Sud-siyosatshunoslik-lingvistik ekspertiza

Sud-siyosatshunoslik-lingvistik ekspertizasi ekspertizaning yangi sohalaridan biri ekanligi hamda u yangi  shakllanib rivojlanayotgan sohalardandir. Ushbu ekspertiza yo‘nalishi jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, xavfsizlik ta’minlash masalasi dolzarb muammoga aylangan ayrim mamlakatlarda jadal rivojlanmoqda. Uning tayinlanishiga sabab, ba’zi bir guruhlar tomonidan jamiyatda beqarorlikni vujudga keltirish, ommaviy tartibsizliklar, g‘ayrikonstitutsiyaviy harakatlarni tashkil etishga urinish bo‘yicha faktlarni aniqlashtirish ekspertiza o‘tkazishga sabab bo‘lishi mumkin.