar kiradi?
 587. Shisha siniqlari ekspertizasi predmeti deb nimaga aytiladi?
 588. Shisha siniqlari ekspertizasi ob’ektlariga nimalar kiradi?
 589. Shisha siniklari ekspertizasi hal qiladigan masalalariga nimalar kiradi?
 590. Shisha siniklari ekspertizasi yechadigan savollarini sanab bering.
 591. Shisha siniklari ekspertizasining  tadqiqotlari turlari haqida ma’lumot bering.
 592. Shisha siniklari ekspertizasini rasmiylashtirish qanday tartibda olib boriladi?
 593. Shisha siniklari ekspertizasi turlari va xususiyatlari.
 594. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasiga umumiy tushuncha bering.
 595. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi qoidalariga nimalar kiradi?
 596. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi predmeti deb nimaga aytiladi?
 597. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi ob’ektlariga nimalar kiradi?
 598. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi hal qiladigan masalalariga nimalar kiradi?
 599. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi yechadigan savollarini sanab bering.
 600. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasining tadqiqot turlari haqida ma’lumot bering.
 601. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasini rasmiylashtirish qanday tartibda olib boriladi?
 602. Tabiati noaniq bo‘lgan moddalar ekspertizasi hal qiladigan masalalari, yechadigan savollarini sanab bering.
 603. Maxsus kukunlar va markerlar (qalamlar)ekspertizasining predmetini tariflab bering?
 604. Maxsus kukunlar va markerlar (qalamlar) ekspertizasida  tekshirish uchun qanday  ashyoviy dalillar taqdim etiladi?
 605. Maxsus kukunlar va markerlar (qalamlar) ekspertizasida qanday masalalar  hal qilinadi?
 606. Maxsus kukunlarning qanday turlari mavjud va ularning xususiyatlari nimalardan iborat?
 607. Maxsus markerlar (qalamlar) ning qanday turlari mavjud?
 608. Maxsus kukunlar va markerlar (qalamlar) ekspertizasida qanday savollar hal etiladi?
 609. Maxsus kukunlar ekspertizasi ob’ektlariga misol keltiring?
 610. Maxsus kukunlar va markerlar (qalamlar) ekspertizasida qanday jinoiy ishlarda tayinlanadi?
 611. Maxsus kukunlar ekspertizasining tadqiqotlari turlari xaqida ma’lumot bering?

  Lok – buyoq qoplamalari va materiallari ekspertizasi bo‘yicha

 612. Lok-bo‘yoq materiallari (LBM) va lok-bo‘yoq qoplamalari (LBQ) ekspertizasining predmeti nima?
 613. Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalari kriminalistik ekspertizasining vazifalari?
 614. Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalari ekspertizasining tadqiqot uslublarini aytib bering?
 615. Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalari ekspertizasining ob’ektlariga nimalar kiradi?
 616. Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalari ekspertizasida ekspert oldiga xal etish uchun qo‘yiladigan savollar?
 617. Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalarining tarkibiga qanday elementlar kiradi?
 618. Lok-bo‘yoq materiallari o‘z tarkibi va mo‘ljallangan maqsadiga ko‘ra nimalarga bo‘linadi?
 619. Plenka hosil qiluvchi modda (bog‘lovchi)larga nimalar kiradi?
 620. Pigmentlar nima?
 621. Noorganik pigmentlar nima?
 622. LBM va LBQ tarkibidagi to‘ldiruvchilar nimalar?
 623. LBM va LBQlarga to‘ldiruvchilar sifatida nimalar ishlatiladi?
 624. Nima sababdan LBMga to‘ldiruvchilar qo‘shiladi?
 625. LBM va LBQ tarkibida qanday qo‘shimchalar mavjud bo‘ladi?
 626. LBM va LBQ tarkibida qanday qo‘shimchalarni ta’riflab bering?
 627. Lok nima?
 628. Emal nima?
 629. Bo‘yoq nima?
 630. Gruntovka (“qora shuvoq”) nima?
 631. Shpatlevka nima?
 632. Shpatlevkalarda to‘ldiruvchi sifatida qanday moddalar ishlatiladi?
 633. Shpatlevkalarda pigmentlar sifatida nimalar ishlatiladi?
 634. LBM va LBQ ekspertizasida etalonlarga nimalar kiradi?
 635. Bo‘yalgan buyum satxidagi LBQ o‘ziga tegishlimi yoki qayta bo‘yalganmi?
 636. Umumiy xolda avtomobilning LBQ qanday qatlamlardan iborat bo‘ladi?

  XIV. ODAM DNKSI SUD-BIOLOGIK EKSPRTIZASI BO‘YICHA

 637. Odam DNKsi sud biologik ekspertizasi predmeti va ob’ektlari.
 638. Odam DNKsi sud biologik ekspertizasida qo‘llaniladigan uslublar.
 639. «Molekulyar-genetik ekspertiza» tushunchasi va turlari.
 640. DNK ekspertizasining kriminalistikaning mustaqil bo‘limi sifatida shakllanishi qanday bo‘lgan.
 641. «Biologik izlar» tushunchasi va tasnifi.
 642. Molekulyar-genetik ekspertiza identifikatsiyasining nazariy asoslari va metodik tamoyillar.
 643. Molekulyar-genetik ekspertizalarni o‘tkazishdagi xatolar.
 644. Molekulyar-genetik diagnostik va klassifikatsion tahlillarning ilmiy va metodik asoslari.
 645. DNK ning tuzilishi va xususiyatlari.
 646. Kriminalistika amaliyotida qo‘llaniladigan genomning maxsus qismlari yadroviy (xromosoma) DNK,  U-xromosoma va boshqa turdagi genetik markerlar.
 647. Molekulyar-genetik ekspertizasini o‘tkazish bosqichlari va ularda qo‘llaniladigan  metodikalar.
 648. DNK tahlil usullari: ajratish usullari, sifat miqdor va tur mansubligini aniqlash, polimerazali zanjir reaksiyasi, kapillyar elektroforez, ehtimollik statistik baholash.
 649. Odam qon va  so‘lak izlari bo‘lgan ashyoviy dalillarlarining kriminalistik ahamiyati.
 650. Qon va  so‘lak izlarini aniqlash va birlamchi baho berish.
 651. Qon va  so‘lak izlaridan DNK ajratib olish metodikalari.
 652. Eritmalar tushunchasi.
 653. Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasida reaktivlarni tayyorlashdagi o‘ziga xos tartib qoidalari.
 654. Mushak, tog‘ay, paylarning kriminalistik ahamiyati va molekulyar genetik tadqiqotlarining o‘ziga hos ahamiyati.
 655. Suyakdan DNK ajratib olish metodikalari va o‘ziga xos xususiyatlari.
 656. Maniy  hamda  maniy va boshqa turdagi biomaterial  aralashuvidan kelib chiqqan ashyoviy dalillarining kriminalistik ahamiyati.
 657. Maniy  hamda  maniy va boshqa turdagi biomaterial  aralashuvidan kelib chiqqan izlardan DNK ajratib olish metodikalari.
 658. Maniy izlarini aniqlash va  birlamchi baho berish.
 659. Mikroskopning tuzilishi.
 660. Mikroskopik tadqiqotning ahamiyati.
 661. Soch tolalarining kriminalistik ahamiyati.
 662. Soch tolalarining molekulyar genetik tadqiqotlarining o‘ziga hos o‘ziga hos jihatlari.
 663. Sochdan DNK ajratib olish metodikalari.
 664. Tirnoq osti biomateriallarining kriminalistik ahamiyati va molekulyar genetik tadqiqotlarining o‘ziga hos jihatlari.
 665. Tirnoq osti biomateriallaridan DNK ajratib olish metodikalari.
 666. Ter-yog‘ ajratmalarining kriminalistik ahamiyati va molekulyar genetik tadqiqotlarining o‘ziga hos ahamiyati.
 667. Tirnoq osti biomateriallaridan DNK ajratib olish metodikalari.
 668. Ajratib olingan DNK preparatlarining miqdor va sifat reaksiyasi ahamiyati va o‘ziga hosligi.
 669. . “Quantifiler® Duo”, “Quantifiler® Trio” tadqiqot sistemalarning o‘ziga xos xususiyatlari va bir biridan farqlari.
 670. PZR-polimeraza zanjir reaksiyasining paydo bo‘lish tarixi.
 671. PZR-polimeraza zanjir reaksiyasining kriminalistik ahamiyati va molekulyar genetik tadqiqotlarining o‘ziga hos xususiyatlari.
 672. PZR-polimeraza zanjir reaksiyasi bo‘yicha laboratoriyada qo‘llaniladigan metodikalari.
 673. Elektroforez jarayoni. Kapillyar elektroforez jarayonining avzalligi.
 674. 3130xl Genetic Analyser, 3100 Genetic Analyser va 3500 Genetic Analyser apparat-dasturiy komplekslarda ishlash prinsiplari.
 675. Gene Mapper® ID-X dasturi haqida ma’lumot. Gene Mapper® ID-X dasturida ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari.
 676. “Too match”, “ladder effekt” tushunchalari va ularga baho berish.
 677. Kontaminatsiya tushunchasi.
 678. Kontaminatsiya yuzaga kelish sabablari. Kontaminatsiya DNK ekspertizasidagi ahamiyati.
 679. Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasinin “DNK ma’lumotlar bazasi”.
 680. “DNK ma’lumotlar bazasi”dagi ma’lumotlar bilan ishlash.
 681. Ehtimollik-statistik tahlil.
 682. Identifikatsiya masalalarini hal qilishda ehtimollik-statistik tahlilini o‘tkazish.
 683. Diagnostika masalalarini hal qilishda ehtimollik-statistik tahlilini o‘tkazish.
 684. Ekspertiza xulosasini rasmiylashtirishning huquqiy asosi.
 685. DNK ekspertiza xulosasini rasmiylashtirishda e’tibor beradigan jijatlari.
 686. Odam DNKsi sud-ekspertizasi amaliyotida uchraydigan kamchiliklar.

  XV. SUD QURILISH TEXNIKAVIY EKSPERTIZASI BO‘YICHA

 687. Yer maydoni chegara bo‘laklarining chiziqli o‘lchamlari qanday maqsadda yer chegaralari bo‘ylab chiziladi?
 688. Qurilish konstruksiyalarining texnik holatini tekshirish – tartibi va asosiy vazifalari?
 689. Qurilish konstruksiyalarining texnik holatini tekshirishda qo‘llaniladigan asosiy me’yoriy xujjatlar?
 690. Uy-joy, noturar bino va inshootlar, tugallanmagan qurilish konstruksiyalarga nisbatan jismoniy eskirishni inobatga olgan holda bozor bahosini aniqlash tartibi?
 691. Qurilish konstruksiyalarining texnik holatini tekshirish bosqichlari?
 692. Uy-joy (kvartira va yer maydonlari)ni xaqiqiy holat bo‘yicha bo‘lish yoki ulush ajratish tartibi qanday?
 693. Konstruksiyalarning tashqi omillari (ko‘rinishi)ni texnik holatining baholashdagi asosiy faktorlari.
 694. Uy-joyni bo‘lishda qurilish-texnikaviy ekpertizasini o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan asosiy vasitalar.
 695. Qurilish konstruksiyalarining texnik holati va toifalari. Ushbu texnik holat toifalarini aniqlash mezonlari va usullari.
 696. O‘lchov ishlari mohiyati va asosiy mazmuni. O‘lchash ishlari natijasida olingan ma’lumotlarni taqdim etish usullari.
 697. Bino va inshootlarni ko‘zdan kechirish vaqtida mavjud bo‘lmagan (buzib tashlangan) qurilmalar inventar xujjati texnik pasportida aks ettirilgan bo‘lsada, tadqiqot jarayonida inobatga olinadimi?
 698. Materiallarning mustaxkamligini aniqlash uchun asboblarning ishlashi asoslari va usul(metod)lari.
 699. Inshootlarga tavsif (xarakteristika) bering.
 700. Materiallarning mustaxkamligini buzmaydigan usullar bilan aniqlash uchun qo‘llaniladigan qurilmalar.
 701. Texnik tekshirish vaqtida qurilish inshootlari va materiallarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash (mustaxkamligidan tashqari) uchun ishlatiladigan asosiy vositalar.
 702. Qaysi maqsadda inventar xujjatida aks ettirilgan bino
  va inshootlarning o‘lchamlari va tashqi balandligi alohida liter
  va konturlarda keltiriladi.
 703. Yorug‘lik konstruksiyalari va strukturalarining vertikal tekislikdan chetlanishni aliqlashning geodezik usullari hamda amaliyot asboblari va ishlash usullari.
 704. Uy-joyni natura shaklda, ideal xissadan chekingan holda bo‘lish mumkinmi?
 705. Yuk ko‘taruvchi va berkitib turuvchi konstruksiyalardagi yoriqlarning xavflilik darajasi (misollar keltiring).
 706. Uy-joyni natura shaklda, ideal xissadan chekingan holda bo‘lishda, ulushning kompensatsiyasi qaysi usul (metod) yordamida aniqlanadi?
 707. Yuk ko‘taruvchi va berkitib turuvchi konstruksiyalarda ekpluatatsion davrdan oldingi yoriqlarning turlari (misollar keltiring).
 708. Uy-joydan mulkdorlar o‘rtasidagi ulushni bir qismini ajratib olish nimani anglatadi?
 709. Qanday hollarda yer maydonini bo‘lishning texnik imkoniyati yo‘q. Ta’rif bering.
 710. Temir beton elementlarda kuchlanish (zo‘riqish)da xosil bo‘ladigan yoriqlar haqida tushunchangiz. Sxematik ta’riflar bilan ko‘rsating.
 711. Nizoli bo‘lgan uy-joylarni natura shaklda bo‘lishda, davlat sud ekspertning ko‘zdan kechirishi vaqtidagi xarakati.
 712. Gorizontal kuchlar ta’siri ostida yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarning (ushlab turuvchi devor, poydevor, toshli arka) deformatsiyalanishi va shikastlanishi. Sxematik ta’riflar bilan ko‘rsating.
 713. Sud qurilish ekspertining xulosasining mazmun, mohiyati
  va tarkibi
 714. Turli hil turpoqda joylashgan binolar devorlarida yoriqlar paydo bo‘lishi va deformatsiyalari. Sxematik ta’riflar bilan ko‘rsating.
 715. Turar joy binolarining jismoniy eskirish darajasini aniqlash uslubi (metod) va normativ xujjati qaysi.
 716. Qaysi qurilmalar asosiy qurilmalar xisoblanadi? (Uy-joy miqqiyosida).
 717. Yer tuzish kadastr (inventar) xujjatining shakllanish tartibi?
 718. “AutoCad” dasturi qaysi holatlarda qo‘llaniladi?
 719. Taxeometrik tasvirga olish nima?
 720. “Nivelir” asbob-uskunasi qanday holatlarda qo‘llaniladi?
 721. Baholashning necha hil uslubi mavjud va ular qaysilar?

  SUD-FONOGRAFIYA EKSPERTIZASI YO‘NALISHI BO‘YICHA

 722. «Fonografiya» so‘ziga ta’rif bering?
 723. Markazda qaysi tildagi fonogrammalar bo‘yicha SFE o‘tkazilishi tashkillashtirilgan?
 724. Fonogrammalar bo‘yicha asbob-uskunali (instrumental) tadqiqot o‘tkazish uchun qanday dasturiy ta’minot va asbob-uskunalar qo‘llanadi?
 725. Tovush bo‘yicha axborot tashuvchilarning (raqamli diktofon, uyali telefon apparati, flesh-xotira kartasi va h.) tahlilining asosiy metodlari qanday?
 726. Bugungi kunda sud-fonografiya laboratoriyasida qanday masalalar hal etiladi?
 727. Identifikatsion tadqiqot o‘z ichiga nimalarni qamrab oladi?
 728. Instrumental belgilar guruhi nima, ta’riflab bering?
 729. Ovoz va nutqni diagnostik tadqiqoti qanday savollarni hal etishga yordam beradi?
 730. Ovozning belgilari orqali qanday axborotlar aniqlanadi?
 731. Ovozning balandliga qanday belgilar orqali aniqlanadi?
 732. Ovozning kuchi nimalarga bog‘liqdir?
 733. Artikulyatsiya belgilari nimalarni o‘zida aks ettiradi?
 734. Nutqning tezligina ta’riflab bering?
 735. “Nutqdagi pauzalar” tushinchasiga ta’rif bering?
 736. Nutq madaniyati belgilari o‘zida nimalarni aks ettiradi?
 737. Sud-fonografiya ekspertizasida instrumental, elektroakustik tadqiqot metodlari nimalarni o‘rganishga yo‘naltirilgan?
 738. «Montaj» tushinchasiga izoh bering?
 739. Elektroakustik montaj belgilarini aniqlash uchun qanday metodlar qo‘llaniladi?
 740. «Sezar» (transkrayber) dasturiy ta’minoti sud-fonografik ekspertizasi o‘tkazish jarayonida nima uchun qo‘llaniladi?
 741. Sud-fonografiya ekspertizasida “formanta strukturalari” nimani anglatadi?
 742. Og‘zaki nutqning fonetik-akustik belgilarini ta’riflab bering?