Transportni baholash ekspertizalari

Transport vositalarini baxolash va moddiy zarar qiymatini aniqlash ekspertizasida quyidagi savollar hal etiladi:

  • transport vositasining ekspertiza o‘tkazish vaqtidagi bozor bahosini aniqlash;
  • transport vositasiga yetkazilgan moddiy zararini va tiklash uchun ketadigan sarf-xarajatlar miqdorini aniqlash;
  • transport vositaning ayrim qismlarini narhini aniqlash va h.k.