Bizning nashrlar

Современные возможности при исследовании маркировочных обозначений транспортных средств

Annotation: Currently, due to the entry of our country into the Eurasian Economic Union and the substantial filling of the vehicle fleet with vehicles of both domestic and foreign production, there is a steady increase in crimes related to their illegal entry into the territory of Uzbekistan and illegal seizure. An important role in the […]

Bizning nashrlar

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ ТРАМАДОЛА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ХРОМАТО-МАСС- СПЕКТРОМЕТРИИ

Н.Ш.Халилова, А.А.Боисхожаева, М.У.Абдуллаева, А.Ю. Ташпулатов, 3. У. Усманалиева Республиканский центр судебной экспертизы имени X. Сулаймановой, Ташкентский фармацевтический институт При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, связанных со смертельными отравлениями все большее доказательственное значение приобретают микрообъекты, обнаруживаемые на месте преступления. В таких случаях следственно-судебные органы интересуют такие вопросы, как: вещество, обнаруженное на месте происшествия, является ли […]

Bizning nashrlar

Giyoxvandlikning yoshlarga ta’siri

Keyingi yillarda giyohvandlik moddasini iste’mol qilish darajasi 8 foizga oshganlik to‘g‘risidagi BMT ma’lumoti dunyo xamjamiyatini yanada xushyorlikka undaydi. Yana bir achinarli tomoni, dunyoga kelayotgan nogiron bolalarning har uchdan ikkisi giyohvandikning mash’um asoratidir. Poytaxtimizda nogiron bolalarga mo‘ljallangan maxsus muruvvat uyida o‘z tengdoshlaridan farqli o‘laroq, bolalik baxtidan, shodligidan va sho‘xliklaridan mosuvo bolalar tarbiyalanadilar. Ularning nafaqat jismi, ko‘ngillari […]

Bizning nashrlar

O‘zbekistonda sud eksperti mustaqildir

Mamlakatimizda sud ekspertlarining mustaqillik tamoyili haqida so‘z yuritganda dastlab O‘zbekiston Respublikasining “Sud ekspretizasi to‘g‘risida”gi qonunning 7-moddasiga murojaat qilish lozim bo‘ladi. Qonunning 7-moddasiga asosan sud eksperti sud ekspertizasini o‘tkazishda sud ekspertizasini tayinlagan organdan (shaxsdan), taraflardan va ishning natijasidan manfaatdor bo‘lgan boshqa shaxslardan mustaqildir. Sud eksperti o‘zining fan, texnika, san’at yoki hunar sohasidagi maxsus bilimlariga muvofiq o‘tkazilgan […]

Bizning nashrlar

SUD-EKSPERTLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM YO‘NALISHLARI

       Maqola sud ekspertizasini rivojlantirish, turli davlatlar sud ekspertiza muassasalarining o‘zaro hamkorlik asoslari, sud ekspertlarining kasbiy tayyorgarligi darajasini oshirish, moddiy-texnik va ilmiy-uslubiy ta’minotini yanada yaxshilash masalalariga bag‘ishlangan.  Tayanch so‘zlar: sud ekspertizasi, odil sudlov, sud ekspertlarini qayta tayyorlash, sud ekspertiza muassasalarining kadrlar salohiyati, xalqaro hamkorlik.        O‘zbekiston Respublikasi sud-ekspertlik faoliyatini takomillashtirish masalalari […]

Bizning nashrlar

Nodavlat sud ekspertlarini tayyorlash – sog‘lom raqobat garovidir!

Mamlakatimizda inson taqdiri, uning manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko‘tarilgani sud ekspertiza tashkilotlari o‘tkazayotgan har qanday tadqiqot natijaning yurtdoshlarimiz taqdiriga daxildorligini yanada oshirdi. Shu bois, bu muassasalar faoliyatini takomillashtirish, ular tomonidan o‘tkazilayotgan tadqiqotlar sifati va samaradorligini ta’minlash ayni paytda dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Prezidentimizning 2019 yil 17 yanvardagi “Sud-ekspertlik faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi  PQ-4125-son […]