Марказга ишга қабул қилиш бўйича танловда иштирок этадиган номзодга бериладиган саволлар рўйхати

 

Х. Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказига ишга қабул қилиш бўйича танловда иштирок этадиган номзодга бериладиган тахминий саволлар рўйхати

 1. ТЕСТ САВОЛЛАР (мантиқий фикрлаш, таҳлил қилиш қобилиятини аниқлаш юзасидан).

 1. Сентябрь ойининг кунларини узунлиги қайси ойники билан бир хил?
 2. «Шавқатсиз» сўзига қарама-қарши маъноси:
 3. Беш яримта чўпда нечта томон бор?
 4. Аксарият ойларда 30 ва 31 кун. Қайси ойда 28 сана бор?
 5. Қуйидаги шарадани жавобини топинг:

Ўрмон дараxтида сакраб юраман.

Оxирги бўғинда таxт эгасиман.

Биринчи иккинчи бўғинни қўшсанг,

Дараxтнинг ҳосили бўлиб қоламан.

 1. Мантиқни яратувчиси:
 2. Эман дарахтида 7 та шоҳ, ҳар бир шоҳида 3 тадан ғудда. Эманда нечта ғудда?
 3. Сиз 11 та шаъм ёқдингиз. 3таси шу захоти ўчди. Қанча шаъм қолди?
 4. Она ва болага биргаликда 28 ёш.Она боладан 22 ёшга катта. Она ва бола неча ёшда?

10.”Тезкор” сўзига қарама-қарши сўзни кўрсатинг:

 1. 1л бензиннинг нархи 2.800 сўм турса, 2,5л бензин неча сўм туради?
 2. Қўйидаги келтирилган сўзларда ортиқча сўзни аниқланг
 3. Келтирилган расмларни ичида бошқалардан ажралиб турган шаклни аниқланг.

 

 1. 2та овчи 36 ўрдак овлашди. Биринчи овчи иккинчисига қараганда 8 марта кўпроқ ўрдак овлади. Иккинчи овчи нечта ўрдак овлаган?
 2. 4 та шакллардан кераклигисини танланг.
 3. Сўроқ белгиси ўрнига керакли сонни танланг: 73 66 59 52 45 38 ?
 4. Қуйидагилардан мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 5. Қуйидаги ҳарфлар бирикмаларида ҳайвонлар номи яширинган, уларни аниқланг ва мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 6. Қуйидагилардан мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 7. Мақол қандай якунланади? Иш иштаҳа очар….
 8. “Чрииқч” ҳарфларни жойини ўзгартирсангиз нима ҳосил бўлади:
 9. Мақол қандай якунланади? Кўз қўрқоқ….
 10. Мазмунига кўра қуйидаги икки сўзга мос келадиган сўзни аниқланг?

авария/ фалокат

 1. Қуйидагилардан мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 2. Қуйидаги сўзларнинг қайси бири юқоридагиларга қўшилганда мазмун касб этади? Сино–, психо–, астро–,
 3. Қавс ичига мазмунига кўра қолган икки сўзга мос сўзни қўйинг?

Ресторан (….) кафе

 1. Қуйидаги сўзларнинг қайс бири бериган икки сўз билан бир хил мазмунга эга?

Ҳайдовчи, шофёр

 1. Қуйидаги қайси сўз билан берилган биринчи сўз якунланади ва иккинчи сўз бошланади? Пи (…) ос
 2. Берилган сўзлар ичида қуйидаги сўзларнинг яна қайси бири бўлиши керак? Қорамол, товуқ, тухум, ..
 3. Қавс ичига берилган биринчи сўз якунланадиган ва иккинчи сўз бошланадиган ҳарфларни қўйинг?

Теле (…) ограмма

 1. Қуйидагилардан мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 2. Ёмғир пайтида қарға қайси дарахтга ўтиради?
 3. Агарда уни номини этсангиз у шу он йўқ бўлиб қолади. Бу нима?
 4. Берилган учта сўзга қуйидаги сўзларнинг қайси бири мазмун жиҳатдан мос келади? Дарс, доска, эшик
 5. Қуйидаги исмларнинг қайси бири бошқаларига мос эмас?
 6. Мақол қандай якунланади? Бировга чоҳ қазисанг….
 7. Мақол қандай якунланади? Отага тик боқсанг….
 8. Қуйидаги ҳарфлар бирикмасидан ҳосил бўлган сўз шаҳар номини билдиради ва улардан қайси бири Ўзбекистон ҳудудида жойлашган?
 9. Қуйидагилардан мазмунига кўра бошқаларга мос келмайдиган сўзни ажратинг.
 10. Қуйидаги рўйхатда қандай сўз етишмаяпти?

Пиджак, кўйлак, шим, галстук, ботинка

 1. Қавс ичига мазмунига кўра қолган икки сўзга мос сўзни қўйинг?

Пар (….) ар

 1. Қайси банда олдида хаттоки президент бош кийимини ечади?
 2. Қуйидаги фикрларнинг қайси бири кимнингдир нуқтаи назарини билдиради?
 3. Инсонлар қаерда улардан олиб қўйиладиган нарса учун пул тўлашади?
 4. Эркак киши ўзининг бевасининг синглисига уйлана оладими?
 5. «Тез» сўзи қайси жавобга қарама-қарши ҳисобланади?
 6. Харитада этиксимон мамлакат қайси?
 7. Қуйидаги шарадани жавобини топинг:

Бу сўз замирида кулги яширин,

Бошланғич тўрт ҳарфи лаззатли, ширин.

Биринчи бўғинни олиб ташласанг,

У ерда қолганда шамоллаш тайин.

48.Тушириб қолдирилган рақамни қўйинг: 143 (56) 255  218 (..)  114

 1. Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:

50.Тушириб қолдирилган рақамни қўйинг:    4 1 2

2 6 3

3 2 ?

51.Бўш ўринга мос рақамни қўйинг:

52.Тушириб қолдирилган рақамни қўйинг:

196  175  154  133  112  91  …  49  28  7

53.Бўш ўринларга керакли ҳарфларни қўйинг:

54.Рақамларни давом эттиринг:      8  10  18  28  46  …

55.Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:

56.Бўш катакларга рақамларни қўйинг:

57.Мос рақамни қўйинг:

 1. Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:
 2. Тушириб қолдирилган рақамни қўйинг: 16  (96)  12

10  (…)   15

 1. Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:
 2. Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:
 3. Рақамланган шакллар ичидан кераклисини танланг:

63.Агар Белоруссия майдони Россия майдонини 4% ташкилқилса, у холда Россия майдони Белоруссия майдонини неча фоизини ташкил қилади?

 1. Cиз марафонда иштирок этмоқдасиз. Иккинчи бўлиб кетаётган марафончини қувиб ўтдингиз. Энди сиз нечанчи ўриндасиз?
 2. 14 январь АҚШ да борми?

66.Столда 3та сабзи ва 4та олма бор эди. Болакай столдан битта сабзини олди.Столда нечта мева қолди?

 1. Маҳсулот аввал 10%га қимматлашди, кейин 10%га арзонлашди. Ҳозирги таннархи бошланғич нархни неча фоизини ташкил қилади?
 2. 68. Она ва қизнинг биргаликдаги ёши 28га тенг. Она қиздан 22 ёш катта.Уларнинг ҳар бирини ёшини топинг.
 3. Эркак киши ўзининг бевасини синглисига уйланиши мумкинми?
 4. Симёғочда 12та чумчуқ ўтирганди. 11тасидан ташқари ҳаммаси учиб кетди симёғочда нечта чумчуқ қолди?
 5. Панжари остида 6 жуфт от оёқлари кўринмоқда. У ерда нечта от бор?
 6. Сизнинг соатингиз 15та кам 12ни кўрсатмоқда. Агар соат милларини тескарисига ўзгартирсак соат неча бўлади?

73.Кўзни юмиб нима кўрилади?

 1. Дарахт шохида ўтирган қарғани қўрқитиб юбормасдан, уни арралаб олиш учун нима қилиш керак?
 2. Тарвузнинг ярим палласи нимага ўхшайди?
 3. Жала қуяётганда каптар қайси дарахтга ўтиради?
 4. Ит ўрмон ичига қанчалик югуриб кириши мумкин?
 5. Қайси саволга ижобий “Ҳа” деб жавоб берилмайди?
 6. Йилнинг қайси ойи энг қисқа?
 7. Қайси идишдан овқат еб бўлмайди?
 1. УМУМИЙ ҚОНУНЧИЛИК СОҲАСИ БЎЙИЧА САВОЛЛАР
 2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий принципларини айтиб беринг?
 3. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ халқ ҳокимиятчилигини амалга оширишнинг қандай шакллари мавжуд?
 4. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг қандай шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда сиёсий ҳуқуқлари белгиланган?
 5. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида қандай иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар белгиланган?
 6. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатлари ҳақида айтиб беринг?
 7. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ фуқароларнинг бурчлари нималардан иборат?
 8. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ жамиятнинг иқтисодий негизлари нималардан иборат?
 9. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларига нималар киради?
 10. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қандай ваколатлари мавжуд?
 11. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқий мақоми, унинг асосий вазифалари нималардан иборат?
 12. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Бош вазирга ишончсизлик вотумини билдириш тартиби ҳақида айтиб беринг?
 13. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг асосий вазифалари сифатида нималар кўрсатилган?
 14. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тартибини айтиб беринг?
 15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳамда Қонунчилик палатасини аъзоларини сайлаш ва тайинлаш тартиби қандай?
 16. Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга?
 17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?
 18. Ўзбекистон Республикасида сайлов тизимини айтиб беринг?
 19. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ қандай ташкилотлар жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади?
 20. Ўзбекистон Республикаси қайси минтақавий ва халқаро ташкилотларга аъзо?
 21. Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларининг турлари ва шакллари. Мурожаатларни бериш ва кўриб чиқиш тартиби.
 22. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонуннинг қўлланилиш соҳаси.
 23. Мурожаатларга қўйиладиган талаблар.
 24. Жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш тартиби.
 25. Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхоналарининг ва Виртуал қабулхонасининг асосий вазифалари ва мажбуриятлари нималардан иборат.
 26. Ариза, шикоят ва таклифларни бериш муддатлари.
 27. Мурожаатлар бўйича иш юритиш тартибини.
 28. Мурожаатларни кўрмай қолдириш асослари.
 29. Мурожаатларни кўриб чиқишни тугатиш асослари.
 30. Мурожаатларни кўриб чиқишда давлат органининг, ташкилотнинг ва мансабдор шахсларининг мажбуриятларини айтинг.
 31. Коррупцияга таъриф беринг.
 32. Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари нималардан иборат?
 33. Давлат ҳокимиятининг бўлиниши принципи деганда нимани тушунасиз? Ушбу принципнинг мазмун-моҳиятига тўхталинг.
 34. Конституция ва қонунларнинг устуворлиги деганда нимани тушунасиз? Мисоллар билан фикрингизни асосланг.
 35. Инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва бурчлари деганда нималарни тушунасиз? Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қандай халқаро ҳужжатлар билан танишмисиз?
 36. Сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларга нималар киради. Уларнинг қандай кўринишлари мавжуд.
 37. Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларга нималар киради.
 38. Мулк нима? Мулк дахлсизлиги қандай таъминланади?
 39. Умуммиллий бойликлардан фойдаланиш тартиби қандай? Уларни давлат муҳофаза этилиши қандай йўллар билан амалга оширилади?
 40. Мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш, тасарруф қилиш, мулкдан маҳрум қилиш деганда нимани тушунасиз?
 41. Ўзбекистон Республикасида сайлов органлари, уларнинг тизими ва фаолият йўналишларини ёритиб беринг.
 42. Сайлов қонунчилигига киритилган сўнгги ўзгартиришлар нималардан иборат эди.
 43. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг давлат ҳокимият тизимидаги ўрни.
 44. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми.
 45. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми.
 46. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси фаолиятини ташкил этиш тартиби ва унинг таркибий тузилмалари.
 47. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзосининг ҳуқуқий мақомини батафсил ёритиб беринг. Уларнинг фаолият йўналишлари нималардан иборат.
 48. 47. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мутлоқ ваколатларига нималар киради?
 49. 48. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Сенатининг мутлоқ ваколатларига нималар киради?
 50. 49. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларига нималар киради?
 51. 50. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ваколатларига нималар киради?
 52. 51. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ суд тизими ҳақида гапириб беринг.
 53. 52. Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг қандай асослари мавжуд? Фуқаролик ҳуқуқлари қандай усуллар орқали ҳимоя қилинади?
 54. 53. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига умумий тавсиф беринг.
 55. 54. Ўзбекистон Республикасида демократик жамиятни барпо этишда сиёсий партияларнинг роли ва вазифалари қандай?
 56. 55. Рақамли иқтисодиёт деганда нимани тушунасиз?
 57. 56. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида таълим соҳасига оид қандай ташаббуслар илгари сурилди.
 1. ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИГА ДОИР САВОЛЛАР

3.1. Одам ДНКси суд биологик экспертизасига оид саволлар

 1. Одам ДНКси суд биологик экспертизаси предмети ва объектлари.
 2. Одам ДНКси суд биологик экспертизасида қўлланиладиган услублар.
 3. «Молекуляр-генетик экспертиза» тушунчаси ва турлари.
 4. ДНК экспертизасининг криминалистиканинг мустақил бўлими сифатида шаклланиши қандай бўлган.
 5. «Биологик излар» тушунчаси ва таснифи.
 6. Молекуляр-генетик экспертиза идентификациясининг назарий асослари ва методик тамойиллар.
 7. Молекуляр-генетик экспертизаларни ўтказишдаги хатолар.
 8. Молекуляр-генетик диагностик ва классификацион таҳлилларнинг илмий ва методик асослари.
 9. ДНК нинг тузилиши ва хусусиятлари.
 10. Криминалистика амалиётида қўлланиладиган геномнинг махсус қисмлари ядровий (хромосома) ДНК, У-хромосома ва бошқа турдаги генетик маркерлар.
 11. Молекуляр-генетик экспертизасини ўтказиш босқичлари ва уларда қўлланиладиган методикалар.
 12. ДНК таҳлил усуллари: ажратиш усуллари, сифат миқдор ва тур мансублигини аниқлаш, полимеразали занжир реакцияси, капилляр электрофорез, эҳтимоллик статистик баҳолаш.
 13. Одам қон ва сўлак излари бўлган ашёвий далилларларининг криминалистик аҳамияти.
 14. Қон ва сўлак изларини аниқлаш ва бирламчи баҳо бериш.
 15. Қон ва сўлак изларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 16. Эритмалар тушунчаси.
 17. Одам ДНКси суд-биологик экспертизаси лабораториясида реактивларни тайёрлашдаги ўзига хос тартиб қоидалари.
 18. Мушак, тоғай, пайларнинг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос аҳамияти.
 19. Суякдан ДНК ажратиб олиш методикалари ва ўзига хос хусусиятлари.
 20. Маний ҳамда  маний ва бошқа турдаги биоматериал  аралашувидан келиб чиққан ашёвий далилларининг криминалистик аҳамияти.
 21. Маний ҳамда  маний ва бошқа турдаги биоматериал  аралашувидан келиб чиққан излардан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 22. Маний изларини аниқлаш ва бирламчи баҳо бериш.
 23. Микроскопнинг тузилиши.
 24. Микроскопик тадқиқотнинг аҳамияти.
 25. Соч толаларининг криминалистик аҳамияти.
 26. Соч толаларининг молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос ўзига ҳос жиҳатлари.
 27. Сочдан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 28. Тирноқ ости биоматериалларининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос жиҳатлари.
 29. Тирноқ ости биоматериалларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 30. Тер-ёғ ажратмаларининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос аҳамияти.
 31. Тирноқ ости биоматериалларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 32. Ажратиб олинган ДНК препаратларининг миқдор ва сифат реакцияси аҳамияти ва ўзига ҳослиги.
 33. “Quantifiler® Duo”, “Quantifiler® Trio” тадқиқот системаларнинг ўзига хос хусусиятлари ва бир биридан фарқлари.
 34. ПЗР-полимераза занжир реакциясининг пайдо бўлиш тарихи.
 35. ПЗР-полимераза занжир реакциясининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос хусусиятлари.
 36. ПЗР-полимераза занжир реакцияси бўйича лабораторияда қўлланиладиган методикалари.
 37. Электрофорез жараёни. Капилляр электрофорез жараёнининг авзаллиги.
 38. 3130xl Genetic Analyser, 3100 Genetic Analyser ва 3500 Genetic Analyser аппарат-дастурий комплексларда ишлаш принциплари.
 39. Gene Mapper® ID-X дастури ҳақида маълумот. Gene Mapper® ID-X дастурида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари.
 40. “Too match”, “ладдер эффект” тушунчалари ва уларга баҳо бериш.
 41. Контаминация тушунчаси.
 42. Контаминация юзага келиш сабаблари. Контаминация ДНК экспертизасидаги аҳамияти.
 43. Одам ДНКси суд-биологик экспертизасинин “ДНК маълумотлар базаси”.
 44. “ДНК маълумотлар базаси”даги маълумотлар билан ишлаш.
 45. Эҳтимоллик-статистик таҳлил.
 46. Идентификация масалаларини ҳал қилишда эҳтимоллик-статистик таҳлилини ўтказиш.
 47. Диагностика масалаларини ҳал қилишда эҳтимоллик-статистик таҳлилини ўтказиш.
 48. Экспертиза хулосасини расмийлаштиришнинг ҳуқуқий асоси.
 49. ДНК экспертиза хулосасини расмийлаштиришда эътибор берадиган жижатлари.
 50. Одам ДНКси суд-экспертизаси амалиётида учрайдиган камчиликлар.

3.2. Товаршунослик экспертизасига оид саволлар

 1. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси доирасида қандай тадқиқотлар ўтказилади.
 2. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси предмети нима?
 3. Ташқи савдо шартномалари деганда қандай келишувлар тушунилади?
 4. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси объектлари нималардан иборат?
 5. Қандай шартномалар Импорт шартномаси деб юритилади?
 6. Қандай шартномалар Экспорт шартномаси деб юритилади?
 7. Суд-режали- иқтисодий экспертизасининг предмети нима?
 8. Суд-режали иқтисодий экспертизасининг объектига нималар киради?
 9. Қандай ҳужжатлар бошланғич ҳисоб ҳужжатлари деб юритилади?
 10. Бухгалтерия ҳисоби регистрлари нималардан иборат?
 11. Молиявий ҳисобот деганда нималарни тушунасиз?
 12. Инвентарлаш деганда нимани тушунасиз?
 13. Суд- бухгалтерия экспертизаси қандай ҳолларда тайинланади?
 14. Суд- бухгалтерия экспертизаси предмети нима?
 15. Суд-бухгалтерия экспертизасининг объектлари нимадан иборат?
 16. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари нима?
 17. Инвентарлаш материаллари нимадан иборат?
 18. Суд-бухгалтерия экспертизаси ҳал этадиган асосий вазифалар нима?
 19. Ҳисобни тиклаш – нима?
 20. Суд-бухгалтерия экспертизасининг тадқиқот услублари қайсилар?
 21. Ҳужжатли текшириш усули нима?
 22. Ҳужжатли текшириш усулининг қандай услублари мавжуд?
 23. Ҳар бир ҳужжатнинг мажбурий реквизитларини санаб беринг.
 24. Ҳужжатни тузилиш шакл бўйича текшириш услуби қандай амалга оширилади?
 25. Ҳужжатни меъёрий текширув услуби қандай амалга оширилади?
 26. Ҳужжатни арифметик текширув услуби қандай амалга оширилади?
 27. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари ва ҳисоб регистрларида қиймат кўрсаткичларининг тўғрилиги қайси услуб билан текширилади?
 28. Сифатсиз ҳужжатнинг белгиларини тафсифланг.
 29. Ҳужжатларни таққослаш усули қандай амалга оширилади?
 30. Ҳужжатларни қарама-қарши текшириш усули қандай амалга оширилади?
 31. Назорат солиштириш усули нимадан иборат?
 32. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза предмети нима?
 33. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза объектлари нима?
 34. Жамоа шартномаси қандай ҳужжат?
 35. Меҳнат шартномаси қандай ҳужжат?
 36. Пенсия қандай ҳолларда тўланади?
 37. Суд-меҳнат иқтисоди экспертизасининг предмети нима?
 38. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси объектлари нима?
 39. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси ҳал этадиган асосий масалалари доирасини айтинг.
 40. Иккиёқлама ёзув услуби қандай ҳолларда қўлланилади?
 41. Молиявий ҳисобот шаклларини санаб беринг?
 42. Рақобат нима?
 43. Ходимларнинг меҳнат стажини тасдиқловчи асосий ҳужжат нима?
 44. Актив счетга таъриф беринг.
 45. Ишончнома қандай ҳужжат?
 46. Солиқ тўловчининг шахсий ҳисобварағини юритиш тартиби қайси идора томонидан белгиланади?
 47. Ижтимоий солиқнинг солиқ солиш объекти нима?
 48. Жисмоний шахсларнинг мулкида бўлган яшаш учун мўлжалланмаган жойлар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ қайси ставка бўйича тўланади?
 49. Солиқ ҳисоботи қандай ҳужжатлардан иборат?
 50. Камерал назорат қандай тартибда ўтказилади?

3.3. Ёнғин-техник экспертизасига оид саволлар

 1. Ёнғин ходисаси нима?
 2. Электр тармоғидаги қандай авария холатларни биласиз?
 3. Теров ўтказишда далилларни топиш ва мустаҳкамлашда терговга қадар текширув ўтказувчи мансабдор шахс, суриштирувчига, терговчига, прокурорга мутахассис нима учун чақирилади?
 4. Ёнғиннинг физика-кимёвий белгилари қандай?
 5. Ёнғин техник мутахассиси терговга қадар текширув ўтказувчи мансабдор шахс, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши шартми?
 6. Адлия вазрлиги хузуридаги Х.Сулаймонова номли РСЭМда суд ёнғин-техникавий экспертизаси (СЁТЭ)га ким асос солган?
 7. Ёнғин техник эксперти ўзбошимча хужжатларни йиғишга ҳақлими?
 8. Электр симларидаги қисқа туташув қандай ускуналарда аниқланади?
 9. Мутахассиснинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари қайси ҳужжатда ёритилган?
 10. Ток кучини ўлчов бирлиги қандай?
 11. Ёнғин-техник мутахассисини жиноят процессида иштирок этишдан бўйин товлаганлик учун жавобгарликка тортиш мумкинми?
 12. Кучланишнинг ўлчов бирлиги қандай?
 13. ДЁН инспектори жиноят иши бўйича мутахассис сифатида иштирок этиши мумкинми?
 14. Электр энергиянинг иссиқлик энергиясига айланиш қонуни?
 15. ДЁН инспектори битта жиноят иши бўйича ҳам мутахассис ва ҳам эксперт сифатида иштирок этиши мумкинми?
 16. Электрланишни узатувчи жисмлар нима?
 17. Ёнғин бўлган жойни ким тадқиқот қилиши керак?
 18. Электр хақидаги таълимот физиканинг қайси бўлимида ўрганилади?
 19. Зарядларнинг ўзаро таъсир қонуни яъни электростатиканинг асосий қонуни ким томонидан биринчи топилган?
 20. Ёнғин бўлган жойнни тадқиқот қилиш сутканинг қайси пайтида амалга оширилади?
 21. Қуйидагилардан қайси бири ёнғин бўлган жойни тадқиқот қилишнинг мақсадларида бири бўлиши мумкин?
 22. Адлия вазрлиги хузуридаги Х.Сулаймонова номли РСЭМда Суд ёнғин-техникавий экспертиза (СЁТЭ)си нечанчи йили ташкил топган?
 23. Суюқликнинг ёнғин хавфсизлиги даражаси қандай аниқланади?
 24. Жоуль-Ленц қонуни. Электр энергиянинг иссиклик энергиясига айланиш қонуни қандай?
 25. Ёнғин ўчоғини аниқлаш учун нима қилиш керак?
 26. Ёнғин-техникавий экспертизаси (СЁТЭ)нинг объектлари нима?
 27. Ёнғин техникавий экспертизаси қайси синф экспертизалари турига киради?
 28. Суд ёнғин техникавий экспертизаси қандай масаларни ечади?
 29. Суд ёнғин техникавий экспертизаси қандай диагностик масаларни хал этади?
 30. Суд ёнғин техникавий экспертизаси қандай классификацион масаларни хал этади?
 31. Электр симларидаги қисқа туташувнинг аниқлашнинг қандай услубларини биласиз?
 32. Электр симларида қисқа туташув (электр портлаш) жараёнида ажралиб чиққан металл парчаларида харорат неча градус бўлиши мумкин?
 33. Электр тармоқларида қандай авария холатларини биласиз?
 34. Ўз-ўзидан ёниш ходисаси қандай ходиса?
 35. Ўз-ўзидан ёниш ходисасининг қандай турларини биласиз?
 36. Қисқа туташув авария холати нима?
 37. Электр тармоғида қандай холатлар юқори ўтувчи қаршиликни келтириб чиқаради?
 38. Электр энергиясининг айланма қонуниятини айтинг?
 39. Ёнғин содир бўлиши учун нима керак бўлади?
 40. СЁТЭни бажариш жараёнида ёнғиннинг сабабини аниқлашда қайси услубий қўлланмаларга асосланилади?

 

3.4. Материаллар, ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертизасига оид саволлар

 1. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг предмети нима?
 2. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг объектларига нималар киради?
 3. Толали материаллар ва улардан тайерланган буюмлар экспертизаси хал қиладиган масалаларни айтинг?
 4. Толаларнинг қўлланилишига мисол келтиринг ?
 5. Толалар қандай синфларга бўлинади?
 6. Табиий ва кимёвий толаларнинг олиниши хақида маълумот беринг?
 7. Табиий толалар неча турга бўлинади?
 8. Кимёвий толалар неча турга бўлинади?
 9. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси қандай фанларнинг ютуқларидан фойдаланади?
 10. Табиий толаларнинг криминалистик тадқиқоти босқичлари                   хақида маълумот беринг?
 11. Кимёвий толаларнинг криминалистик тадқиқоти усуллари қандай?
 12. Рангли толалар буёкларининг кимёвий синфини аниқлаш усуллари хақида маълумот беринг?
 13. Тақдим қилинган ашёвий далилдан топилган толаларни микроскоп остида толаларни гуруҳларга ажратиш жараёнини сўзлаб беринг?
 14. Толали таркиби ва бўёқ синфини аниқлаш жараёни қандай?
 15. Ўралган буюмлар-арқонлар ҳақида маълумот беринг?
 16. Ўралган буюмлар-арқонларнинг технологик кўрсаткичлари хақида гапириб беринг?
 17. Кимёвий толаларнинг полимер синфини аниқлаш усуллари қандай?
 18. Толали материаллар ва улардан тайерланган буюмлар экспертизаси қандай вазифаларни хал қилади?
 19. Диагностик вазифаларга нималар киради?
 20. Классификацион вазифаларга нималар киради?
 21. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасига умумий тушунча бериг?
 22. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 23. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 24. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси объектларига нималар киради?
 25. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси ҳал қиладиган масалаларга нималар киради?
 26. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси ечадиган саволларни санаб беринг?
 27. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг тадқиқотлари турлари ҳақида маълумот беринг?
 28. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 29. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар турлари ва хусусиятлари.
 30. Шиша синиқлари экспертизасига умумий тушунча беринг?
 31. Шиша синиқлари экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 32. Шиша синиқлари экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 33. Шиша синиқлари экспертизаси объектларига нималар киради?
 34. Шиша синиклари экспертизаси ҳал қиладиган масалаларига нималар киради?
 35. Шиша синиклари экспертизаси ечадиган саволларини санаб беринг.
 36. Шиша синиклари экспертизасининг  тадқиқотлари турлари ҳақида маълумот беринг.
 37. Шиша синиклари экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 38. Шиша синиклари экспертизаси турлари ва хусусиятлари.
 39. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасига умумий тушунча беринг.
 40. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 41. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 42. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси объектларига нималар киради?
 43. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ҳал қиладиган масалаларига нималар киради?
 44. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ечадиган саволларини санаб беринг.
 45. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасининг тадқиқот турлари ҳақида маълумот беринг.
 46. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 47. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ҳал қиладиган масалалари, ечадиган саволларини санаб беринг.
 48. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар)экспертизасининг предметини тарифлаб беринг?
 49. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида  текшириш учун қандай  ашёвий далиллар тақдим этилади?
 50. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай масалалар  ҳал қилинади?
 51. Махсус кукунларнинг қандай турлари мавжуд ва уларнинг хусусиятлари нималардан иборат?
 52. Махсус маркерлар (қаламлар) нинг қандай турлари мавжуд?
 53. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай саволлар ҳал этилади?
 54. Махсус кукунлар экспертизаси объектларига мисол келтиринг?
 55. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай жиноий ишларда тайинланади?
 56. Махсус кукунлар экспертизасининг тадқиқотлари турлари хақида маълумот беринг?
 57. Тақдим этилган буюмнинг сиртида (бегона) ЛБМ ёки ЛБҚнинг заррачалари (қолдиқлари) мавжудми?
 58. Аниқланган заррачалар ЛБМ ёки ЛБҚга мансубми?
 59. Буюмни бўяш усули қандай?
 60. Буюмни бўяшда қандай лок-бўёқ материаллари ишлатилган?
 61. Буюм бўялганми ёки қайта бўялганми? Агар бўялган (қайта бўялган) бўлса, унинг дастлабки ранги қандай?
 62. Бўялган буюмнинг сиртидан ЛБҚнинг заррачаларини ажратиш механизми қандай?
 63. Текширилаётган объектдаги ЛБМ-ЛБҚ изларининг ҳосил бўлиш механизми қандай?
 64. Текширилаётган объектдаги ЛБМ-ЛБҚ изларини айнан кўрилаётган ҳодисага боғлиқ ҳолда ҳосил бўлганми?
 65. ЛБҚиниг заррачалари транпсорт воситаси ёки бошқа бўялган буюмнинг бўёқ қопламасига тегишлими? Агар, шундай бўлса – айнан қандай?
 66. Агар аниқланган заррачалар транспорт воситаси ЛБҚнинг қолдиқлари бўлса, ушбу транпсорт воситасининг тури ва русумини аниқлаш мумкинми?
 67. Аниқланган ЛБҚ заррачалари (қолдиқлари) ажралиб кетган автомобиль бўялганми ёки қайта бўялганми? Агар бўялган (қайта бўялган) бўлса қандай усулда ва қандай шароитларда? Бу жараёнда қандай лок-бўёқ материаллари ишлатилган?
 68. Тадқиқот учун тақдим этилган объектда ЛБМнинг қатлам-излари ёки микроззарчалари ёхуд ЛБҚнинг қолдиқлари мавжудми?
 69. Аниқланган (шу жумладан, тадқиқот объекти сиртидаги) моддалар ЛБМ ёки ЛБҚга мансубми (умуман ёки муайян бир турига)?
 70. Ўзаро солиштирилаётган ЛБМ ва ЛБҚ гуруҳий мансубликка эгами; агар бир гуруҳга мансуб бўлса, айнан қайндай гуруҳга?
 71. ЛБМ текширилаётган қисмлари илгари бир бутунни (ҳажмини) ташкил қилганми?
 72. Ҳодиса содир бўлган жойдан (жабрланувчининг кийими, бузиш қуроли ва ҳ.к.) аниқланган заррачалар, муайян бир буюм ЛБҚсининг бир қисмини ташкил қиладими?
 73. Ўзаро солиштирилаётган объектлар (сирти бўялган буюм ёки ЛБМ қолдиқлари) ЛБМнинг тайёрлаш технологияси (усули), ЛБҚнинг суртиш усули ва ҳ.к.лар бўйича ягона келиб чиқишга эгами? ЛБМнинг қатлам-излари ёки ЛБҚнинг заррачаларининг ҳосил бўлиш механизми қандай?
 74. Тақдим қилинган буюмлар ўзаро таъсирлашишда бўялганми?
 75. ЛБҚнинг тақдим қилинган буюмга суртиш усули қандай; буюм сиртини қисман ёки тўлиқ қайта бўяш ҳолати мавжудми?
 76. ЛБҚнинг заррачалари тақдим этилган бўялган буюмнинг бир қисмини ташкил қиладими?
 77. ЛБМнинг тақдим қилинган намунаси аниқ бир лок-бўёқ материалининг бир қисмини ташкил қиладими?
 78. Муайян бир бўялган буюмни бўяш учун аниқ бир идишдаги ЛБМ ишлатилганми?
 79. Тақдим қилинган ҳар икки буюм ўзаро таъсирлашганми?
 80. Бузиш қуролларининг излари акс этган объектларни бузиш учун айнан бир бузиш қуроли ишлатилганми?
 81. Ўзаро солиштирилаётган ЛБМ намуналари аниқ бир заводда ишлаб чиқарилганми ҳамда бир партияга мансубми?
 82. Ўзаро солиштирилаётган ЛБМ намуналари айнан бир жойда сақланганми?

 

3.5. Суд-баллистика ва изшуносли экспертизасига оид саволлар

 1. Трасологик экспертизанинг тушунчасини айтинг?
 2. Трасологик экспертизанинг турлари ва вазифалари нима?
 3. Трасологик экспертизанинг предметини айтинг?
 4. Трасологик тадқиқот объектлари.
 5. Ҳажмий ва сиртий излар. Маҳаллий излар ва переферик излар. Статик излар ва динамик излар.
 6. Криминалистиканинг махсус усуллари.
 7. Эксперт трасология идентификация қилиш босқичлари.
 8. Трасологик экспертиза методикасининг ташкилий–ҳуқуқий асослари.
 9. Пойафзал ва одам оёғи изларининг тушунчаси ва аҳамияти.
 10. Пойафзал ва оёқ изларининг таснифланиши.
 11. Ягона пойафзал ёки оёқ излари ҳамда гуруҳий излар.
 12. Пойафзал ва оёқ изларининг ҳосил бўлиш механизми
 13. Оёқ ва пойафзал излари ҳажмий ва юзаки излари.
 14. Пойафзалнинг из ҳосил қилувчи объект сифатида идентификацион белгилари.
 15. Пойафзал ва оёқ изларининг трасологик экспертизасида ҳал этиладиган масалалар.
 16. Классификацион вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 17. Диагностик вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 18. Идентификацион вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 19. Пойафзал ва оёқ излари трасологик экспертизасининг методикаси.
 20. Ишлаб чиқариш механизмлари трасологик экспертизаларининг объектлари ва вазифалари.
 21. Ишлаб чиқариш механизмларининг  идентификацион белгилари
 22. Тайёрловчи (қайта ишловчи) механизмларнинг ишчи ва бошқа қисмларининг ташқи тузилишини ўзида акс этган излар.
 23. Тайёрловчи ва қайта ишловчи механизмлар (асбоблар)нинг функционал (амалий) белгиларини акс этувчи излар.
 24. Муайян ҳаракат акс этувчи излар, масалан оператор кўникмаси (ишчи қисмларни созлаш, қўл билан ишлов бериш).
 25. Технологик жараён хусусиятларини акс этувчи излар (тайёр маҳсулотни ишлаб чиқариш тартибидаги оғиш, маҳсулотни бевосита ишлаб чиқариш ва тайёр маҳсулотга кейинчалик ишлов бериш).
 26. Тўпламда бўлган буюм қисмларини йиғиш излари.
 27. Қисмлар орқали яхлитни аниқлаш трасологик экспертизасининг предмети, объекти ва ҳал этиладиган саволлар.
 28. Буюм қисмларининг бутунга тааллуқлилигини аниқлаш. Объектларнинг ташкилий тузилишига қараб, умумий бутун модда ва яхлит тизимларга бўлиниши.
 29. Бир жинсли (монолит) буюмлар. Қўшма предметлар. Комплект яхлитлик.
 30. Қисмлар орқали яхлитни аниқлаш трасологик экспертизасининг методикаси.
 31. Умумий бўлиниш чизиғи бўлмаганида бутунни қисмларга қараб аниқлаш методикаси.
 32. Қулфлар тушунчаси ва тузилиши.
 33. Қулфларни очиш ва бузиш усуллари.
 34. Пломбалар тушунчаси ва таснифланиши.
 35. Пломба тушунчаси ва вазифаси.
 36. Пломбаларнинг асосий элементлари деганда нима тушунилади?
 37. Транспорт воситалари изларининг трасологик аҳамияти.
 38. Транспорт воситаларининг излари.
 39. Транспорт воситалари изларининг турларини айтинг?
 40. Тўқнашув, кесиб ўтиш, босиш ва думалаш изларига таъриф беринг?

 

3.6. Суд-иқтисодий экспертизасига оид саволлар

 1. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси доирасида қандай тадқиқотлар ўтказилади.
 2. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси предмети нима?
 3. Ташқи савдо шартномалари деганда қандай келишувлар тушунилади?
 4. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси объектлари нималардан иборат?
 5. Қандай шартномалар Импорт шартномаси деб юритилади?
 6. Қандай шартномалар Экспорт шартномаси деб юритилади?
 7. Суд-режали- иқтисодий экспертизасининг предмети нима?
 8. Суд-режали иқтисодий экспертизасининг объектига нималар киради?
 9. Қандай ҳужжатлар бошланғич ҳисоб ҳужжатлари деб юритилади?
 10. Бухгалтерия ҳисоби регистрлари нималардан иборат?
 11. Молиявий ҳисобот деганда нималарни тушунасиз?
 12. Инвентарлаш деганда нимани тушунасиз?
 13. Суд- бухгалтерия экспертизаси қандай ҳолларда тайинланади?
 14. Суд- бухгалтерия экспертизаси предмети нима?
 15. Суд-бухгалтерия экспертизасининг объектлари нимадан иборат?
 16. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари нима?
 17. Инвентарлаш материаллари нимадан иборат?
 18. Суд-бухгалтерия экспертизаси ҳал этадиган асосий вазифалар нима?
 19. Ҳисобни тиклаш – нима?
 20. Суд-бухгалтерия экспертизасининг тадқиқот услублари қайсилар?
 21. Ҳужжатли текшириш усули нима?
 22. Ҳужжатли текшириш усулининг қандай услублари мавжуд?
 23. Ҳар бир ҳужжатнинг мажбурий реквизитларини санаб беринг.
 24. Ҳужжатни тузилиш шакл бўйича текшириш услуби қандай амалга оширилади?
 25. Ҳужжатни меъёрий текширув услуби қандай амалга оширилади?
 26. Ҳужжатни арифметик текширув услуби қандай амалга оширилади?
 27. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари ва ҳисоб регистрларида қиймат кўрсаткичларининг тўғрилиги қайси услуб билан текширилади?
 28. Сифатсиз ҳужжатнинг белгиларини тафсифланг.
 29. Ҳужжатларни таққослаш усули қандай амалга оширилади?
 30. Ҳужжатларни қарама-қарши текшириш усули қандай амалга оширилади?
 31. Назорат солиштириш усули нимадан иборат?
 32. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза предмети нима?
 33. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза объектлари нима?
 34. Жамоа шартномаси қандай ҳужжат?
 35. Меҳнат шартномаси қандай ҳужжат?
 36. Пенсия қандай ҳолларда тўланади?
 37. Суд-меҳнат иқтисоди экспертизасининг предмети нима?
 38. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси объектлари нима?
 39. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси ҳал этадиган асосий масалалари доирасини айтинг.
 40. Иккиёқлама ёзув услуби қандай ҳолларда қўлланилади?
 41. Молиявий ҳисобот шаклларини санаб беринг?
 42. Рақобат нима?
 43. Ходимларнинг меҳнат стажини тасдиқловчи асосий ҳужжат нима?
 44. Актив счетга таъриф беринг.
 45. Ишончнома қандай ҳужжат?
 46. Солиқ тўловчининг шахсий ҳисобварағини юритиш тартиби қайси идора томонидан белгиланади?
 47. Ижтимоий солиқнинг солиқ солиш объекти нима?
 48. Жисмоний шахсларнинг мулкида бўлган яшаш учун мўлжалланмаган жойлар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ қайси ставка бўйича тўланади?
 49. Солиқ ҳисоботи қандай ҳужжатлардан иборат?
 50. Камерал назорат қандай тартибда ўтказилади?

 

3.7. Ҳужжатлар криминалистик экспертизасига оид саволлар

 1. Ҳужжатларнинг суд-техникавий экспертизаси (ҲСТЭ)нинг предмети, объектлари ва илмий асослари.
 2. ҲСТЭ усуллари тизими.
 3. ҲСТЭ тадқиқотлари усуллари.
 4. Нам нусха кўчиришнинг моҳияти ва ушбу тадқиқот усуслининг экспертизани бажаришдаги аҳамияти.
 5. Адсорбция-люминесцент усулнинг моҳияти ва аҳамияти.
 6. Диффуз-нусха кўчириш усулининг моҳияти ва турлари.
 7. Тасвирни фотосурат усулда кўчайтириш.
 8. Кўринадиган люминесцент нақшни қўзғатиш ва қайд этиш.
 9. Ультра бинфша ва инфра қизил нурларда тадқиқот ўтказиш. Рангларни ажратиш.
 10. Юқори частотали токлар соҳасидаги тадқиқотлар.
 11. Қоғозни криминалистик тадқиқ қилишнинг умумий схемаси.
 12. Қоғознинг физик-кимёвий хусусиятларини тадқиқ қилиш усуллари.
 13. Рангли моддаларнинг турлари. Турли буёқлардан қилинган зарбаларнинг морфологик хусусиятлари.
 14. Контрулар (штрих)нинг ранг бериш моддаси ва уларни таҳлил қилиш.
 15. Босма маҳсулотларни полиграфия ишлаб чиқариш технологик жараёнининг асослари.
 16. Ҳарф босиш шаклларини тайёрлаш учун юқори босиш усуллари. Ҳарф босиш белгилари.
 17. Ясси ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Ясси босма белгилар.
 18. Чуқур ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Чуқур босма белгилар.
 19. Трафарет ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Трафарет босма белгилари.
 20. Тезкор полиграфия воситалари. Тезкор полиграфия воситалари ёрдамида босилган матнларнинг белгилари.
 21. Ярим товушли тасвирларни босиб чиқариш усуллари. Растерли ва растерланган босма шакл тушунчаси.
 22. Рангли босиб чиқариш технологияси.
 23. Фирмали бланкаларни ва босма шаклларни идентификация қилиш техникаси.
 24. Ҳужжатларни қалбакилаштиришдан ҳимоя қилишнинг махсус воситаларининг турлари ва тайинлаш.
 25. Ҳужжатларни сохталаштиришдан ҳимоя қилишнинг замонавий воситалари.
 26. Ўзбекистон Республикаси биометрик паспорти намунасидан фойдаланган ҳолда шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни қалбакилаштиришдан ҳимоя қилиш усуллари.
 27. Банкноталарни қалбакилаштириш усуллари ва уларнинг белгилари.
 28. Қоғоз пулларни тадқиқ қилиш усул ва услубиётлари.
 29. Муҳр ва штамларни тайёрлашга қўйиладиган талаблар.
 30. Гувоҳлантирилган (сертификатлаш) босма шаклларини ишлаб чиқариш усуллари. Плиталар (клише) тайёрлаш технологияси, уларни қўллаш механизми ва муҳрлар ҳамда штампларнинг ишлаш пайтида юзага келадиган белгилар.
 31. Муҳрлар ва штампларнинг умумий ва ўзига хос хусусиятлари.
 32. Тасвир изларини тушуришда ва муҳр ҳамда штампларни тайёрлашда қўлланилган усулларни аниқлаш.
 33. Муҳр ва штамплар изларини қалбакилаштириш усуллари ва уларнинг белгилари.
 34. Ёзув маникаларининг таснифи, қурилмалар ва асосий қисмларини аниқлаш.
 35. Ёзув машинкаларининг умумий хусусиятлари ва уларнинг идентификация масалаларини ҳал қилишдаги аҳамияти.
 36. Ёзув машикаларининг шахсий белгилари.
 37. Ёзувдан ёзилган матндаги ёзув машинкасини идентификациялаш техникаси.
 38. Шахсий компьютерларнинг белгиларни босиш қурилмаларини аниқлаш.
 39. Имзоларни техник сохталаштириш усуллари ва белгилари.
 40. Имзони техник-криминалистик тадқиқ қилиш усуллари.
 41. Ёзиб ўчирилган ёзувлар таркибини аниқлаш усуллари ва услубиёти.
 42. Кимёвий ҳужумга учраган ёзув таркибини аниқлаш усули ва услубиёти.
 43. Ўчирилган ёзувларни аниқлаш. Углерод (копировальной) қоғоздаги матнларни ўқиш техникаси ёки усули.
 44. Йиртилган (кесилган), куйган ҳужжатлар мазмунини аниқлаш услубиёти.
 45. Ҳужжат қисмларини алмаштириш ва унинг белгилари.
 46. Ҳужжат мазмунини қисман ўзгартириш усуллари.
 47. Ҳужжат мазмунини ўзгартириш факти ва услубини аниқлаш усули.
 48. Тозаланган ёзувларнинг мазмунини аниқлаш усули.
 49. Ҳужжатлар қисмларини алмаштирилганлигини аниқлаш усули.
 50. Қўшилган ва кейинчалик ёзилган ёзувларни аниқлаш усуллари.
 51. Ҳужжатдаги кимёвий таъсирнинг белгилари. Ўчириш орқали ўзгартирилган ҳужжат таркибини аниқлаш усули.
 52. Ҳужжатни тайёрлашнинг мутлақ ва нисбий муддати тушунчаси.
 53. Ҳужжатнинг тайёрланиш муддатини аниқлашда ҳал қилиниши (ёки бажарилиш) керак бўлган вазифалар.
 54. Ҳужжат реквизитларини бажарилиш кетма-кетлигини аниқлаш учун қўлланиладиган криминалистик воситалар ва усуллар.
 55. Кесишган зарбаларни тадқиқ қилиш усули.
 56. Жиноятларнинг содир этилишини олдини олиш, тергов қилиш ва очишда Ҳужжатларнинг суд-техникавий экспертизасининг ўрни.
 57. Қандай ҳолатларда ҲТСЭ объектларини таништириш якка тартибда ўтказилади?

58.              Суд-техникавий экспертизани ўтказишда хужжатларни ультрафиолет нурларида кўришни ким амалга ошириши мумкин?

 1. Қандай тадқиқотлар суд-техникавий экспертизаси деб аталади?
 2. Хулосанинг объективлигига йўналтирилган ташкилий характерга эга бўлган кафолат нима?
 3. Экспертиза тадқиқотлари учун тақдим этилган материалларнинг ишонарли эканлигига ким жавобгар?
 4. Ҳужжатларнинг идентификацион белгилари деганда нимани тушунасиз?
 5. Қалбаки ҳужжатларни текширишнинг мақсади нимадан иборат?
 6. Ҳужжат матнини (айрим ёзувлари) ўчириш – ювиш билан йўқотиб бошқа ёзув киритилганда қандай нурларда текширилади?
 7. Криминалистик идентификация нима?
 8. Эксперт ҳал қиладиган масалаларни айтиб беринг?
 9. Суд хатшунослик экспертизаси предмети ва вазифалари.
 10. Ёзув ва дастхат тушунчаси.
 11. Дастхатнинг хусусияти ва унинг тушунчаси.
 12. Суд хатшунослик экспертизасининг объектлари.
 13. Экспертиза тайинлашда таққослаш материалларини расмийлаштириш.
 14. Эркин дастхат ва имзо намуналарига қўйилган талаблар.
 15. Тажрибавий дастхат ва имзо намуналарини қабул қилиш.
 16. Дастхатнинг идентификацион белгилари ва дастхат белгиларини таснифлаш тушунчаси.
 17. Дастхатнинг умумий белгилари, уларнинг таснифланиши ва хусусиятлари.
 18. Дастхатнинг ёзув-ҳаракати кўникмаларини ва даражасини ифодаловчи умумий белгилари.
 19. Дастхатнинг траектория бўйича тузулишини ифодаловчи умумий белгилари.
 20. Дастхатнинг қўлёзмани фазовий жойлашиши ва қисмларини ифодаловчи умумий белгилари.
 21. Дастхатнинг хусусий белгилари: тушунчаси, аҳамияти, уларнинг таснифланиши.
 22. Ёзув-харакати кўникмаларини шаклланганлигини ифодаловчи хусусий белгилар.
 23. Ҳаракатларнинг тузулишини ифодаловчи хусусий белгилар.
 24. Ҳаракатларнинг фазовий жойлашишини ифодаловчи хусусий белгилар.
 25. Ноодатий бажарилган қўлёзмаларнинг белгилари.
 26. Дастхатнинг ташқи шароитлар ўзгарганда (ноқулай ҳолат, қоронғулик…) бажарилган қўёзмалар ҳақида маълумот берувчи белгилари.
 27. Бажарувчининг ҳолати ўзгарганлиги (касаллиги, маст холаталиги…) ҳақида маълумот берувчи белгилар.
 28. Ноодатий тезликда бажарилган қўлёзма ҳақида маълумот берувчи белгилар.
 29. Суд хатшунослик экспертизаси методикасининг умумий ҳолати.
 30. Суд хатшунослик экспертизасида хатшунослик экспертизаси босқичи. Тадқиқотларнинг дастлабки босқичи.
 31. Суд хатшунослик экспертизасида батафсил тадқиқот босқичи (алохида ва таққослаш тадқиқоти).
 32. Эксперт хулосасининг тадқиқот ва тузилиши натижаларини бахолаш.
 33. Эксперт хулосасини тузиш ва фотожадвал расмийлаштиришга тегишли талаблар.
 34. Кўп объектли суд хатшанослик экспертизасини ўтказишда хулоса тузишнинг методик хусусиятлари.
 35. Қайта суд хатшунослик экспертизаси хулосаларини тузишнинг ўзига хос хусусиятлари.
 36. Рақамли хатлар тадқиқот методикаси.
 37. Вақтлар оралиғида бажарилган қўлёзма матнлар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 38. Ўхшаш дастхатлар тадқиқоти методикаси.
 39. Маълум услубдаги ёки босма шаклдаги харфларда бажарилган қўлёзмалар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 40. Чап қўлда бажарилган қўлёзма матнлар тадқиқоти. (чап қўлда ёзиш кўникмасига эга бўлмаганда).
 41. Бошқа шахснинг дастхатига тақлид қилиб бажарилган қўлёзмалар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 42. Атайлаб ўзгартирилган дастхатларда бажарилган матлар методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 43. Юқори ишловли дастхатлар бўйича эркак ва аёл қўлёзмаларини фарқлаш методикаси.
 44. Имзонинг тушунчаси, шаклланиш босқичлари, таркиби.
 45. Имзонинг умумий белгилари.
 46. Имзолар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 47. Имзолар тадқиқоти босқичлари. Гумон қилинувчи ижрочи бажарганлиги ва ҳақиқийлиги масалаларини хал қилишнинг кетма кетлиги.
 48. Тадқиқотларнинг дастлабки босқичи.
 49. Суд хатшунослик экспертизасида имзолар тадқиқоти босқичлари.
 50. Имзолар тадқиқотининг дастлабки босқичи.
 51. Имзолар тадқиқотининг батафсил босқичи (алохида ва таққослаш тадқиқоти).
 52. Тақлид билан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 53. Вақт оралиғи билан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 54. Кекса ва қари ёшдаги шахслар томонидан бажарилган имзолар тадқиқоти.
 55. Ўйлаб топилган шахслар номидан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 56. Бир хил фамилияли ўхшаш имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 57. Атайлаб ўзгартирилган имзолар тадқиқоти методикаси.
 58. Маст холатда бажарилган имзоларнинг тадқиқоти.
 59. Ноодатий шароитда (ноодатий холатда) бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 60. Ҳақиқий бўлмаган имзолар ижрочисини аниқлаш.
 61. Кам хажмли матнлар ва қисқа ёзувларнинг хусусиятлари ва уларнинг тадқиқот методикаси.
 62. Дастхат объектларининг нусхаларида (ксерокопиялар билан) хатшунослик тадқиқоти ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари.

 

3.8. Суд-фонография экспертизасига оид саволлар

 1. «Фонография» сўзига таъриф беринг, ҳамда марказда қайси тилдаги фонограммалар бўйича СФЭ ўтказилиши ташкиллаштирилган?
 2. Фонограммалар бўйича асбоб-ускунали (инструментал) тадқиқот ўтказиш учун қандай дастурий таъминот ва асбоб-ускуналар қўлланади?
 3. Товуш бўйича ахборот ташувчиларнинг (рақамли диктофон, уяли телефон аппарати, флешь-хотира картаси ва ҳ.) таҳлилининг асосий методлари қандай?
 4. 4.Бугунги кунда суд-фонография лабораториясида қандай масалалар ҳал этилади?
 5. Идентификацион тадқиқот ўз ичига нималарни қамраб олади?
 6. Инструментал белгилар гуруҳи нима, таърифлаб беринг?
 7. Овоз ва нутқни диагностик тадқиқоти қандай саволларни ҳал этишга ёрдам беради?
 8. Овознинг белгилари орқали қандай ахборотлар аниқланади?
 9. Овознинг баландлига қандай белгилар орқали аниқланади?
 10. 10.Овознинг кучи нималарга боғлиқдир?
 11. Артикуляция белгилари нималарни ўзида акс эттиради?
 12. Нутқнинг тезлигина таърифлаб беринг?
 13. “Нутқдаги паузалар” тушинчасига таъриф беринг?
 14. Нутқ маданияти белгилари ўзида нималарни акс эттиради?
 15. Суд-фонография экспертизасида инструментал, электроакустик тадқиқот методлари нималарни ўрганишга йўналтирилган?
 16. 16.«Монтаж» тушинчасига изоҳ беринг?
 17. Электроакустик монтаж белгиларини аниқлаш учун қандай методлар қўлланилади?
 18. «Цезарь» (транскрайбер) дастурий таъминоти суд-фонографик экспертизаси ўтказиш жараёнида нима учун қўлланилади?
 19. Суд-фонография экспертизасида “форманта структуралари” нимани англатади?
 20. Оғзаки нутқнинг фонетик-акустик белгиларини таърифлаб беринг?

 

3.9. Суд-қурилиш экспертизасига оид саволлар

 1. Ер майдони чегара бўлакларининг чизиқли ўлчамлари қандай мақсадда ер чегаралари бўйлаб чизилади?
 2. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текшириш – тартиби ва асосий вазифалари?
 3. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текширишда қўлланиладиган асосий меъёрий хужжатлар?
 4. Уй-жой, нотурар бино ва иншоотлар, тугалланмаган қурилиш конструкцияларга нисбатан жисмоний эскиришни инобатга олган ҳолда бозор баҳосини аниқлаш тартиби?
 5. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текшириш босқичлари?
 6. Уй-жой (квартира ва ер майдонлари)ни хақиқий ҳолат бўйича бўлиш ёки улуш ажратиш тартиби қандай?
 7. Конструкцияларнинг ташқи омиллари (кўриниши)ни техник ҳолатининг баҳолашдаги асосий факторлари.
 8. Уй-жойни бўлишда қурилиш-техникавий экпертизасини ўтказиш учун зарур бўлган асосий васиталар.
 9. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолати ва тоифалари. Ушбу техник ҳолат тоифаларини аниқлаш меьзонлари ва усуллари.
 10. Ўлчов ишлари моҳияти ва асосий мазмуни. Ўлчаш ишлари натижасида олинган маълумотларни тақдим этиш усуллари.
 11. Бино ва иншоотларни кўздан кечириш вақтида мавжуд бўлмаган (бузиб ташланган) қурилмалар инвентар хужжати техник паспортида акс эттирилган бўлсада, тадқиқот жараёнида инобатга олинадими?
 12. Материалларнинг мустахкамлигини аниқлаш учун асбобларнинг ишлаши асослари ва усул(метод)лари.
 13. Иншоотларга тавсиф (характеристика) беринг.
 14. Материалларнинг мустахкамлигини бузмайдиган усуллар билан аниқлаш учун қўлланиладиган қурилмалар.
 15. Техник текшириш вақтида қурилиш иншоотлари ва материалларининг физик-механик хусусиятларини аниқлаш (мустахкамлигидан ташқари) учун ишлатиладиган асосий воситалар.
 16. Қайси мақсадда инвентар хужжатида акс эттирилган бино
  ва иншоотларнинг ўлчамлари ва ташқи баландлиги алоҳида литер
  ва контурларда келтирилади.
 17. Ёруғлик конструкциялари ва структураларининг вертикал текисликдан четланишни алиқлашнинг геодезик усуллари ҳамда амалиёт асбоблари ва ишлаш усуллари.
 18. Уй-жойни натура шаклда, идеал хиссадан чекинган ҳолда бўлиш мумкинми?
 19. Юк кўтарувчи ва беркитиб турувчи конструкциялардаги ёриқларнинг хавфлилик даражаси (мисоллар келтиринг).
 20. Уй-жойни натура шаклда, идеал хиссадан чекинган ҳолда бўлишда, улушнинг компенсацияси қайси усул (метод) ёрдамида аниқланади?
 21. Юк кўтарувчи ва беркитиб турувчи конструкцияларда экплуатацион даврдан олдинги ёриқларнинг турлари (мисоллар келтиринг).
 22. Уй-жойдан мулкдорлар ўртасидаги улушни бир қисмини ажратиб олиш нимани англатади?
 23. Қандай ҳолларда ер майдонини бўлишнинг техник имконияти йўқ. Таъриф беринг.
 24. Темир бетон элементларда кучланиш (зўриқиш)да хосил бўладиган ёриқлар ҳақида тушунчангиз. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 25. Низоли бўлган уй-жойларни натура шаклда бўлишда, давлат суд экспертнинг кўздан кечириши вақтидаги харакати.
 26. Горизонтал кучлар таъсири остида юк кўтарувчи конструкцияларнинг (ушлаб турувчи девор, пойдевор, тошли арка) деформацияланиши ва шикастланиши. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 27. Суд қурилиш экспертининг хулосасининг мазмун, моҳияти
  ва таркиби
 28. Турли ҳил турпоқда жойлашган бинолар деворларида ёриқлар пайдо бўлиши ва деформациялари. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 29. Турар жой биноларининг жисмоний эскириш даражасини аниқлаш услуби (метод) ва норматив хужжати қайси.
 30. Қайси қурилмалар асосий қурилмалар хисобланади? (Уй-жой миқёсида).
 31. Ер тузиш кадастр (инвентар) хужжатининг шаклланиш тартиби?
 32. “AutoCad” дастури қайси ҳолатларда қўлланилади?
 33. Тахеометрик тасвирга олиш нима?
 34. “Нивелир” асбоб-ускунаси қандай ҳолатларда қўлланилади?
 35. Баҳолашнинг неча ҳил услуби мавжуд ва улар қайсилар?

 

3.10. Суд-автотехника экспертизасига оид саволлар

 1. Суд автотехника экспертизаси бу қандай илм тармоғи ?
 2. Суд транспорт-изшунослик экспертизаси тушунчаси ?
 3. Суд транспорт-изшунослик экспертизасида қандай саволлар хал этилади ?
 4. Тўқнашувларнинг транспорт воситаларини йўналишлари бўйича қандай турлари мавжуд ?
 5. Транспорт воситаларини бўйлама ўқлари орасидаги бурчак катталиги ҳақида тушунча беринг ?
 6. Ттранспорт воситаларини харакатда бўлган ёки тўхтаб турганлигини қандай омилларга асосан аниқланади ?
 7. Транспорт воситаларини тўқнашув жойи қандай омилларга асосан аниқланади ?
 8. Транспорт воситаси тушунчасига тариф беринг ?
 9. Транспорт-изшунослик экспертизаси билан изшунослик экспертизасини фарқини тушунтириб беринг ?
 10. Транспорт воситаларини кўздан кечириш тартибини тушунтириб беринг?
 11. Транспорт воситаларини тўқнашув жойини аниқлашда кандай ҳужжатлардан фойдаланилади ?
 12. Транспорт воситаларини тўқнашувгача бўлган харакат йўналишлари қандай омилларга асосан аниқланади ?
 13. Транспорт воситаларини тўқнашувдан кейинги харакат йўналиши (траекторияси) қандай аниқланади ?
 14. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтида йўлнинг ўқ чизиғига нисбатан жойлашуви қандай аниқланади ?
 15. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтида орқага харакатланганлик холатини аниқлаш ?
 16. Агар транспорт воситалари бир неча марта тўқнашган бўлса, бирлачи қайси қисмлари билан тўқнашганлиги холати қандай аниқланади ?
 17. Воқеа жойида асфальтда қолган тормоз излари ва қирилиш изларининг транспорт-изшунослик экспертизасидаги ўрни ?
 18. Транспорт воситасини синган шиша синиғини сочилиши бўйича тўқнашув жойини аниқлаш усули ва формуласи ?
 19. Суд транспорт-изшунослик экспертизаси объектларига нималар киради ?
 20. Нима учун транспорт-изшунослик экспертизасига текшириладиган транспорт воситаси йўл транспорт ходисасидан кейинги ҳолати ўзгармасдан тақдим этилиши шарт ?
 21. Фотосуратлар бўйича транспорт-ишунослик тадқиқотларини ўтказиш имкони борми ва агар мумкин бўлса тартиби қандай ?
 22. Транспорт-изшунослик экспертизасида жарохатланган қисмларнинг ўлчаш тартиби ?
 23. Транспорт воситаларини тўқнашувида улардин бирининг йўналиши ўзгартирганлиги қандай аниқланади ?
 24. Транспорт воситалари иккаласи ёки биттаси таъмиланган бўлса тадқиқотлар қандай ўтказилади ?
 25. Уч ва ундан ортик транспорт воситалари кетма-кет тўқнашганида тадқиқотлар тартиби ?
 26. Транспорт воситаларидаги шикастларнинг пайдо бўлиб механизми, қандай холатдан нимадан хосил бўлганлигини аниқлаш тартиби ?
 27. Иккита транспорт воситалари ўзаро тўқнашганми уларда бир-бирига мос излари аниқлаш тартиби ?
 28. Транспорт воситалари бирламчи қайси қисмлари билан тўқнашганлиги аниқлаш тартиби ?
 29. Транспорт-трасология экспертизасида комплекс экспертизани ўрни ?
 30. Комплекс экспертизада амалиётда транспорт-изшунослик экспертизаси билан қандай турдаги экспертизалар билан биргаликда ҳал этилиши мумкин?
 31. Суд кимёвий, суд трансологик ва суд транспорт-изшунослик экспертизалари бир вақтда тайинланганида ўтказилиш тартиби ?
 32. Транспорт-изшунослик экспертизасида транспорт воситаларини ғилдиракларидаги изларни тадқиқот қилиш ?
 33. Транспорт воситаси билан велосипед тўқнашувдаги ўзига хос ҳусусиятлари ?
 34. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтидаги холатини тасвирлаш турлари ?
 35. Транспорт воситаларини масштабли ва натура шаклида тасвирлашни фаркини тушунтиринг ?
 36. Тўқнашув жойини аниқлашда бирламчи қандай омиллар ҳисобланади ва уларга асосан тўқнашув жойини аниқлаш тартиби ?
 37. Тўқнашув жойини аниқлашда иккиламчи қандай омиллар ҳисобланади ва уларга асосан тўқнашув жойини аниқлаш тартиби ?
 38. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Йўл” атамаси нимани англатади?
 39. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан Транспорт воситаси” атамаси нимани англатади?
 40. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Ҳайдовчи” атамаси нимани англатади?
 41. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан Йўл-транспорт ҳодисаси” атамаси нимани англатади?
 42. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан Мопед” атамаси нимани англатади?
 43. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан Тўхташ” атамаси нимани англатади?
 44. Аҳоли пунктларидан ташқарида енгил автомобилларниг тезлигини нечи километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади?
 45. Йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда, агар йўл-транспорт ҳодисасида шикастланганлар бўлмаса ва ҳайдовчилар ҳодисага баҳо беришда ўзаро келиша олсалар, хайдовчилар қандай ҳаракатланиши мумкин?
 46. Аҳоли пунктларида транспорт воситаларининг тезлигини нечи километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади?
 47. Одамлар сони кабинадаги йўловчиларни ҳам қўшиб ҳисоблаганда 8 нафардан ортиқ бўлганда, хайдовчи қайси тоифаларидаги транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлиши керак?

 

Ахборот технологиялари ва инновацияларни жорий қилиш соҳаси бўйича

 1. Компьютер доимий хотирасидан ўчган маълумотларни тиклаш босқичларини тушунтириб беринг.
 2. Дастурлаш тиллари ва уларнинг турларини тушинтириб беринг.
 3. Протсессорнинг асосий хусусияти нима?
 4. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш, Логин ва Парол тушунчаси.
 5. Компьютер вируси, уларнинг турлари ва хоссалари қандай?
 6. Операцион тизим нима ва Ўзбекистонда қандай миллий операцион тизим мавжуд?
 7. Очиқ ва ёпиқ кодли дастурлар, уларнинг фарқи?
 8. HTTP ва HTTPS протоколлари нима?
 9. HUB ва SWITCH. Уларнинг фарқлари қандай?
 10. IP-манзил нима?
 11. Ахборот хавфсизлиги нима?
 12. DdoS (Distributed Denial of Service) хужумлари қайси хужум турларига киради?
 13. Сервер операцион тизимларига мисол келтиринг?
 14. Алоқа линия турлари ва Алоқа каналлари
 15. Тармоқ кўламига кўра нечта турга ажралади?
 16. Идентификация ва Аутентификация нима?
 17. Тармоқлараро экран нима?
 18. Локал тармок топологиялари турлари?
 19. Ахборотни шифрлашда очиқ ва махфий калитлар тушунчаси?
 20. Марказлашган архитектура ва «файл-сервер» архитектура фарқи нимада?
 21. Операцион тизим нима?
 22. Операцион тизимларнинг асосий вазифалари.
 23. Ахборот тизими нима?
 24. Маълумотлар базасига таъриф беринг.
 25. Симсиз тармоқларни категориялари.
 26. Домен нима.

 

Бухгалтерия хисоби ва хўжалик фаолияти бўйича

 1. Балансдан ташкари счётларга нималар киритилади?
 2. Қандай ташкилотлар бюджет ташкилоти ҳисобланади?
 3. Бюджетдан маблаг олувчилар деб кимларга айтилади?
 4. Вактинчалик харажатлар сметаси нима?
 5. Молиявий мажбурият деганда нимани тушунасиз?
 6. Ўзбекистон Республикасида молия йили қайси даврни ўз ичига олади?
 7. Маҳаллий бюджет деганда нимани тушунасиз?
 8. Республика бюджети деганда нимани тушунасиз?
 9. Харажатлар моддаси нима?
 10. Харажатлар сметаси қайдай ҳужжат?
 11. Харажатлар сметаси ва бюджетдан ташкари маблаглар буйича смета кайси муддатга тузилади?
 12. Бошқа харажатлар” IV гуруҳи бўйича маблаглар белгиланган лимитлар доирасида кандай навбатга риоя қилган ҳолда сарфланади:
 13. Бюджет ташкилотларининг харажатларини маблаг билан таъминлашда янги молия йилида нима ҳисобига камайтнрилиши мумкин?
 14. Иш берувчининг жавобгарлигини мажбурий сугурталаш харажат моддаси кайси харажат гурухи таркибига киритилади?
 15. Бюджет ташкилоти штатлар жадвалини тузиш, руйхатдан утказиш ва тасдиклаш жараёнида кимлар иштирок этади?
 16. Асосий воситаларга эскириш қандай ҳисобланади ва ҳужжатлаштирилади?
 17. Бюджет ташкилотларида асосий воситалар учуй ҳисобланадиган эскириш суммаси кайси муддатларда хисобланади?
 18. Бюджет ташкилотларида асосий воситаларни қайта баҳолаш қачон амалга оширилади?
 19. Бюджет ташкилотларида бюджет маблағлари смета харажатлари ва унинг бажарилиши бўйича кайси ҳисобот шакли тўлдирилади?
 20. Бюджет маблағи ҳисобидан олдиндан тулов 15% ўтказилиб ва моддий қийматлик кирим қилинганда қандай ҳолат юзага келади?
 21. Бюджет ташкилотлари томонидан асосий воситаларни (бино иншоотлардан ташқари) сотишдан тушган маблағнинг қанча миқдори бюджет даромадига ўтказиб берилади?
 22. “Бош-журнал”дафтари асосида ҳар бир бюджет бўйича бюджетнинг ғазна ижроси баланси кандай шаклланади?
 23. Касса харажатлари деганда нимани тушунасиз?
 24. Молия йили якуни буйича бухгалтерия ҳисоби бўйича ғазначилик бўлинмалар ходимлари томонидан бюджетлар ижроси натижалари бўйича йиллик ҳисобот тузишдан олдин нималар текширилади.
 25. Ташкилотларнинг харажатлар сметалари неча нусхада тузилади?

Матнда хато топсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter тугмаларини биргаликда босинг .