Yangiliklar

Давра суҳбати бўлиб ўтди

Жорий йилнинг 31 октябрь куни  “Адлия вазирлигининг халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик соҳасидаги фаолияти ҳамда халқаро элементи мавжуд бўлган шартнома (битим)ларни кўриб чиқишда адлия органларининг роли: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги “давра суҳбати” бўлиб ўтди. Давра суҳбатида Халқаро ҳамкорлик ва жамоатчилик билан алоқалар бўлими бошлиғи С.Саидходжаев ва бўлим мутахассиси Ф.Каюмовалар ZOOM платформаси асосида видеоконференцалоқа орқали иштирок этишди. Тадбирда Ўзбекистон […]

Nodavlat sud-ekspertlari uchun xuquqiy xujjatlar

Қайта тайёрлаш ўқув курcи тингловчилари томонидан малакавий иш (реферат)ни бажариш, ҳимояга тақдим этиш ва баҳолаш тартиби тўғрисида НИЗОМ

  Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази Илмий кенгашининг 2020 йил 9 сентябрдаги 5/20 – сон қарорига 3-илова Умумий қоидалар Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4125-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 мартдаги “Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари фаолиятини ташкил этишга оид низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги […]

Bizning nashrlar

Ekspertiza tadqiqotlari jaryonida qo‘llaniladigan genetik markerlar va tadqiqot bosqichlari

D.Axmedova RSEM, Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi bosh eksperti Organizmlardagi irsiyat  va  irsiylanish murakkab molekulyar-genetik jarayonlar majmuasi orqali amalga oshiriladi. DNK-dezoksiribonuklein kislota molekulasi barcha eukariot va aksariyat prokariot organizmlarda ularning belgi va xususiyatlarining kelgusi avlodlarga irsiylanshi va rivojlanishini ta’min etuvchi genetik axborot nukleotid tripletlar-kodonlar joylashish tartibi orqali ifodalangan biopolimerlar hisoblanadi. RNK-ribonuklein kislotasi kelgusi avlodlarga irsiylangan […]

Yangiliklar

“Суд-фонография экспертизасини тадқиқот объектлари ва намуналарни тақдим қилишнинг тартиби” ҳақида вебинар ўтказилди

Жорий йилнинг 30 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура академияси ҳамда Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази билан ҳамкорликда “Суд-фонография экспертизасини тадқиқот объектлари ва намуналарни тақдим қилишнинг тартиби” ҳақида вебинар ўтказилди. Унда Бош прокуратура магистрантлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодимлари ва суд-фонография экспертизаси лабораторияси мудири Н.Абрарова, етакчи эксперт М.Ташпулатов ва эксперт Т.Йўлдошевлар қатнашдилар. “On-line” мулоқотда […]

Yangiliklar

Онлайн семинар

Жорий йилнинг 30 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси транспорт прокуратураси  биносида прокуратура ходимлари учун “Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази фаолияти ва Суд-автотехника экспертизаси замонавий имкониятлари” мавзусида онлайн семинар бўлиб ўтди. Семинарда Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг “Суд-автотехника экспертизаси лабораторияси” бош эксперти М.Махкамов иштирок этди. Ушбу тадбирда Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказидаги бўлим ва […]

Bizning nashrlar

Laboratoriya faoliyatida sifat nazoratini ta’minlash elementi bo‘lgan standart operatsion jarayonlarning (SOP) roli

Ma’lumki, laborator tadqiqotlarda standartlarni qo‘llash sifatni umumiy boshqarish jarayonining (ing.Total Quality Management — TQM) asosini tashkil etadi. Standart tushunchasi ma’lum bir tashkilot, laboratoriya uchun ishlab chiqilgan, ishlarni bajarish qoidalari va tartibini belgilaydigan reglamentni anglatadi. Shuningdek, standartlar laborator xizmatlar sifatining maqbulligini baholash mezonlarini o‘z ichiga oladi va laboratoriyada jarayonlar qanday tashkillashtirilishi kerak, qanday ko‘rsatgichlar yordamida laborator […]