Ta’riflar

O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021 yil 29 yanvardagi 36-um-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazida o‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq
MIQDORLARI

  2021 yil 1 fevraldan so‘mdagi miqdori

T/r Ekspertiza va tadqiqot turlari 1 ta ekspertiza o‘tkazishga sarflanadigan minimal vaqt (me’yori (soat) O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari (bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan) Bazaviy hisoblash miqdoriga nisbattan (so‘mda)
(2020 yil 30 dekabrdagi  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4938-son Qaroriga asosan  245 000 so‘m )*
oddiy o‘rta murakkab oddiy o‘rta murakkab oddiy o‘rta murakkab
1 2 3 4 5 6 7 8 9** 10*** 11****
1 Hujjatlar rekvizitlarining tadqiqotlari 19 34 85 3,2 5,7 14,3 784 000 1 396 500 3 503 500
2 Hujjatlar materiallarning tadqiqotlari 34 56 85 5,7 9,4 14,3 1 396 500 2 303 000 3 503 500
3 Sud siyosatshunoslik-lingvistik tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 053 500 1 764 000 2 670 500
4 Sud filologiya (muallifshunoslik) tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 053 500 1 764 000 2 670 500
5 Sud-xatshunoslik ekspertizasi 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 053 500 1 764 000 2 670 500
6 Sud lingvistik tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 053 500 1 764 000 2 670 500
7 Yo‘l-transport hodisasi mexanizmini matematik usullar orqali tadqiqotlar 14 41 85 1,6 4,7 9,7 392 000 1 151 500 2 376 500
8 Transport vositalari texnik holatining tadqiqotlari 17 42 170 1,6 4,1 16,7 392 000 1 004 500 4 091 500
9 Transport-trasalogik tadqiqotlar 17 42 85 2,3 5,7 11,6 563 500 1 396 500 2 842 000
10 Transportni baholash tadqiqotlari 17 28 85 1,6 2,7 8,3 392 000 661 500 2 033 500
11 Sud avtomobil yo‘llari tadqiqotlari 17 42 85 2,3 5,7 11,6 563 500 1 396 500 2 842 000
12 Odam va hayvon izlarining tadqiqotlari, daktiloskopik ekspertiza tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
13 Buzish qurollari, asbob-uskunalar, sovuq qurollar va ular izlarining tadqiqotlari, qismlarga ko‘ra butunni aniqlash 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
14 Transport vositalarini izlari tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
15 O‘qotar qurol va jangovar o‘q-dorilarning tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
16 O‘q otish izlarining tadqiqotlari 24 42 56 6,5 11,5 15,3 1 592 500 2 817 500 3 748 500
17 Sud-fonografiya ekspertizasining tadqiqotlari 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 058 000 4 165 000 8 330 000
18 Raqamli texnologiyalar, shuningdek elektroakustik montaj belgilari asosida audio va videomanbalarni kompleks tadqiq qilish 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 058 000 4 165 000 8 330 000
19 Sud-kompyuter-texnikaviy ekspertizasi tadqiqotlar 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 058 000 4 165 000 8 330 000
20 Materiallar, ashyolar va buyumlarning kriminalistik tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
21 Tolalai materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarning tadqiqitlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
22 Lok-buyoq materiallari va qoplamalarning tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 931 000 1 494 500 2 474 500
23 Yoqilg‘i-moylash materiallar tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 931 000 1 494 500 2 474 500
24 Neft maxsulotlarining tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 931 000 1 494 500 2 474 500
25 Giyohvand vositalar, psixotrop moddalarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 735 000 1 494 500 3 773 000
26 Prekursorlar va kuchli ta’sir qiluvchi dorilarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 735 000 1 494 500 3 773 000
27 Tarkibida spirt bo‘lgan suyuqliklarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 735 000 1 494 500 3 773 000
28 Sud-tuproqshunoslik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 931 000 1 053 500 2 474 500
29 Metallar va qotishmalarning tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 931 000 1 053 500 2 474 500
30 Rezina, plastmassa va boshqa polimer maxsulotlarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
31 Shisha va chinni buyumlarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
32 Qurilish materiallarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
33 Maxsus markerlarning tadqiqotlari 17 28 85 3,0 5,0 15,4 735 000 1 225 000 3 773 000
34 Qimmatbaho tosh, minerallar va tog‘ jismlarining tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
35 O‘simlik  ob’ektlarining biologik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 931 000 1 053 500 2 474 500
36 Ekologik tadqiqotlar 24 42 56 4,0 7,0 9,4 980 000 1 715 000 2 303 000
37 Tabiiy noaniq moddalarning tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 151 500 1 715 000 2 303 000
38 Oziq-ovqat maxsulotlarining tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 151 500 1 715 000 2 303 000
39 Hayvonot ob’ektlarining biologik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 931 000 1 053 500 2 474 500
40 Sud-iqtisodiy va buxgalteriya ekspertizasining tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 445 500 2 964 500 5 929 000
41 Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy ekspertizasi 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 445 500 2 964 500 5 929 000
42 Qurilish-texnikaviy tadqiqotlar 24 42 85 3,5 6,2 12,6 857 500 1 519 000 3 087 000
43 Sud-yer ekspertizasining tadqiqotlari 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
44 Yer uchastkalariga bo‘lgan egalik huquqlari qiymatini ekspert baholash 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
45 Odam DNKsi biologik tadqiqotlari 28 56 85 10,1 20,3 30,8 2 474 500 4 973 500 7 546 000
46 Tovarshunoslik tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,3 980 000 1 715 000 2 278 500
47 Sud-yong‘in texnikaviy tadqiqotlar 28 42 56 5,0 7,5 10,0 1 225 000 1 837 500 2 450 000
48 Sud elektrotexnikaviy ekspertizasi 28 42 56 5,0 7,5 10,0 1 225 000 1 837 500 2 450 000
49 Sud-psixologik ekspertiza tadqiqotlari 21 42 85 3,5 7,0 14,3 857 500 1 715 000 3 503 500
50 Oziq-ovqat maxsulotlarining tarkibida toksin elementlar, og‘ir metal tuzlari va zaxarli kimyoviy moddalarni aniqlash tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 151 500 1 715 000 2 303 000

Izoh:
*Ushbu summalar bazaviy hisoblash miqdori o‘zgargan taqdirda, o‘zgargan bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatidan kelib chiqqan yangi narxlar asosida to‘lovlar amalga oshiriladi.
** 6 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 245 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa

*** 7 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 245 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa

**** 8 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 245 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa

Yangi tariflar 36-um-son buyruq

Матнда хато топсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter тугмаларини биргаликда босинг .