Tariflar

O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021 yil 29 yanvardagi 36-um-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazida o‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq
MIQDORLARI

2022 yil 1 iyundan so‘mdagi miqdori

T/r Ekspertiza va tadqiqot turlari 1 ta ekspertiza o‘tkazishga sarflanadigan minimal vaqt me’yori (soat) O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari
(bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan)
Bazaviy hisoblash miqdoriga nisbattan (so‘mda)
(2022 yil 20 maydagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining
PF-138-son Farmoniga asosan 300 000 so‘m )*
oddiy o‘rta murakkab oddiy o‘rta murakkab oddiy o‘rta murakkab
1 2 3 4 5 6 7 8 9** 10*** 11****
1 Hujjatlar rekvizitlarining tadqiqotlari 19 34 85 3,2 5,7 14,3 960 000 1 710 000 4 290 000
2 Hujjatlar materiallarning tadqiqotlari 34 56 85 5,7 9,4 14,3 1 710 000 2 820 000 4 290 000
3 Sud siyosatshunoslik-lingvistik tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 290 000 2 160 000 3 270 000
4 Sud filologiya (muallifshunoslik) tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 290 000 2 160 000 3 270 000
5 Sud-xatshunoslik ekspertizasi 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 290 000 2 160 000 3 270 000
6 Sud lingvistik tadqiqotlar 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 290 000 2 160 000 3 270 000
7 Yo‘l-transport hodisasi mexanizmini matematik usullar orqali tadqiqotlar 14 41 85 1,6 4,7 9,7 480 000 1 410 000 2 910 000
8 Transport vositalari texnik holatining tadqiqotlari 17 42 170 1,6 4,1 16,7 480 000 1 230 000 5 010 000
9 Transport-trasalogik tadqiqotlar 17 42 85 2,3 5,7 11,6 690 000 1 710 000 3 480 000
10 Transportni baholash tadqiqotlari 17 28 85 1,6 2,7 8,3 480 000 810 000 2 490 000
11 Sud avtomobil yo‘llari tadqiqotlari 17 42 85 2,3 5,7 11,6 690 000 1 710 000 3 480 000
12 Odam va hayvon izlarining tadqiqotlari, daktiloskopik ekspertiza tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 560 000 2 790 000 4 590 000
13 Buzish qurollari, asbob-uskunalar, sovuq qurollar va ular izlarining tadqiqotlari, qismlarga ko‘ra butunni aniqlash 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 560 000 2 790 000 4 590 000
14 Transport vositalarini izlari tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 560 000 2 790 000 4 590 000
15 O‘qotar qurol va jangovar o‘q-dorilarning tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 560 000 2 790 000 4 590 000
16 O‘q otish izlarining tadqiqotlari 24 42 56 6,5 11,5 15,3 1 950 000 3 450 000 4 590 000
17 Sud-fonoskopik ekspertizasining tadqiqotlari 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 520 000 5 100 000 10 200 000
18 Raqamli texnologiyalar, shuningdek elektroakustik montaj belgilari asosida audio va videomanbalarni kompleks tadqiq qilish 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 520 000 5 100 000 10 200 000
19 Sud-kompyuter-texnikaviy ekspertizasi tadqiqotlar 42 85 170 8,4 17,0 34,0 2 520 000 5 100 000 10 200 000
20 Materiallar, ashyolar va buyumlarning kriminalistik tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
21 Tolalai materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarning tadqiqitlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
22 Lok-buyoq materiallari va qoplamalarning tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 1 140 000 1 830 000 3 030 000
23 Yoqilg‘i-moylash materiallar tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 1 140 000 1 830 000 3 030 000
24 Neft maxsulotlarining tadqiqotlari 21 34 56 3,8 6,1 10,1 1 140 000 1 830 000 3 030 000
25 Giyohvand vositalar, psixotrop moddalarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 900 000 1 830 000 4 620 000
26 Prekursorlar va kuchli ta’sir qiluvchi dorilarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 900 000 1 830 000 4 620 000
27 Tarkibida spirt bo‘lgan suyuqliklarning tadqiqotlari 17 34 85 3,0 6,1 15,4 900 000 1 830 000 4 620 000
28 Sud-tuproqshunoslik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 1 140 000 1 290 000 3 030 000
29 Metallar va qotishmalarning tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 1 140 000 1 290 000 3 030 000
30 Rezina, plastmassa va boshqa polimer maxsulotlarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
31 Shisha va chinni buyumlarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
32 Qurilish materiallarning tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
33 Maxsus markerlarning tadqiqotlari 17 28 85 3,0 5,0 15,4 900 000 1 500 000 4 620 000
34 Qimmatbaho tosh, minerallar va tog‘ jismlarining tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
35 O‘simlik ob’ektlarining biologik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 1 140 000 1 290 000 3 030 000
36 Ekologik tadqiqotlar 24 42 56 4,0 7,0 9,4 1 200 000 2 100 000 2 820 000
37 Tabiiy noaniq moddalarning tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 410 000 2 100 000 2 820 000
38 Oziq-ovqat maxsulotlarining tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 410 000 2 100 000 2 820 000
39 Hayvonot ob’ektlarining biologik tadqiqotlari 21 24 56 3,8 4,3 10,1 1 140 000 1 290 000 3 030 000
40 Sud-iqtisodiy va buxgalteriya ekspertizasining tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 770 000 3 630 000 7 260 000
41 Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy ekspertizasi 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 770 000 3 630 000 7 260 000
42 Qurilish-texnikaviy tadqiqotlar 24 42 85 3,5 6,2 12,6 1 050 000 1 860 000 3 780 000
43 Sud-yer ekspertizasining tadqiqotlari 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 490 000 3 780 000 7 590 000
44 Yer uchastkalariga bo‘lgan egalik huquqlari qiymatini ekspert baholash 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 490 000 3 780 000 7 590 000
45 Odam DNKsi biologik tadqiqotlari 28 56 85 10,1 20,3 30,8 3 030 000 6 090 000 9 240 000
46 Tovarshunoslik tadqiqotlari 24 42 56 4,0 7,0 9,3 1 200 000 2 100 000 2 790 000
47 Sud-yong‘in texnikaviy tadqiqotlar 28 42 56 5,0 7,5 10,0 1 500 000 2 250 000 3 000 000
48 Sud elektrotexnikaviy ekspertizasi 28 42 56 5,0 7,5 10,0 1 500 000 2 250 000 3 000 000
49 Sud-psixologik ekspertiza tadqiqotlari 21 42 85 3,5 7,0 14,3 1 050 000 2 100 000 4 290 000
50 Oziq-ovqat maxsulotlarining tarkibida toksin elementlar, og‘ir metal tuzlari va zaxarli kimyoviy moddalarni aniqlash tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7,0 9,4 1 410 000 2 100 000 2 820 000
Izoh:
*
Ushbu summalar bazaviy hisoblash miqdori o‘zgargan taqdirda, o‘zgargan bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatidan kelib chiqqan yangi narxlar asosida to‘lovlar amalga oshiriladi.
** 6 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 300 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa
*** 7 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 300 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa
**** 8 ustun miqdorini, bazaviy hisoblash miqdori bo‘lgan 300 000 so‘mga ko‘paytirish natijasida hosil bo‘lgan summa