Бизнинг нашрлар

Мовароуннаҳрда фиқҳ илмининг тараққиёт босқичлари

Замонавий ижтимоий-илмий муҳитда демократик тамойилларга асосланган бошқарув тизими ХХ асрда Марказий Осиё ҳаётига совет тузимидан кейинги даврда глабаллашувнинг натижасида кириб келди, деган тасаввур мавжуд. Ушбу қараш айниқса Фукуяманинг “Тарихнинг тугатилиши” мақоласида бутун дунёда евроатлантик жамият бошқарув тамойиллари дунёнинг барча қитъаларида қабул қилиниши керак деган қарашда концепция сифатида ўз ифодасини топган. Инсоният жамиятлари қайси шаклда ва […]

Бизнинг нашрлар

СУД ЭКСПЕРТИЗА МУАССАСАСИНИ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Маълумки, Ўзбекистон Республикасида барча соҳаларда ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Суд-ҳуқуқ соҳаси ҳам бу ислоҳотлардан четда қолмади. Биламизки, инсон тақдири, унинг манфаатлари олий қадрият ҳисобланади. Шу боисдан суд экспертиза муассасалари томонидан ўтказилаётган ҳар қандай тадқиқот натижаси юртимиз фуқароларининг тақдирига у ёки бу маънода дахилдордир – десак муболаға бўлмайди. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг бевосита ташаббуслари ва раҳбарлигида […]

Бизнинг нашрлар

ЎЗБЕКИСТОНДА СУД ПСИХОЛОГИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида суд психологиясининг долзарблиги ва илмий-амалий аҳамияти, унинг методологик базасини яратиш масалалалари кўриб чиқилган, экспертизанинг турлари ёритилган. Таянч сўзлар. cуд психологияси, методология, қонун, экспертиза, эксперт, амалиёт, жиноят, илмий-тадқиқот, жиноятчилик, руҳият, ҳиссиёт. Актуальность и научно-практическое значение судебной психологии в Узбекистане. Аннотация. В статье рассматриваются актуальность и научно-практическое значение, судебной психологии в Республике Узбекистан, […]

Бизнинг нашрлар

Конституция – бизнинг пойдеворимиз!

Муҳтарам Президентимиз Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” номли маърузаларида таъкидлаганларидек, “Ҳар бир давлат ўз истиқлол ва тараққиёт йўлини танлар экан, халқ фаровонлигини таъминлашга хизмат қиладиган энг муҳим мақсад ва вазифаларини ўзининг Конституцияси – Асосий қонунида мустаҳкамлаб […]

Бизнинг нашрлар

Товаршунослик экспертизаси ва товарларни таҳлил қилиш турлари

       Товаршунослик экспертизаси-товаршунослик соҳасида касбий ва иш тажрибасига эга бўлган эксперт томонидан амалга оширилади. Товаршунослик экспертизасининг мазмуни маҳсулотларнинг ҳақиқий сифатини аниқлаш учун махсус билимлар воситасида уларнинг товар (истеъмол) хусусиятларини аниқлашдан иборат. Ишнинг аниқ ҳолатларини аниқлаш товаршунос экспертнинг имкониятлари ҳамда ваколатлари чегарасини белгилаб беради. Товаршунослик илмий соҳасида келтирилган назарий ва услубий асослар объектнинг ҳолатини […]

Бизнинг нашрлар

СУД ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ АСОСЛАРИ

      Мамлакатимизда суд экспертларининг мустақиллик тамойили ҳақида сўз юритганда дастлаб Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспретизаси тўғрисида”ги қонуннинг 7-моддасига мурожаат қилиш лозим бўлади. Қонуннинг 7-моддасига асосан суд эксперти суд экспертизасини ўтказишда суд экспертизасини тайинлаган органдан (шахсдан), тарафлардан ва ишнинг натижасидан манфаатдор бўлган бошқа шахслардан мустақилдир. Суд эксперти ўзининг фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасидаги махсус […]