ATOM ENERGETIKASIDAN FOYDALANISHNING QULAYLIKLARI VA AFZALLIKLARI XAQIDA MA’LUMOT

 S.S.Ataxodjaev MABKE laboratoriyasi katta eksperti A.G. Asilbekov MABKE laboratoriyasi eksperti   Bugungi kunda ko‘plab davlatlarda aholini…

Криминалистическая экспертиза наркотических средств: нормативно-правовая основа

Со дня обретения независимости в Республике Узбекистан прилагаются большие усилия и принимаются конкретные меры в целях…

Sud-soliq ekspertizasi imkoniyatlari

Ekspertizaning protsessual xususiyati va sud ekspertining iqtisodiy va huquqiy maqomi hozirgi davrda zamonaviy sharoitda yanada dolzarb…

Mobil aloqa vositalarining sud-kompyuter-texnikaviy ekspertiza jarayoni: bosqichlari va turlari

Kirish: Mobil kriminalistikaning ahamiyati “Mobil qurilmalar” atamasi mobil telefonlar, smartfonlar, planshetlar va GPS qurilmalaridan tortib taqiladigan…

Yong‘in markazini, olovning tarqash yo‘llari va vaqtini sabablarini tadqiqot qilish tartibi

Yong‘in o‘chog‘i ya’ni yong‘inning kelib chiqish joyini aniqlash ish materiallarida mavjud bo‘lgan ma’lumotlarni o‘rganish, xodisa joyida…

Суд қурилиш-техник экспертизасини ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари ва йўналишлари.

биридир. Суд қурилиш-техникавий экспертиза қуйидаги масалаларни ҳал қилади: Турар-жой, жамоат ва ишлаб чиқаришга мўлжалланган бино ва…