Sud-trasologik ekspertizasi

Trasologiya –Kriminalistikaning bir obektning boshqasida qoldirgan izlarni o‘rganadigan bo‘limidir. Trasologik tadqiqotlarning obekti bo‘lib turli obektlar tashqi tuzilishining aks izlari hisoblanadi.

Trasologik ekspertizaning ekspertiza vazifalarini hal etish uchun ma’lumot va axborotlar manbalari bo‘lib odam, buzish qurollari,  mexanizmlar, transport vositalari, hayvonlar izlari, hodisa sodir bo‘lgan joyning ko‘zdan kechirish bayonnomasi hamda fotosuratlarda qayd etilgan moddiy sharoitlari hisoblanadi.