Mutaxassisliklar ro‘yxati

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspretizasi markazining ekspert-malaka komissiyasi tomonidan beriladigan ekspert mutaxassisliklari
RO‘YXATI

 

T/r Sud ekspertiza turlari Mutaxassisliklar kodi Ekspert mutaxassisliklari
1 2 3 4
1 Sud-xatshunoslik ekspertizasi 1.1 Dastxat va imzolarni tadqiqot qilish
2 Hujjatlar texnik- kriminalistik ekspertizasi 2.1 Hujjatlar rekvizitlarini tadqiqot qilish
2.2 Hujjatlar materiallarini tadqiqot qilish
3 Sud ballistik ekspertizasi 3.1 O‘q-otar kurollarni tekshirish, O‘q-dorilarni tadqiqot qilish
3.2 Otilgan o‘q izlarni tadqiqot qilish
4 Sud-izshunoslik ekspertizasi 4.1 Daktiloskopik tadqiqot qilish
4.2 Inson izlarini, oyoq va poyabzal izlari ekspertizasi, odam tish izlarining trasologik ekspertizasi tadqiqotlari
4.3 Vosita, asbob, sovuq qurol va ular qoldirgan izlarni tekshirish, qulflarning trasologik ekspertizasi, buzish qurollari izlarining trasologik ekspertizasi, plombalar va berkituvchi-plombalovchi moslamalarning trasologik ekspertizasi, tugun va sirtmoqlarning trasologik ekspertizasi
4.4 bo‘laklar bo‘yicha butunni topish
4.5 Kiyimlardagi shikastlanishlarning trasologik ekspertizasi tadqiqotlari
4.6 Transport vositalari va ular izlarining trasologik tadqiqot qilish
5 Tolali materiallar va ulardai tayorlangan buyumlar ekspertizasi 5.1 Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarni tadqiqot qilish
6 Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalar ekspertizasi 6.1 Lok-bo‘yoq materiallari va qoplamalarini tadqiqot qilish
7 Neft mahsulotlari va yonilg‘i-moylash materiallari ekspertizasi 7.1 Neft mahsulotlari va yonilgi-moylash materiallarini tadqiqot qilish
8 Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlar ekspertizasi 8.1 Giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta’sir kiluvchi moddalar va prekursorlarni tadqiqot qilish
9 Tarkibida spirt bo‘lgan suyuqliklar va ularning yuqlari ekspertizasi 9.1 Tarkibida spirt bo‘lgan suyuqliklarni tadqiqot qilish
10 Tuproqshunoslik ekspertizasi 10.1 Tuproqni tadqiqot qilish
11 Metall va qotishmalardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi 11.1 Metall va qotishmalardan tayyorlangan buyumlarni tadqiqot qilish
12 Sud-botanik ekspertizasi 12.1 O‘simlik ob’ektlarini tekshirish
13 Sud-avtotexnika ekspertizasi 13.1 Matematik hisoblar bilan bajariladigan hisob-kitoblar tadqiqoti
13.2 Transport vositalarining texnik holatini aniqlash bo‘yicha bajariladigai tadqiqotlar
13.3 Transport vositalariga yetkazilgan moddiy zarar miqdorini va bozor bahosini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar
14 Sud transport-trasologiya ekspertizasi 14.1 Ikki transport vositasining to‘qnashuvidagi izlarning tadqiqotlari
15 Sud yong‘in-texnikaviy ekspertizasi 15.1 Yongin markazshsh, olovning tarqash yo‘llari va vaqtini, sabablarini tadqiqot qilish ekspertizasi
15.2 Elektrotexnik sabablarga ko‘ra kelib chiqqan yonginlarni tekshirish
15.3 Yongin yuklamasini tekshirish
15.4 O‘z-o‘zidan yonib ketish xususiyatiga ega yongin (yuklama)larni tekshirish
16 Sud qurilish-texnik ekspertizasi 16.1 Qurilish ob’ektlarini tadqiqot qilish
16.3 Yer maydonlariga bo‘lgan foydalanish huquqni tadqiqot qilish
17 Sud- buxgalteriya ekspertizasi 17.1 Sud-buxgalterlik tekshirish
18 Sud-moliya-kredit ekspertizasi 18.1 Sud-moliyaviy-kredit tekshirish
19 Sud-mehnat-iqtisodiy ekspertizasi 19.1 Sud-mehnat-iqtisodini tekshirish
20 Sud-rejali iqtisodiy ekspertizasi 20.1 Sud-iqtisodiy rejalarni tekshirish
21 Sud-iqtisodiy-statistika ekspertizasi 21.1 Sud-iqtisodiy statistikani tekshirish
22 Tashqi savdo faoliyatining sud- iqtisodiy ekspertizasi 22.1 Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy tekshirish
23 Sud fonografiya ekspertizasi 23.1 Ovoz, nutq va ovoz yozish moslamalarini tadqiqot qilish
23.2 Tovush muhiti va ovoz yozish vositalarini tadqiqot qilish
23.3 Raqamli texnologiyalar, shuningdek, elektrokustik mantaj belgilari asosida audio va videomanbarni kompleks tadqiqot qilish
24 Sanoat mahsulotlarini tovarshunoslik ekspertizasi 24.1 Sanoat mahsulotlarini narhini tadqiqot qilish
25 Mikrozarrachalar ekspertizasi 25.1 Mikrozarrachalarni tekshirish
26 Kompleks ekspertizasi 26 Ikki va undan ko‘p ekspert mutaxassisliklari chegarasida tekshirish
27 Sud zoologik ekspertizasi 27.1 Xayvonot ob’ektlariii tekshirish
28 Boshqa biologik (sud ornitologik, sud ixtiologik) ekspergizalar 28.1 Boshqa biologik ob’ektlar (qush va baliqlarni) tekshirish
29 Odam DNKsi sud biologik ekspertizasi 29.1 Odam biomateriallari DNKsini tadqiqot qilish
30 Yo‘l ekspertizasi 30.1 Io‘llarning holati va yo‘l belgilarining o‘rnatilishi bo‘yicha tadqiqiotlar
31 Sud yer ekspertizasi 31.1 Yer ob’ektlarini tadqiqot qilish
32 Videhujjatlar ekspertizasi 32.1 Tasvirli muxit va tasvirga yozib olish vositalarini tekshirish
33 Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar ekspertizasi 33.1 Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarni tekshirish
34 Tabiiy minerallar ekspertizasi 34.1 Tabiiy minerallarni tekshirish
35 Shishali (keramika, glazur emal) buyumlar va silikatli kurilish materiallari ekspergizasi 35.1 Shishali(keramika, glazur emal) buyumlar va silikatli qurilish materiallarini tekshirish
36 Tabiati noaiiq moddalar eksiergizasi 36.1 Tabiati noanik moddalarni tekshirish
37 Zaharli ximikatlar va og‘ir metallar tuzlari (ekologik) ekspertizasi 37.1 Zaharli ximikatlar va og‘ir metallar tuzlarini atrof-muxit ob’ektlarda tekshirish
38 Maxsus markerlar (belgilovchilar) ekspertizasi 38.1 Maxsus kukunlar va maxsus kalamlar izlarini tekshirish
39 Oziq-ovqatlar ekspertizasi 39.1 Oziq-ovqatlar tarkibida zaxarli kimeviy moddalar (pestitsidlar, gerbitsid, fungitsid va mishyak)ni tekshirish
40 Boshqa tur ob’ektlar ekspertizasi 40.1 Kislotalar (organik va noorganik) ekspertizasi
40.2 Mineral ugitlar ekspertizasi
40.3 Portlovchi(qo‘l bola va brizant) moddalar
40.4 O‘simlik moylari ekspertizasi
41 Dori preparatlari ekspertizasi 41.1 Dori preparatlarini tekshirish
42 Sud-portlash-texnik ekspertizasi 42.1 Portlovchi moddalar va portlash oqibatlarini tekshirish
43 Sud-ekologiya ekspertizasi 43.1 Sud va tuproq ob’ektlarni tadqiqot qilish
44 Sud-siyosatshunoslik-lingvistik ekspertizasi 44.1 Sud-siyosatshuioslik-lingvistik tadqiqotini o‘tkazish
45 Sud-filologik ekspertizasi 45.1 Yozma nutqni tadqiqot qilish
46 Sud-lingvistika ekspertizasi 46.1 Sud-lingvistik tadqiqotini o‘tkazish
47 Sud-kompyuter texnikaviy ekspertizasi 47.1 Sud-kompyuter-texnikaviy ekspertizasi tadqiqotlari
48 Oziq- ovqat mahsulotlari sud ekspertizasi 48.1 Oziq ovqat tarkibida og‘ir metallarning tuzlarini va toksik elementlarini tekshirish
49 Sud-psixologik ekspertizasi 49.1 Sud-psixologik tadqiqotlarini o‘tkazish
50 Sud-elektrotexnikaviy ekspertizasi 50.1 Elektr o‘tkazgichlardagi (qisqa tutashuv, yuqori o‘tuvchi qarshilik, ortiqcha yuklama, kuchlanishining kamayib-ko‘payib ketish xolatlari bilan bog‘liq) avariya holatlar tadqiqoti
50.2 Elektr moslama, jixoz va elektr uskunalaridagi avariya xolatlar tadqiqoti
51 Sud soliq ekspertizasi 51.1 Soliq tekshiruvlarini asosligini va soliqlar hisoblanishini  tadqiq qilish
52 Oziq-ovqat mahsulotlarini baholash ekspertizasi 52.1 Oziq-ovqat mahsulotlari narxini  tadqiq qilish