Sud kompyuter-texnikaviy ekspertizasining tushunchasi, vazifalari va uning imkoniyatlari

Bugungi kunda hech bir sohani kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Informatsion texnologiyalarga bo‘lgan talab kun sayin…

Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun turar-joy binolari va yer uchastkalarini olib qo‘yilishida ularni qiymatlarini aniqlash.

Uy-joy inson hayotining uzviy va ajralmas bir qismi bo‘lganligi bois uy-joyga oid qonun hujjatlari normalarini sud…

СУД ЭКСПЕРТИЗА СОҲАСИДА ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРГА ЯРАТИЛГАН ИМКОНИЯТЛАР

Бугунги кунда барча соҳада такомиллашиш, кўрсатиладиган хизматларнинг мукаммал ва аниқ бўлиши борасида талай ишлар қилинмоқда. Худди…

Видеотасвирларга асосан суд автотехника экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш замонавий имкониятлари

Хозирги кунларда рақамли дунёда рақамли технологиялар ривожланиши, рақамли видео қайд этиш тизимларининг кенг тарқалиши суд, тергов…

Суд-иқтисодий экспертизасини тайинлаш асослари ва экспертиза тадқиқотларини амалга ошириш шартлари

Мамлакатнинг иқтисодий соҳасида юз бераётган туб ўзгаришлар, иқтисодий соҳадаги жиноят турларининг ҳам кўпайишига, ҳамда жиноий фаолиятнинг…

СУД ЭКСПЕРТИЗАСИ СОҲАСИДА ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРГА ЯРАТИЛГАН ИМКОНИЯТЛАР

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ва жамиятнинг барча соҳаларини тўлиқ қамраб олган ислоҳотлардан кўзланган асосий мақсад фуқароларнинг…

Font Resize
Ko'rinish