Sud-lingvistik va psixologik ekspertizasi

SUD-SIYOSATSHUNOSLIK-LINGVISTIK EKSPERTIZASI – jamiyatda ijtimoiy-siyosiy beqaror vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan da’vat, targ’ibot va axborot manbalarni o’rganib, amaldagi konstitutsion tuzum, davlat boshqaruviga qarshi qaratilgan ma’lumot va materiallarni tahlil qilish asosida o’tkaziladigan ekspertiza;

SUD FILOLOGIK (LINGVISTIK)-PSIXOLOGIK EKSPERTIZASI – shaxslararo munosabatlar, internet maydonidagi turli xildagi axborotlar almashinuvi natijasida yuzaga kelayotgan holatlarga aniqlik kiritilishi talab etilishi lozim bo’lgan matnlarning (bayonotlarning) mazmuni yoki yo’nalishi bilan bog’liq faktlarni aniqlash asosida o’tkaziladigan murakkab ekspertiza;

BO’LIMDA O’TKAZILADIGAN EKSPERTIZA VA TADQIQOTLAR

  • sud-filologiya (muallifshunoslik) ekspertizasi
  • sud lingvistika ekspertizasi
  • sud-siyosatshunoslik-lingvistik ekspertizasi
  • sud filologik (lingvistik)-psixologik ekspertizasi
  • matn muallifi va shaxsiyatini aniqlash
  • turli xil da’vat, targ’ibot va axborot manbalarni o’rganish va ularga oid materiallarni tahlil qilish
  • shaxslararo munosabatlar, internet maydonidagi turli xildagi axborotlar almashinuvi natijasiga aniqlik kiritish