Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

Normatov Asilbek Ermuxammadovich

Laboratoriya mudiri

Tel: 71-209-11-55

Ichki tel: 290

 

Laboratoriyasining yaratilishi tarixi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1997 yil 10 dekabr kunidagi 25G‘45-98-sonli topshirig‘i bilan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markaziga odam molekular genetik identifikatsiyasi bo‘yicha sud ekspert tadqiqotlar o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish masalasi qo‘yildi.

Zarur moddiy-texnika bilan taminlash va kadrlar tayyorlash bo‘yicha amalga oshirilgan tadbirlardan so‘ng 2000 yildan boshlab Markazda O‘rta Osiy mintaqasida birinchi bo‘lib odam DNKsini sud-biologik ekspertiza tadqiqotlari o‘tkazilishi boshlandi.

Odam DNKsi sud biologik ekspertizasi predmeti – bu zamonaviy molekular genetik uslublarni qo‘llab odamning biologik obektlarini tadqiqot qilish yo‘li bilan ish uchun ahamiyatli bo‘lgan malumotlarni aniqlashdir.

Laboratoriya quyidagi asosiy masalalarni hal qiladi:
– Nomalum tana qoldiqlarini identifikatsiya qilish;
– Qon, sperma, so‘lak, soch, to‘qimalar, organlar, tana bo‘la