Tovarshunoslik yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassis fikri berish tartibi to‘g‘risida

Tovarshunoslik yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassis fikri berish tartibi to‘g‘risida 1-bo‘lim: Tovarshunoslik yo‘nalishi bo‘yicha mutaxassis fikri to‘g‘risida umumiy…

Izlar yordamida aybdor avtomobillarni aniqlash

SBIE labоratoriyasi eksperti  A.A.Yo’ldoshev   Izlar yordamida aybdor avtomobillarni aniqlash   Yo’l xarakat xavfsizligi va transport…

Использование современных технологий при решении судебно-баллистических задач.

                                        Чуряков Э. –  зав.лабораторией СБТИ    Использование современных технологий при решении судебно-баллистических задач.   История…

Новшества в сфере судебной экспертизы. Возможности для физических и юридических лиц, созданные в сфере судебной экспертизы.

Новшества в сфере судебной экспертизы. Возможности для физических и юридических лиц, созданные в сфере судебной экспертизы.…

Sud-qurilish ekspertizasini o‘tkazish imkoniyatlari

Mavzu:  Sud-qurilish ekspertizasini o‘tkazish imkoniyatlari           Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar mamlakatning rivojlanishii, aholi…

Boy berilgan foyda: umumiy nazariya, aniqlash va undirib olish tartibi

Boy berilgan foyda: umumiy nazariya, aniqlash va undirib olish tartibi Urozmatov Shavkat Mannonovich O‘zbekiston Respublikasi Adliya…