Sirdayo viloyat bo‘limi

Axmedov Baxodir Basimovich

Sirdayo viloyat bo‘lim mudiri

Sirdaryo viloyatlararo bo‘linmasining tashkil qilinishi va rivojlanish tarixi.

Bo‘linma Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining huquq-tartibod o‘rganlariga sud ekspertizasi xizmatini ko‘rsatishni yaxshilash massadida 1977 yilning iyul oyida, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida tashkil qilingan.

Dastlabgi kundan bo‘linmada mudir va kichik ilmiy xodim faoliyat ko‘rsatib, «Yo‘l transport xodisalari jarayonini matematik uslublar bilan tadqiqot qilish yo‘lga qo‘yilgan. So‘ngra, qisqa vaqt ichida »Transport vositalari, ularning ayrim qismlarining texnik xolatini tadqiqot qilish« va »Transport-izshunoslik” ekspertizalarini bajarish tashkil qilingan.

1999 yildan boshlab sudga oid iqtisodiy, 2001 yildan boshlab sud qurilish-texnik, 2003 yildan boshlab sudga oid er va 2006 yildan boshlab esa sudga oid tovarshunoslik ekspertizalarini bajarish yo‘lga qo‘yildi.

2009 yilga kelib, Sirdaryo bo‘linmasida sudga oid avtotexnika (barcha turlari), iqtisod, qurilish-texnik, er, tovarshunoslik va transport baholash ekspertizasi