Bizning nashrlar

Poligrafda o‘tkazilgan sinovlarga psixofiziologik yondashuv

 Xaqiqatni izlash insoniyat paydo bo‘lgan davrdan boshlangan deyilsa mubolag‘a bo‘lmaydi. Qadim tarixga nazar solar ekanmiz, o‘sha davrlardayoq hukmdorlar va ularning hay’at mahkamalari har xil usullar orqali yolg‘onchini fosh qilib, haqiqatni topishga intilganliklarini kuzatishimiz mumkin. Tarixiy yilnomalar va adabiy yodgorliklar hali hanuz o‘zida haqiqatni o‘rnatishning vahshiyona usullari aks etgan solnomalarni saqlaydi. Ushbu qonun-qoidalar O‘rta asrlar Yevropasida […]

Bizning nashrlar

Poligraf apparatida o‘tkaziladigan maxsus sinovlarning asosiy nazariy qarashlar sistemasi

Ko‘p yillar davomida huquqshunoslik adabiyotlarida poligraf apparatida o‘tkaziladigan sinovlar ilmiy asoslanmaganligi sababli olimlar tomonidan rad etilgan. Bunday qarash hozirgi kunda ham ayrim huquqshunoslar nazdida saqlanib qolgan bo‘lsada, poligraf orqali amalga oshirilgan maxsus psixofiziologik sinovlarni metodologiyasini to‘g‘ri baholash vaqti yetdi. Keng ommaga taalluqli bo‘lgan psixologik adabiyotlardagi poligraf orqali o‘tkazilgan sinovlar olimlarning diqqat markazida turmagan bo‘lsada, bu […]

Bizning nashrlar

POPULATION AND CRIMINALISTIC ANALYSIS OF THE GLOBAL FILERTM STR LOCI IN THE UZBEK POPULATION

Global FilerTM PCR Amplification Kit is a highly discriminative STR kit developed by Life Technologies to meet the requirements of FBI recommendations, including 21 autosomal STR loci (i.e., D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391 and D2S1338), 1 Y STR locus (i.e., […]

Bizning nashrlar

VOYAGA YETMAGANLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLISH BO‘YICHA AYRIM FIKRLAR

Mamlakatimizda voyaga yetmaganlar huquq-erkinliklarini ta’minlash, ularning qonuniy manfaatlarini muhofaza etish, eng asosiysi, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Voyaga yetmaganlar manfaatlarini himoya qilish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgani samarali ijtimoiy himoya tizimini joriy etish hamda yoshlarni moddiy-ma’naviy qo‘llab-quvvatlashda muhim omil bo‘lmoqda. Ayni paytda mamlakatimiz aholisining 40 foizini voyaga yetmaganlar tashkil etadi. Ushbu ko‘rsatkichning […]

Bizning nashrlar

Giyohvandlik vositalarining tibbiy va ijtimoiy oqibatlari

Giyoxvandlik vositalari bilan muomalada bo‘lish, ularni is’temol qilish shaxsni jamiyatdan ajratadi. Uning insoniy qiyofasini yo‘qotishga olib keladi. Bu esa turli hil jinoyatlarni sodir qilishga zamin yaratadi. Ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinayotgan giyohvandlik vositalarini olish-sotish, ularni iste’mol qilish hollari bugungi kunda ko‘plab uchrab turibdi. Giyoxvand, giyohvandlik moddalarini iste’mol qilish oqibatida atrofdagilarning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadi […]

Bizning nashrlar

КОМПЛЕКС ПСИХОЛОГИК-ЛИНГВИСТИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ЎТКАЗИШДА ИНТЕРТЕКСТУАЛЛИК ТАҲЛИЛ

Интертекстуаллик ҳодисасини тушунмай туриб эксперт-лингвист муайян инсон шахсига салбий муносабат аллюзиялар ёки реминисценциялар шаклида ифодаланиши мумкин бўлган мураккаб полисемантик (кўп маъноли) матнларни тўлиқ ва холисона таҳлил қила олмайди. Комплекс психологик-лингвистик экспертизаларни амалга оширишда эксперт-лингвист кўпинча аллюзиялар ва реминисцен­циялар каби лисоний (тилга оид) ҳодисалар мавжуд бўлган матнни изоҳлаш (талқин этиш) муаммосига дуч келади. Хусусан, жумла ёки […]