18/03/2019

Савол ва жавоблар

Xatshunoslik ekspertizalarining bajarilish muddati qancha?

Xatshunoslik ekspertizalari hal qilinadigan masalalarning murakkabligi va soniga qarab 30 kungacha bo‘lgan muddatda bajariladi. X.Sulaymonova nomidagi RSEMdagi xujjatlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasida ko‘pgina hollarda (taxminan 90%) 10 kun ichida bajariladi.

Fuqarolarning xususiy murojaatlari bo`yicha sud ekspertiza o`tkazish mumkinmi?

Prosessual qonunchilikka muvofiq (O`zR JPKning 180-m.) sud ekspertiza o`tkazish uchun tergovchining qarori yoki sudning ajrimi asos bo`la oladi. Shuning uchun fuqarolarning xususiy murojaatlari bo`yicha sud ekspertiza o`tkazilmaydi.