Экспертликка номзодларга саволлар

Нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари суд экспертларини

қайта тайёрлаш курсларига қабул қилиш ва якуний аттестациясини ўтказиш

бўйича комиссия йиғилишининг 2020 йил 8 июндаги

1-сон Баёни билан тасдиқланган

НОДАВЛАТ СУД ЭКСПЕРТИЗА ТАШКИЛОТЛАРИ СУД ЭКСПЕРТЛАРИГА ДАСТЛАБКИ ТЕСТ СИНОВЛАРИ ВА ЯКУНИЙ ИМТИҲОНДА БЕРИЛАДИГАН ТАХМИНИЙ САВОЛЛАР РЎЙХАТИ                                                                                                                                I. КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ СОҲАСИ БЎЙИЧА

 1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий принциплари нималардан иборат?
 2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ халқ ҳокимиятчилигини амалга оширишнинг қандай шакллари мавжуд?
 3. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида одил судловга оид нормаларнинг мазмуни ва моҳияти.
 4. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг қандай шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда сиёсий ҳуқуқлари белгиланган?
 5. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида қандай иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар белгиланган?
 6. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатлари қандай?
 7. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ фуқароларнинг бурчлари нималардан иборат?
 8. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ жамиятнинг иқтисодий негизлари нималардан иборат?
 9. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларига нималар киради?
 10. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қандай ваколатлари мавжуд?
 11. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқий мақоми, унинг асосий вазифалари нималардан иборат?
 12. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Бош вазирга ишончсизлик вотумини билдириш асоси ва тартиби қандай?
 13. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг асосий вазифалари сифатида нималар кўрсатилган?
 14. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиришлар ва қўшимчалар қандай тартибда киритилади?
 15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳамда Қонунчилик палатасини аъзоларини сайлаш ва тайинлаш тартиби қандай?
 16. Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга?
 17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?
 18. Ўзбекистон Республикасида сайлов тизимини айтиб беринг?
 19. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ қандай ташкилотлар жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади?
 20. Ўзбекистон Республикаси қайси минтақавий ва халқаро ташкилотларга аъзо                                II. БОШҚАРУВИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК СОҲАСИ БЎЙИЧА
 21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон Фармони билан тасдиқланган 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг йўналишлари нималардан иборат?
 22. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг мазму моҳияти нималардан иборат?
 23. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат тушунчаси ва турлари?
 24. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қачондан бошлаб кучга киради?
 25. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қайсилари қонунлар, қайсилари қонун ости ҳужжатлари ҳисобланади?
 26. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатга ким расмий шарҳ беради?
 27. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилишга доир қандай талаблар қўйилган?
 28. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг орқага қайтиш кучи деганда нимани тушунасиз?
 29. Қандай тоифадаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари Ўзбекистон Республикасининг Интерактив давлат хизматлари ягона порталида муҳокама қилиниши лозим?
 30. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси деганда нима тушунилади?
 31. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонун янги таҳрирда қачон қабул қилинган ҳамда эски таҳрирдан фарқларини айтиб беринг?
 32. Мурожаатларнинг шакллари ҳамда турларини айтиб беринг?
 33. Қандай мурожаатлар кўриб чиқилмайди?
 34. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби ҳамда муддатлари?
 35. Мурожаатни кўриб чиққан давлат органининг мажбуриятлари нималардан иборат?
 36. Суд эксперти қандай турдаги мурожаатларни кўриб чиқишда иштирок этади?
 37. Аноним мурожаат нима?
 38. Такрорий мурожаат нима?
 39. Мурожаатларни бериш муддатлари қандай?
 40. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби бузилганлиги учун қандай жавобгарлик белгиланган?
 41. Давлат органлари ва нодавлат ташкилотларга оммавий ахборот воситалари таҳририятларидан келиб тушган мурожаатлар ҳам “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонун предмети доирасига кирадими?
 42. Шахсий ҳамда сайёр қабул деганда нимани тушунасиз?
 43. Қандай мурожаатларга ёзма ёки электрон шаклда жавоб бериш талаб этилмайди?
 44. Мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш деганда нимани тушунасиз?
 45. Ўзбекистон Республикасининг “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонунининг мазмун – моҳиятини айтиб беринг?
 46. Қонуннинг мақсади, вазифалари нималардан иборат?
 47. Шахсга доир маълумотларнинг тушунчасини айтиб беринг?
 48. Шахсга доир маълумотлар субъекти кимлар ҳисобланади?
 49. Шахсга доир маълумотлар базаси деганда нимани тушунасиз?
 50. Шахсга доир маълумотлар базасининг мулкдори ким?
 51. Шахсга доир маълумотлар базасининг оператори ким?
 52. Давлат реестри деганда нимани тушунасиз?
 53. Шахсга доир маълумотлар базасининг Давлат реестридаги қайд рақами деганда нимани тушунасиз?
 54. Қонуннинг асосий принципларини айтиб беринг?
 55. Шахсга доир маълумотлар соҳасини давлат томонидан тартибга солишни амалга оширувчи органларни санаб беринг?
 56. Шахсга доир маълумотлар соҳасидаги ваколатли органни айтиб беринг?
 57. Шахсга доир маълумотлар соҳасидаги ваколатли органнинг ваколатларини санаб беринг?
 58. Шахсга доир маълумотларга ишлов бериш иштирокчилари кимлар?
 59. Шахсга доир маълумотлардан фойдаланиш ва сақлаш деганда нималарни тушунасиз?
 60. Шахсга доир маълумотларни бериш ёки тарқатиш тартибини айтиб беринг?
 61. Шахсга доир маълумотларнинг махфийлиги деганда нимани тушунасиз?
 62. Ҳамма фойдаланиши мумкин бўлган шахсга доир маълумотлар нималардан иборат?
 63. Шахсга доир маълумотларга ишлов бериш субъектининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини айтиб беринг?
 64. Шахсга доир маълумотлар мулкдорининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини айтиб беринг?

III. СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК СОҲАСИ БЎЙИЧА

 1. Суд экспертизаси ходимлари фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини санаб беринг?
 2. Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонунининг мақсад ва вазифаларини айтиб беринг?
 3. Суд-экспертлик фаолиятининг асосий принципларини айтиб беринг?
 4. Суд-экспертлик фаолиятини амалга оширишда қонунийликка риоя этиш деганда нимани тушунасиз?
 5. Суд-экспертлик фаолиятини амалга оширишда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари қандай таъминланади?
 6. Суд экспертининг мустақиллиги деганда нимани тушунасиз?
 7. Текширишларнинг холислиги, ҳар томонламалиги ва тўлиқлиги қандай таъминланади?
 8. Суд экспертининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини айтиб беринг?
 9. Суд экспертизасини ўтказиш асослари ва муддатларини айтиб беринг?
 10. Қўшимча, қайта, комиссиявий ва комплекс экспертизаларни таърифлаб беринг?
 11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПҚ–4125-сон қарорининг мазмун-моҳияти, экспертлик фаолиятидаги аҳамияти айтиб беринг?
 12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 мартдаги “Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари фаолиятини ташкил қилиш бўйича низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори билан тасдиқланган Низомларни сананг ва уларнинг мазмун моҳиятини айтиб беринг?
 13. Нодавлат суд экспертиза ташкилотларига қандай талаблар қўйилган?
 14. Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари суд экспертларининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
 15. Нодавлат суд экспертиза ташкилотларининг афилланган шахслари деганда кимлар тушунилади?
 16. Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари суд экспертларининг малакаси ва ҳуқуқий билимларини ошириш тартиби ва муддатини айтиб беринг?
 17. Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари суд экспертлари фаолияти устидан тушган шикоятларни кўриб чиқиш тартибини айтиб беринг?
 18. Нодавлат суд экспертиза ташкилотлари суд экспертларининг хулосалари билан экспертиза тайинлаган органлар қониқмаганда қайта экспертиза қаерга тайинланади?
 19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил
  16 декабрдаги “Давлат суд эксперти сифатида аттестациядан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 300-сонли қарорининг мазмун моҳиятини айтиб беринг?
 20. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг қандай турлари мавжуд ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасалар тизими қайсилар?
 21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил
  5 январдаги “Давлат суд- экспертиза муассасаси ёки бошқа корхона, муассаса, ташкилот томонидан суд экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 5-сонли қарори ва Низомнинг мазмунини айтиб беринг?
 22. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги, Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексларнинг экспертизага оид талаблари ва экспертиза  тайинлашда уларни қўллашнинг ўзига хос аҳамиятини айтиб беринг?
 23. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларининг экспертиза тайинлаш ва ўтказишга оид қисмининг мазмун – моҳияти, уларга қандай ўзгартиш ва қўшимчалар киритилган?
 24. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларнинг мазмуни ва экспертиза тайинлаш ҳамда ўтказишдаги аҳамиятини айтиб беринг?
 25. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг мазмуни, моҳияти ва суд экспертизаси тайинлаш ҳамда ўтказишдаги аҳамиятини айтиб беринг?
 26. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик, Фуқаролик-процессуал, Иқтисодий процессуал кодексларнинг экспертизага оид талаблари ва экспертиза тайинлашда уларни қўллашнинг ўзига хос аҳамиятини айтиб беринг?
 27. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар, уларни амалиётда қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари ниамлардан иборат?
 28. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик – процессуал кодексининг мазмун – моҳияти, унга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар, уларни амалиётда қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари нималардан иборат?
 29. Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексининг мазмун моҳияти, амалиётда қўллашнинг ўзига хос хусусиятларини айтиб беринг?
 30. Фуқаролик ва иқтисодий низоларни ҳал этиш бўйича суд ишларида экспертиза тайинлаш ва ўтказишнинг ўзига хос жиҳатлари нималардан иборат?
 31. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунининг мақсад ва вазифаларини айтиб беринг?
 32. “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун қачон қабул қилинган ва ушбу қонунда коррупция тушунчасига қандай таъриф берилган?
 33. “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунга кўра манфаатлар тўқнашуви деганда нимани тушунасиз?
 34. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик деганда нимани тушунасиз?
 35. Коррупцияга қарши курашишнинг асосий принципларини сананг ва ҳар бирининг тушунчасини айтиб беринг?
 36. Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларини айтиб беринг?
 37. Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги давлат дастурлари ва бошқа дастурлар қандай амалга оширилади?
 38. Коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи давлат органларни сананг ва ваколатларини айтиб беринг?
 39. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-2752-сон қарорининг мазмун моҳиятини айтиб беринг?
 40. Коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссияси тўғрисидаги Низомга мувофиқ, комиссиянинг асосий вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятларини айтиб беринг?
 41. Коррупция – ижтимоий хавфли ҳолат сифатида нималарда ифодаланади?
 42. Коррупцион жиноятларни вужудга келтирувчи сабаб ва омиллар деганда нималарни тушунасиз?
 43. Коррупцион фаолият таркибининг жиноий – ҳуқуқий характеристикасини айтиб беринг?
 44. Коррупция жиноятининг субъектлари ва объектларини санаб беринг?
 45. Коррупция хавфи юқори булган соҳаларни санаб беринг. Коррупцияни олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар деганда нималарни тушунасиз?
 46. Коррупция жинояти учун қандай жавобгарликлар белгиланган?
 47. Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши кураш бўйича давлат чора-тадбирлари тизимини айтиб беринг?
 48. Фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш – коррупцияга қарши курашнинг мустаҳкам ҳуқуқий асоси деганда нималарни тушунасиз?
 49. Лицензиялар талаб қилинадиган фаолият турларининг рўйхати қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжатда келтирилган?
 50. “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг мазмун-моҳияти?
 51. Парламент назорати деганда нимани тушунасиз?
 52. Электрон ҳукуматнинг асосий вазифалари?

IV.СУД ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ ВА ЎТКАЗИШГА ОИД УМУМКАСБИЙ СОҲАГА ОИД САВОЛЛАР

 1. Жиноят процессида экспертиза тайинлашнинг хусусиятлари.
 2. Суд экспертизасининг асосий принцпилари.
 3. Суд экспертизасининг предмети ва объекти.
 4. Фуқаролик ва иқтисодий процессларда экспертизанинг аҳамияти ва роли.
 5. Суд экспертизасининг илмий таснифлари.
 6. Замонавий суд экспертизасининг ҳолати ва унинг функциялари.
 7. Суд экспертизасининг методологияси.
 8. Фуқаролик процессида суд экспертизаси тайинлашнинг хусусиятлари.
 9. Тадқиқот усулининг тушунчаси, турлари ва унга қўйиладиган талаблар.
 10. Суд экспертизасида таснифлаш тушунчаси.
 11. Фуқаролик процессида экспертиза тайинлаш ва ўтказишнинг ҳуқуқий асослари.
 12. Суд экспертининг экспертиза ўтказишдаги мажбуриятлари.
 13. Экспертлик тадқиқотлар усулини тизимлаштириш деганда нимани тушунасиз?
 14. Иқтисодий судларда экспертиза тайинлашнинг хусусиятлари.
 15. Маъмурий процессда экспертиза тайинлашнинг хусусиятлари.
 16. Эксперт хулосасининг мазмуни ва тузилиши.
 17. Экспертиза ўтказишга тайёргарлик жараёни нимадан иблорат?
 18. Экспертиза тайинлаш ҳақидаги қарор (ажрим)нинг мазмуни ва тузилишини айтиб беринг?
 19. Жиноят процессида экспертнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.
 20. Мутахассиснинг процессуал позициясининг хусусиятлари.
 21. Процесс иштирокчиларининг суд экспертизасини тайинлаш ва ўтказишдаги ҳуқуқларини айтиб беринг?
 22. Давлат суд экспертининг процессуал мақомини айтиб беринг?
 23. Суд экспертиза муассасаси раҳбарининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
 24. Нодавлат суд эксперти қандай ҳуқуқларга эга?
 25. Экспертлик ваколатларининг тушунчаси.
 26. Якка, комиссиявий ва комплекс экспертиза ўтказиш тартибини айтиб беринг?
 27. Қайта ва қўшимча экспертизалар деганда нимани тушунасиз?
 28. Қиёсий тадқиқот учун нмуналар олишнинг турлари ва тактикасини айтиб беринг?
 29. Суд экспертизасини бажаришда тадқиқотлар босқичларининг хусусиятларини айтиб беринг?
 30. Жиноят иши бўйича алоҳида ҳолатларни исботлашда эксперт хулосасининг аҳамиятини айтиб беринг?
 31. Экспертни сўроқ қилишнинг процессуал ва тактик жиҳатлари нималардан иборат?
 32. Суд экспертиза услубиётидан судгача фойдаланиш деганда нимани тушунасиз?
 33. Экспертиза тадқиқотларини ўтказиш учун методологиянинг умумий қоидаларини айтиб беринг?
 34. Суд экспертизасининг тушунчаси ва унинг турларини айтиб беринг?.
 35. Суд экспертизаси объектининг белгиларини айтиб беринг?
 36. Суд процессида махсус билимлардан фойдаланишнинг тушунчаси ва шакллари деганда нималарни тушунасиз?
 37. Суд экспертизасининг предмети ва субъектларини айтинг?
 38. Суд экспертизасининг вазифалари нималардан иборат?
 39. Суд экспертизасининг объектлари ва уларнинг турларини айтиб беринг?
 40. Суд экспертизаси усулларининг тушунчаси ва таснифларини айтинг?
 41. Экспертлик усулларидан фойдаланишнинг шартлари нималардан иборат?
 42. Экспертлик тадқиқотлар усулларининг тушунчаси, моҳияти ва аҳамиятини айтиб беринг?
 43. Экспертлик тадқиқот усулларининг таснифлари санаб беринг?
 44. Суд экспертининг дастлабки тергов ҳаракатларида иштирок этишининг процессуал асослари ва тартибини айтиб беринг?
 45. Суд экспертининг воқеа жойини кўздан кечириш тактикаси ва тартибини айтиб беринг?
 46. Суд экспертизасини ўтказишда объектни кўздан кечириш баённомасининг аҳамиятини айтиб беринг?
 47. Нодавлат суд-экспертиза ташкилоти суд экспертининг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини айтиб беринг?
 48. Суд экспертиза муассасаси экспертлик фаолиятининг субъекти сифатида.
 49. Давлат суд экспертиза муассасасининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
 50. Нодавлат суд-экспертиза ташкилотининг ҳуқуқий мақомини айтиб беринг?
 51. Суд экспертини рад этиш асослари ва тартибини айтиб беринг?
 52. Суд экспертининг мустақиллик принципи деганда нимани тушунасиз?
 53. Жиноят процессида экспертиза ўтказишнинг ҳуқуқий асоси ва процессуал тартибини айтиб беринг?
 54. Экспертиза тайинлаш ва ўтказишда гумонланувчининг ҳуқуқларини айтиб беринг?
 55. Суд экспертиза муассасасида экспертиза ўтказиш тартибини айтиб беринг?
 56. Суд экспертиза муассасасидан ташқарида экспертиза ўтказиш тартибини айтиб беринг?
 57. Комиссиявий экспертиза тайинлаш ва ўтказишнинг процессуал тартиби қандай?
 58. Экспертиза тайинлаш ҳақидаги қарор (ажрим)нинг мазмуни ва тузилишини айтиб беринг?
 59. Қиёсий усулда тадқиқот ўтказиш учун намуна олиш тартибини айтинг?
 60. Криминалистик экспертизанинг тушунчаси ва турларни айтиб беринг?
 61. Суд экспертизасидан фойдаланишнинг асосий йўналишлари нималардан иборат?
 62. Махсус билимлар тушунчаси ва уларни суд ишларида қўллаш шаклларини айтиб беринг?
 63. Эксперт ва мутахассис жиноят процессининг иштирокчилари сифатида: умумий ва махсус – деганда нимани тушунасиз?
 64. Жиноят ишлари бўйича экспертиза тайинлашда айбланувчининг ҳуқуқлари нималардан иборат?
 65. Эксперт ва мутахассисга қўйиладиган касбий ва малакавий талаблар.
 66. Экспертиза ўтказишнинг асослари, тартиби ва муддатларини айтиб беринг?
 67. Божхона органлари томонидан экспертиза тайинлашнинг ўзига хос хусусиятларини айтиб беринг?
 68. Суд экспертини турли процессларда рад қилишнинг асослари ва тартиби тартибини айтиб беринг?
 69. Ўзбекистон Республикасида экспертиза муассасалари тизимини айтиб беринг?
 70. Экспертиза хулосаларига иловани расмийлаштириш ва унинг исботлашдаги аҳамияти нималардан иборат?
 71. Эксперт ёки мутахассисни сўроқ қилиш асослари ва процессуал тартибини айтиб беринг?
 72. Экспертнинг экспертиза тайинлаган шахс билан ўзаро муносабатига қандай тартиб белгиланган?
 73. Суд экспертизасини ўтказишда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатлари қандай таъминланади?
 74. Маъурий суд ишларини юритишда экспертиза тайинлашнинг хусусиятларини айтиб беринг?
 75. Нодавлат суд-экспертиза ташкилоти фаолиятининг ҳуқуқий асосларини айтиб беринг?
 76. Экспертиза ўтказиш учун маълумотлар йиғишнинг ўзига хос хусусиятлари ва тартибини айтиб беринг?
 77. Эксперт ва мутахассиснинг ҳуқуқ ва мажбуриятларида қандай фарқлар мавжуд?
 78. Суд экспертизасининг бошқа турдаги экспертизалардан фарқини айтиб беринг?
 79. Комплекс экспертиза тушунчасига таъриф беринг?
 80. Нодавлат суд-экспертиза ташкилоти раҳбарининг вазифа ва ваколатлари нималардан иборат?
 81. Суд экспертининг ички ишончи шаклланишининг хусусиятларини айтиб беринг?
 82. Хулоса беришнинг имкони йўқлиги ҳақидаги далолатноманинг мазмуни ва тузилишини изоҳлаб беринг?
 83. Нотариуслар томонидан экспертиза тайинлашнинг ўзига хос хусусиятларини айтиб беринг?
 84. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг турларини айтиб беринг?
 85. Умумдавлат солиқлар ҳамда маҳаллий солиқларга қайси солиқ турлари киради?
 86. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига мувофиқ резидентлар ва норезидентлар тушунчасига таъриф беринг?
 87. Солиқ текшируви тушунчаси, шакллари ва турлари ?
 88. Солиқ даври нима ҳамда солиқ даврини ҳисобот давридан фарқи?
 89. Мол-мулк солиғи тўловчилари кимлар?
 90. Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи объектига нималар киради?
 91. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни қайси давлат органи жорий қилади?
 92. Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар беришга кимларнинг ваколати бор?
 93. Ер кодексига мувофиқ ер участкасига таъриф беринг?
 94. “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғрисида”ги Қонуннинг мазмун-моҳияти?
 95. Назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширишлар тартиби ва муддатлари қандай?                                    V. ФУҚАРОЛИК ҚОНУНЧИЛИГИ
 96. Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келиш асослари?
 97. Юридик шахс тушунчаси, унинг ҳуқуқ лаёқати ҳамда жавобгарлиги?
 98. Мулк ҳуқуқи нима? Мулк ҳуқуқининг шакллари, субъектлари ва объектлари?
 99. Мулк ҳуқуқининг вужудга келиш ва бекор бўлиш асослари?
 100. Битим тушунчаси, турлари ҳамда шаклларини айтиб беринг?.
 101. Қайси ҳолларда битимлар нотариал тасдиқланиши шарт?
 102. Битим ва шартномаларни фарқли жиҳатларини айтиб беринг?
 103. Мажбурият тушунчаси ва мажбуриятнинг тарафлари?
 104. Субсидиар жавобгарлик деганда нима тушунилади?
 105. Давлат эҳтиёжлари учун товарлар етказиб бериш тушунчаси?
 106. Маънавий зарар ва уни қоплаш усуллари?
 107. Муаллифлик ҳуқуқи объекти ва унинг турлари?
 108. Сервитут ҳуқуқи ҳақида нима биласиз?                                                                                                VI. СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШ АСОСЛАРИ БЎЙИЧА
 109. Ўзбекистон Республикасининг суд тизимини айтиб беринг?
 110. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февралдаги ПФ–4966-сон “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг мазмун-моҳияти?
 111. Судларга тегишлилик ва тааллуқлилик тушунчаларини ёритиб беринг?
 112. Маъмурий ва фуқаролик судлар судловига тааллуқли ишлар?
 113. Фуқаролик процессуал муомала лаёқати тушунчаси?
 114. Фуқаролик ишларини кўришда даъвонинг баҳоси нималарга асосан белгиланади?
 115. Фуқаровий даъвогарнинг ҳамда фуқаровий жавобгарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари нималардан иборат?

VII.СУД АВТОТЕХНИКА ЭКСПЕРТИЗАСИ ЙЎНАЛИШИ

Суд транспорт – трасология экспертизаси бўйича

 1. Суд автотехника экспертизаси бу қандай илм тармоғи ?
 2. Суд транспорт-изшунослик экспертизаси тушунчаси ?
 3. Суд транспорт-изшунослик экспертизасида қандай саволлар хал этилади ?
 4. Тўқнашувларнинг транспорт воситаларини йўналишлари бўйича қандай турлари мавжуд ?
 5. Транспорт воситаларини бўйлама ўқлари орасидаги бурчак катталиги ҳақида тушунча беринг ?
 6. Ттранспорт воситаларини харакатда бўлган ёки тўхтаб турганлигини қандай омилларга асосан аниқланади ?
 7. Транспорт воситаларини тўқнашув жойи қандай омилларга асосан аниқланади ?
 8. Транспорт воситаси тушунчасига тариф беринг ?
 9. Транспорт-изшунослик экспертизаси билан изшунослик экспертизасини фарқини тушунтириб беринг ?
 10. Транспорт воситаларини кўздан кечириш тартибини тушунтириб беринг?
 11. Транспорт воситаларини тўқнашув жойини аниқлашда кандай ҳужжатлардан фойдаланилади ?
 12. Транспорт воситаларини тўқнашувгача бўлган харакат йўналишлари қандай омилларга асосан аниқланади ?
 13. Транспорт воситаларини тўқнашувдан кейинги харакат йўналиши (траекторияси) қандай аниқланади ?
 14. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтида йўлнинг ўқ чизиғига нисбатан жойлашуви қандай аниқланади ?
 15. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтида орқага харакатланганлик холатини аниқлаш ?
 16. Агар транспорт воситалари бир неча марта тўқнашган бўлса, бирлачи қайси қисмлари билан тўқнашганлиги холати қандай аниқланади ?
 17. Воқеа жойида асфальтда қолган тормоз излари ва қирилиш изларининг транспорт-изшунослик экспертизасидаги ўрни ?
 18. Транспорт воситасини синган шиша синиғини сочилиши бўйича тўқнашув жойини аниқлаш усули ва формуласи ?
 19. Суд транспорт-изшунослик экспертизаси объектларига нималар киради ?
 20. Нима учун транспорт-изшунослик экспертизасига текшириладиган транспорт воситаси йўл транспорт ходисасидан кейинги ҳолати ўзгармасдан тақдим этилиши шарт ?
 21. Фотосуратлар бўйича транспорт-ишунослик тадқиқотларини ўтказиш имкони борми ва агар мумкин бўлса тартиби қандай ?
 22. Транспорт-изшунослик экспертизасида жарохатланган қисмларнинг ўлчаш тартиби ?
 23. Транспорт воситаларини тўқнашувида улардин бирининг йўналиши ўзгартирганлиги қандай аниқланади ?
 24. Транспорт воситалари иккаласи ёки биттаси таъмиланган бўлса тадқиқотлар қандай ўтказилади ?
 25. Уч ва ундан ортик транспорт воситалари кетма-кет тўқнашганида тадқиқотлар тартиби ?
 26. Транспорт воситаларидаги шикастларнинг пайдо бўлиб механизми, қандай холатдан нимадан хосил бўлганлигини аниқлаш тартиби ?
 27. Иккита транспорт воситалари ўзаро тўқнашганми уларда бир-бирига мос излари аниқлаш тартиби ?
 28. Транспорт воситалари бирламчи қайси қисмлари билан тўқнашганлиги аниқлаш тартиби ?
 29. Транспорт-трасология экспертизасида комплекс экспертизани ўрни ?
 30. Комплекс экспертизада амалиётда транспорт-изшунослик экспертизаси билан қандай турдаги экспертизалар билан биргаликда ҳал этилиши мумкин?
 31. Суд кимёвий, суд трансологик ва суд транспорт-изшунослик экспертизалари бир вақтда тайинланганида ўтказилиш тартиби ?
 32. Транспорт-изшунослик экспертизасида транспорт воситаларини ғилдиракларидаги изларни тадқиқот қилиш ?
 33. Транспорт воситаси билан велосипед тўқнашувдаги ўзига хос ҳусусиятлари ?
 34. Транспорт воситаларини тўқнашув вақтидаги холатини тасвирлаш турлари ?
 35. Транспорт воситаларини масштабли ва натура шаклида тасвирлашни фаркини тушунтиринг ?
 36. Тўқнашув жойини аниқлашда бирламчи қандай омиллар ҳисобланади ва уларга асосан тўқнашув жойини аниқлаш тартиби ?
 37. Тўқнашув жойини аниқлашда иккиламчи қандай омиллар ҳисобланади ва уларга асосан тўқнашув жойини аниқлаш тартиби ?
 38. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Йўл” атамаси нимани англатади?
 39. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Транспорт воситаси” атамаси нимани англатади?
 40. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Ҳайдовчиатамаси нимани англатади?
 41. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Йўл-транспорт ҳодисаси” атамаси нимани англатади?
 42. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Мопед” атамаси нимани англатади?
 43. Йўл ҳаракати қоидаларига асосан “Тўхташ” атамаси нимани англатади?
 44. Аҳоли пунктларидан ташқарида енгил автомобилларниг тезлигини нечи километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади?
 45. Йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда, агар йўл-транспорт ҳодисасида шикастланганлар бўлмаса ва ҳайдовчилар ҳодисага баҳо беришда ўзаро келиша олсалар, хайдовчилар қандай ҳаракатланиши мумкин?
 46. Аҳоли пунктларида транспорт воситаларининг тезлигини нечи километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади?
 47. Одамлар сони кабинадаги йўловчиларни ҳам қўшиб ҳисоблаганда 8 нафардан ортиқ бўлганда, хайдовчи қайси тоифаларидаги транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлиши керак?

Суд транспорт баҳаолаш экспертизаси бўйича

 1. Баҳолаш объектлари жумласига нима киради?
 2. Баҳолаш объекти қийматининг турларини кўрсатиб ўтинг?
 3. Баҳолаш объектининг бозор қиймати деганда нима тушунилади?
 4. Баҳолаш объектининг бозорникидан фарқланувчи қийматини айтинг?
 5. Баҳолаш стандартлари нимадан иборат ва улар нимани белгилайди?
 6. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида” Қонуни қачон қабул қилинган ва амалга киритилган?
 7. Ўзбекистон Республикаси мулкни баҳолаш Миллий стандартлари хозирги кунда сони нечта?
 8. Ўзбекистон Республикаси мулкни баҳолаш Миллий стандартларидан нечтаси транспорт баҳолаш экспертизасида фойданилади ва уларнинг номлари?
 9. Баҳолаш фаолиятида қандай ёндашувлар мавжуд?
 10. Харажат ёндашуви тушунчаси?
 11. Қиёсий ёндашуви тушунчаси?
 12. Даромад ёндашуви тушунчаси?
 13. Транспорт воситани бозор нархини аниқлашда қандай меъерий хужжатлардан ва қонунлардан фойданилади?
 14. Транспорт воситага етказилган моддий зарар миқдори аниқлашда қандай меъёрий хужжатлардан ва қонунлардан фойданилади?
 15. Транспорт-баҳолаш экспертизаларини амалга ошириш учун асослар ва  мутахассис фикрини амалга ошириш учун  асослар?
 16. Транспорт воситанинг кўздан кечируви қандай тартибда амалга оширилади?
 17. Суриштирувчи, терговчи, прокурор қарори ёки суд ажрими асосида эксперт қандай хужжат тузади, жисмоний ва юридик шахслар мурожаати асосида эса қандай хужжат тузади, уларни фарқи нимада?
 18. АМТВни кўриб чиқишда эксперт (мутахассис) қўйилган масалаларга жавоб топиш учун қандай  маълумотларни аниқлайди ва қайд этади?
 19. Автомототранспорт воситаларнинг эскириши турларини кўрсатиб ўтинг?
 20. Автомототранспорт воситаларнинг жисмоний эскириши?
 21. Автомототранспорт воситаларнинг маънавий эскириши?
 22. Автомототранспорт воситаларнинг иқтисодий эскириши ?
 23. Транспорт воситанинг бозорда етарлича маълумот бўлганида жисмоний эскиришни аниқлашда қайси тенглама қўлланилиши мумкин ?
 24. Юридик ташкилотларга тегишли автомобиллар ва енгил автомобиль-таксилар учун белгиланган ўртача йиллик йўл босиб ўтиш қиймати?
 25. Йўналишли микроавтобуслар ва юк ташувчи автомобиллар учун белгиланган ўртача йиллик йўл босиб ўтиш қиймати ?
 26. Транспорт воситаларнинг техник  холатининг  тавсифларини номларини кўрсатиб ўтинг ва хар бир тавсифга қандай фоизлар белгиланган (экспертлик жадвалдан келиб чиқиб) ?
 27. Транспорт воситаларнинг шиналарини техник ҳолати қайси аломатлар мавжудлиги бўйича баҳоланади?
 28. Транспорт воситаларнинг аккумуляторнинг ишлаб чиқарилган санасини аниқлаш ва эскиришини аниқлаш?
 29. Транспорт воситанинг харажат ёндашуви орқали бозор қийматини аниқлаш?
 30. Транспорт воситанинг қиёсий ёндашуви орқали бозор қийматини аниқлаш?
 31. Жихозлари (қисмлари) мавжуд бўлмаган АМТВ нархини аниқлаш усули?
 32. Қўшимча жихозлари (қисмлари) мавжуд бўлган АМТВ нархини аниқлаш усули?
 33. Транспорт воситаларни моддий зарар миқдори ва тиклаш учун сарф-харажатлар тушунчаси? Уларнинг фарқи нимадан иборат?
 34. Транспорт воситаларни таъмирлаш ишлари ҳажмини аниқлаш? Таъмирлаш ишлари неча турларга бўлинади?
 35. Транспорт воситаларни эхтиёт қисмларини аниқлаш? Эскириш фоизини аниқлаш?
 36. Транспорт воситаларни таъмирлаш ишлари ҳажмини аниқлашда нормо-соатларни белгилаш? Нормо-соатни нархини белгилаш?
 37. Транспорт воситаларни яроқли қолдиқлар нархини ҳисоблаш усули?
 38. Транспорт воситанинг кузовининг қийшайиш мураккаблиги турлари?
 39. Транспорт воситаларнинг товар қийматини йўқотиш умумий тушунчаси ва ишлатиш усуллари?
 40. Транспорт воситасига етказилган зарар миқдорини ва таъмирлаш ишлари ҳажмини қандай меъерий хужжатлардан фойданилади?

VIII.СУД ТРАСОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА

 1. Трасологик экспертизанинг тушунчасини айтинг?
 2. Трасологик экспертизанинг турлари ва вазифалари нима?
 3. Трасологик экспертизанинг предметини айтинг?
 4. Трасологик тадқиқот объектлари.
 5. Ҳажмий ва сиртий излар. Маҳаллий излар ва переферик излар. Статик излар ва динамик излар.
 6. Криминалистиканинг махсус усуллари.
 7. Эксперт трасология идентификация қилиш босқичлари.
 8. Трасологик экспертиза методикасининг ташкилий–ҳуқуқий асослари.
 9. Пойафзал ва одам оёғи изларининг тушунчаси ва аҳамияти.
 10. Пойафзал ва оёқ изларининг таснифланиши.
 11. Ягона пойафзал ёки оёқ излари ҳамда гуруҳий излар.
 12. Пойафзал ва оёқ изларининг ҳосил бўлиш механизми
 13. Оёқ ва пойафзал излари ҳажмий ва юзаки излари.
 14. Пойафзалнинг из ҳосил қилувчи объект сифатида идентификацион белгилари.
 15. Пойафзал ва оёқ изларининг трасологик экспертизасида ҳал этиладиган масалалар.
 16. Классификацион вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 17. Диагностик вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 18. Идентификацион вазифаларни бажаришда қўйиладиган саволлар.
 19. Пойафзал ва оёқ излари трасологик экспертизасининг методикаси.
 20. Ишлаб чиқариш механизмлари трасологик экспертизаларининг объектлари ва вазифалари.
 21. Ишлаб чиқариш механизмларининг  идентификацион белгилари
 22. Тайёрловчи (қайта ишловчи) механизмларнинг ишчи ва бошқа қисмларининг ташқи тузилишини ўзида акс этган излар.
 23. Тайёрловчи ва қайта ишловчи механизмлар (асбоблар)нинг функционал (амалий) белгиларини акс этувчи излар.
 24. Муайян ҳаракат акс этувчи излар, масалан оператор кўникмаси (ишчи қисмларни созлаш, қўл билан ишлов бериш).
 25. Технологик жараён хусусиятларини акс этувчи излар (тайёр маҳсулотни ишлаб чиқариш тартибидаги оғиш, маҳсулотни бевосита ишлаб чиқариш ва тайёр маҳсулотга кейинчалик ишлов бериш).
 26. Тўпламда бўлган буюм қисмларини йиғиш излари.
 27. Қисмлар орқали яхлитни аниқлаш трасологик экспертизасининг предмети, объекти ва ҳал этиладиган саволлар.
 28. Буюм қисмларининг бутунга тааллуқлилигини аниқлаш. Объектларнинг ташкилий тузилишига қараб, умумий бутун модда ва яхлит тизимларга бўлиниши.
 29. Бир жинсли (монолит) буюмлар. Қўшма предметлар. Комплект яхлитлик.
 30. Қисмлар орқали яхлитни аниқлаш трасологик экспертизасининг методикаси.
 31. Умумий бўлиниш чизиғи бўлмаганида бутунни қисмларга қараб аниқлаш методикаси.
 32. Қулфлар тушунчаси ва тузилиши.
 33. Қулфларни очиш ва бузиш усуллари.
 34. Пломбалар тушунчаси ва таснифланиши.
 35. Пломба тушунчаси ва вазифаси.
 36. Пломбаларнинг асосий элементлари деганда нима тушунилади?
 37. Транспорт воситалари изларининг трасологик аҳамияти.
 38. Транспорт воситаларининг излари.
 39. Транспорт воситалари изларининг турларини айтинг?
 40. Тўқнашув, кесиб ўтиш, босиш ва думалаш изларига таъриф беринг?

IX.СУД ТОВАРШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЙИЧА

 1. Суд-товаршунослик экспертизаси предмети?
 2. Товар нима?
 3. Йиғилган эскириш нима?
 4. Функционал эскириш нима?
 5. Товаршунослик экспертизасини ўтказишда қандай қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар қўлланилади?
 6. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуни қайси йилда қабул қилинган?
 7. Товарнинг сифати нима?
 8. Товаршунос-эксперт баҳолаш учун товарларни мустақил равишда танлаши мумкинми?
 9. Ускуналарни баҳолаш учун қандай ҳужжатлар талаб қилинади?
 10. Қандай турдаги нархлар бўлади?
 11. Ўзбекистонда товарларнинг бозор баҳосини аниқлаш қандай қонун ҳужжатларига асосан амалга оширилади?
 12. Компьютер ва оргтехника жиҳозларини баҳолашда нималарга эътибор берилиши керак?
 13. Мулкни баҳолаш тўғрисидаги ҳисобот мазмунига қўйиладиган умумий талаблар қайси ҳужжат билан тартибга солинади?
 14. Товаршунослик нима?
 15. Суд-товаршунослик экспертизасининг вазифаси қандай гуруҳларга бўлинади?
 16. Жисмоний эскириш нима?
 17. Ташқи эскириш нима?
 18. Товаршунослик экспертизасини ўтказишда қандай адабиётлардан фойдаланилади?
 19. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонунига неча марта ва қайси моддаларига ўзгартиришлар киритилган?
 20. Товарнинг техник хусусиятлари нима?
 21. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида” ги қонунининг вазифалари нималардан иборат?
 22. Баҳолашда қандай услублар ишлатилади?
 23. Ўзбекистон Республикаси “Мулкни баҳолаш миллий стандартлари” қачон ишлаб чиқарилган?
 24. Кимматбаҳо заргарлик буюмлари суд-товаршунослик экспертизаси объекти бўлиши мумкинми?
 25. Мебелни баҳолашда нималарга эътибор бериш керак?
 26. Амалиётда мулкни баҳолашнинг қандай қийматлари мавжуд?                                                                X. ҲУЖЖАТЛАРНИНГ СУД-ТЕХНИКАВИЙ ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЙИЧА
 27. Ҳужжатларнинг суд-техникавий экспертизаси (ҲСТЭ)нинг предмети, объектлари ва илмий асослари.
 28. ҲСТЭ усуллари тизими.
 29. ҲСТЭ тадқиқотлари усуллари.
 30. Нам нусха кўчиришнинг моҳияти ва ушбу тадқиқот усуслининг экспертизани бажаришдаги аҳамияти.
 31. Адсорбция-люминесцент усулнинг моҳияти ва аҳамияти.
 32. Диффуз-нусха кўчириш усулининг моҳияти ва турлари.
 33. Тасвирни фотосурат усулда кўчайтириш.
 34. Кўринадиган люминесцент нақшни қўзғатиш ва қайд этиш.
 35. Ультра бинфша ва инфра қизил нурларда тадқиқот ўтказиш. Рангларни ажратиш.
 36. Юқори частотали токлар соҳасидаги тадқиқотлар.
 37. Қоғозни криминалистик тадқиқ қилишнинг умумий схемаси.
 38. Қоғознинг физик-кимёвий хусусиятларини тадқиқ қилиш усуллари.
 39. Рангли моддаларнинг турлари. Турли буёқлардан қилинган зарбаларнинг морфологик хусусиятлари.
 40. Контрулар (штрих)нинг ранг бериш моддаси ва уларни таҳлил қилиш.
 41. Босма маҳсулотларни полиграфия ишлаб чиқариш технологик жараёнининг асослари.
 42. Ҳарф босиш шаклларини тайёрлаш учун юқори босиш усуллари. Ҳарф босиш белгилари.
 43. Ясси ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Ясси босма белгилар.
 44. Чуқур ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Чуқур босма белгилар.
 45. Трафарет ҳарф босиш учун шаклларни тайёрлаш усуллари. Трафарет босма белгилари.
 46. Тезкор полиграфия воситалари. Тезкор полиграфия воситалари ёрдамида босилган матнларнинг белгилари.
 47. Ярим товушли тасвирларни босиб чиқариш усуллари. Растерли ва растерланган босма шакл тушунчаси.
 48. Рангли босиб чиқариш технологияси.
 49. Фирмали бланкаларни ва босма шаклларни идентификация қилиш техникаси.
 50. Ҳужжатларни қалбакилаштиришдан ҳимоя қилишнинг махсус воситаларининг турлари ва тайинлаш.
 51. Ҳужжатларни сохталаштиришдан ҳимоя қилишнинг замонавий воситалари.
 52. Ўзбекистон Республикаси биометрик паспорти намунасидан фойдаланган ҳолда шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни қалбакилаштиришдан ҳимоя қилиш усуллари.
 53. Банкноталарни қалбакилаштириш усуллари ва уларнинг белгилари.
 54. Қоғоз пулларни тадқиқ қилиш усул ва услубиётлари.
 55. Муҳр ва штамларни тайёрлашга қўйиладиган талаблар.
 56. Гувоҳлантирилган (сертификатлаш) босма шаклларини ишлаб чиқариш усуллари. Плиталар (клише) тайёрлаш технологияси, уларни қўллаш механизми ва муҳрлар ҳамда штампларнинг ишлаш пайтида юзага келадиган белгилар.
 57. Муҳрлар ва штампларнинг умумий ва ўзига хос хусусиятлари.
 58. Тасвир изларини тушуришда ва муҳр ҳамда штампларни тайёрлашда қўлланилган усулларни аниқлаш.
 59. Муҳр ва штамплар изларини қалбакилаштириш усуллари ва уларнинг белгилари.
 60. Ёзув маникаларининг таснифи, қурилмалар ва асосий қисмларини аниқлаш.
 61. Ёзув машинкаларининг умумий хусусиятлари ва уларнинг идентификация масалаларини ҳал қилишдаги аҳамияти.
 62. Ёзув машикаларининг шахсий белгилари.
 63. Ёзувдан ёзилган матндаги ёзув машинкасини идентификациялаш техникаси.
 64. Шахсий компьютерларнинг белгиларни босиш қурилмаларини аниқлаш.
 65. Имзоларни техник сохталаштириш усуллари ва белгилари.
 66. Имзони техник-криминалистик тадқиқ қилиш усуллари.
 67. Ёзиб ўчирилган ёзувлар таркибини аниқлаш усуллари ва услубиёти.
 68. Кимёвий ҳужумга учраган ёзув таркибини аниқлаш усули ва услубиёти.
 69. Ўчирилган ёзувларни аниқлаш. Углерод (копировальной) қоғоздаги матнларни ўқиш техникаси ёки усули.
 70. Йиртилган (кесилган), куйган ҳужжатлар мазмунини аниқлаш услубиёти.
 71. Ҳужжат қисмларини алмаштириш ва унинг белгилари.
 72. Ҳужжат мазмунини қисман ўзгартириш усуллари.
 73. Ҳужжат мазмунини ўзгартириш факти ва услубини аниқлаш усули.
 74. Тозаланган ёзувларнинг мазмунини аниқлаш усули.
 75. Ҳужжатлар қисмларини алмаштирилганлигини аниқлаш усули.
 76. Қўшилган ва кейинчалик ёзилган ёзувларни аниқлаш усуллари.
 77. Ҳужжатдаги кимёвий таъсирнинг белгилари. Ўчириш орқали ўзгартирилган ҳужжат таркибини аниқлаш усули.
 78. Ҳужжатни тайёрлашнинг мутлақ ва нисбий муддати тушунчаси.
 79. Ҳужжатнинг тайёрланиш муддатини аниқлашда ҳал қилиниши (ёки бажарилиш) керак бўлган вазифалар.
 80. Ҳужжат реквизитларини бажарилиш кетма-кетлигини аниқлаш учун қўлланиладиган криминалистик воситалар ва усуллар.
 81. Кесишган зарбаларни тадқиқ қилиш усули.
 82. Жиноятларнинг содир этилишини олдини олиш, тергов қилиш ва очишда ҳужжатларнинг суд-техникавий экспертизасининг ўрни.
 83. Қандай ҳолатларда ҲТСЭ объектларини таништириш якка тартибда ўтказилади?
 84. Суд-техникавий экспертизани ўтказишда хужжатларни ультрафиолет нурларида кўришни ким амалга ошириши мумкин?
 1. Қандай тадқиқотлар суд-техникавий экспертизаси деб аталади?
 2. Хулосанинг объективлигига йўналтирилган ташкилий характерга эга бўлган кафолат нима?
 3. Экспертиза тадқиқотлари учун тақдим этилган материалларнинг ишонарли эканлигига ким жавобгар?
 4. Ҳужжатларнинг идентификацион белгилари деганда нимани тушунасиз?
 5. Қалбаки ҳужжатларни текширишнинг мақсади нимадан иборат?
 6. Ҳужжат матнини (айрим ёзувлари) ўчириш – ювиш билан йўқотиб бошқа ёзув киритилганда қандай нурларда текширилади?
 7. Криминалистик идентификация нима?
 8. Эксперт ҳал қиладиган масалаларни айтиб беринг?                                                                 XI. СУД ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЙИЧА
 9. Суд хатшунослик экспертизаси предмети ва вазифалари.
 10. Ёзув ва дастхат тушунчаси.
 11. Дастхатнинг хусусияти ва унинг тушунчаси.
 12. Суд хатшунослик экспертизасининг объектлари.
 13. Экспертиза тайинлашда таққослаш материалларини расмийлаштириш.
 14. Эркин дастхат ва имзо намуналарига қўйилган талаблар.
 15. Тажрибавий дастхат ва имзо намуналарини қабул қилиш.
 16. Дастхатнинг идентификацион белгилари ва дастхат белгиларини таснифлаш тушунчаси.
 17. Дастхатнинг умумий белгилари, уларнинг таснифланиши ва хусусиятлари.
 18. Дастхатнинг ёзув-ҳаракати кўникмаларини ва даражасини ифодаловчи умумий белгилари.
 19. Дастхатнинг траектория бўйича тузулишини ифодаловчи умумий белгилари.
 20. Дастхатнинг қўлёзмани фазовий жойлашиши ва қисмларини ифодаловчи умумий белгилари.
 21. Дастхатнинг хусусий белгилари: тушунчаси, аҳамияти, уларнинг таснифланиши.
 22. Ёзув-харакати кўникмаларини шаклланганлигини ифодаловчи хусусий белгилар.
 23. Ҳаракатларнинг тузулишини ифодаловчи хусусий белгилар.
 24. Ҳаракатларнинг фазовий жойлашишини ифодаловчи хусусий белгилар.
 25. Ноодатий бажарилган қўлёзмаларнинг белгилари.
 26. Дастхатнинг ташқи шароитлар ўзгарганда (ноқулай ҳолат, қоронғулик…) бажарилган қўёзмалар ҳақида маълумот берувчи белгилари.
 27. Бажарувчининг ҳолати ўзгарганлиги (касаллиги, маст холаталиги…) ҳақида маълумот берувчи белгилар.
 28. Ноодатий тезликда бажарилган қўлёзма ҳақида маълумот берувчи белгилар.
 29. Суд хатшунослик экспертизаси методикасининг умумий ҳолати.
 30. Суд хатшунослик экспертизасида хатшунослик экспертизаси босқичи. Тадқиқотларнинг дастлабки босқичи.
 31. Суд хатшунослик экспертизасида батафсил тадқиқот босқичи (алохида ва таққослаш тадқиқоти).
 32. Эксперт хулосасининг тадқиқот ва тузилиши натижаларини бахолаш.
 33. Эксперт хулосасини тузиш ва фотожадвал расмийлаштиришга тегишли талаблар.
 34. Кўп объектли суд хатшанослик экспертизасини ўтказишда хулоса тузишнинг методик хусусиятлари.
 35. Қайта суд хатшунослик экспертизаси хулосаларини тузишнинг ўзига хос хусусиятлари.
 36. Рақамли хатлар тадқиқот методикаси.
 37. Вақтлар оралиғида бажарилган қўлёзма матнлар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 38. Ўхшаш дастхатлар тадқиқоти методикаси.
 39. Маълум услубдаги ёки босма шаклдаги харфларда бажарилган қўлёзмалар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 40. Чап қўлда бажарилган қўлёзма матнлар тадқиқоти. (чап қўлда ёзиш кўникмасига эга бўлмаганда).
 41. Бошқа шахснинг дастхатига тақлид қилиб бажарилган қўлёзмалар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 42. Атайлаб ўзгартирилган дастхатларда бажарилган матлар методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 43. Юқори ишловли дастхатлар бўйича эркак ва аёл қўлёзмаларини фарқлаш методикаси.
 44. Имзонинг тушунчаси, шаклланиш босқичлари, таркиби.
 45. Имзонинг умумий белгилари.
 46. Имзолар тадқиқоти методикасининг ўзига хос хусусиятлари.
 47. Имзолар тадқиқоти босқичлари. Гумон қилинувчи ижрочи бажарганлиги ва ҳақиқийлиги масалаларини хал қилишнинг кетма кетлиги.
 48. Тадқиқотларнинг дастлабки босқичи.
 49. Суд хатшунослик экспертизасида имзолар тадқиқоти босқичлари.
 50. Имзолар тадқиқотининг дастлабки босқичи.
 51. Имзолар тадқиқотининг батафсил босқичи (алохида ва таққослаш тадқиқоти).
 52. Оценка результатов исследования подписей и формирования вывода эксперта.
 53. Тақлид билан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 54. Вақт оралиғи билан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 55. Кекса ва қари ёшдаги шахслар томонидан бажарилган имзолар тадқиқоти.
 56. Ўйлаб топилган шахслар номидан бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 57. Бир хил фамилияли ўхшаш имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 58. Атайлаб ўзгартирилган имзолар тадқиқоти методикаси.
 59. Маст холатда бажарилган имзоларнинг тадқиқоти.
 60. Ноодатий шароитда (ноодатий холатда) бажарилган имзолар тадқиқотининг ўзига хос хусусиятлари.
 61. Ҳақиқий бўлмаган имзолар ижрочисини аниқлаш.
 62. Кам хажмли матнлар ва қисқа ёзувларнинг хусусиятлари ва уларнинг тадқиқот методикаси.
 63. Дастхат объектларининг нусхаларида (ксерокопиялар билан) хатшунослик тадқиқоти ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари.

XII. СУД ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЙИЧА

 1. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси доирасида қандай тадқиқотлар ўтказилади.
 2. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси предмети нима?
 3. Ташқи савдо шартномалари деганда қандай келишувлар тушунилади?
 4. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси объектлари нималардан иборат?
 5. Қандай шартномалар Импорт шартномаси деб юритилади?
 6. Қандай шартномалар Экспорт шартномаси деб юритилади?
 7. Суд-режали- иқтисодий экспертизасининг предмети нима?
 8. Суд-режали иқтисодий экспертизасининг объектига нималар киради?
 9. Қандай ҳужжатлар бошланғич ҳисоб ҳужжатлари деб юритилади?
 10. Бухгалтерия ҳисоби регистрлари нималардан иборат?
 11. Молиявий ҳисобот деганда нималарни тушунасиз?
 12. Инвентарлаш деганда нимани тушунасиз?
 13. Суд- бухгалтерия экспертизаси қандай ҳолларда тайинланади?
 14. Суд- бухгалтерия экспертизаси предмети нима?
 15. Суд-бухгалтерия экспертизасининг объектлари нимадан иборат?
 16. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари нима?
 17. Инвентарлаш материаллари нимадан иборат?
 18. Суд-бухгалтерия экспертизаси ҳал этадиган асосий вазифалар нима?
 19. Ҳисобни тиклаш – нима?
 20. Суд-бухгалтерия экспертизасининг тадқиқот услублари қайсилар?
 21. Ҳужжатли текшириш усули нима?
 22. Ҳужжатли текшириш усулининг қандай услублари мавжуд?
 23. Ҳар бир ҳужжатнинг мажбурий реквизитларини санаб беринг.
 24. Ҳужжатни тузилиш шакл бўйича текшириш услуби қандай амалга оширилади?
 25. Ҳужжатни меъёрий текширув услуби қандай амалга оширилади?
 26. Ҳужжатни арифметик текширув услуби қандай амалга оширилади?
 27. Жамланма бухгалтерия ҳужжатлари ва ҳисоб регистрларида қиймат кўрсаткичларининг тўғрилиги қайси услуб билан текширилади?
 28. Сифатсиз ҳужжатнинг белгиларини тафсифланг.
 29. Ҳужжатларни таққослаш усули қандай амалга оширилади?
 30. Ҳужжатларни қарама-қарши текшириш усули қандай амалга оширилади?
 31. Назорат солиштириш усули нимадан иборат?
 32. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза предмети нима?
 33. Суд-иқтисодий-статистик экспертиза объектлари нима?
 34. Жамоа шартномаси қандай ҳужжат?
 35. Меҳнат шартномаси қандай ҳужжат?
 36. Пенсия қандай ҳолларда тўланади?
 37. Суд-меҳнат иқтисоди экспертизасининг предмети нима?
 38. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси объектлари нима?
 39. Суд – меҳнат иқтисоди экспертизаси ҳал этадиган асосий масалалари доирасини айтинг.
 40. Иккиёқлама ёзув услуби қандай ҳолларда қўлланилади?
 41. Молиявий ҳисобот шаклларини санаб беринг?
 42. Рақобат нима?
 43. Ходимларнинг меҳнат стажини тасдиқловчи асосий ҳужжат нима?
 44. Актив счетга таъриф беринг.
 45. Ишончнома қандай ҳужжат?
 46. Солиқ тўловчининг шахсий ҳисобварағини юритиш тартиби қайси идора томонидан белгиланади?
 47. Ижтимоий солиқнинг солиқ солиш объекти нима?
 48. Жисмоний шахсларнинг мулкида бўлган яшаш учун мўлжалланмаган жойлар бўйича жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ қайси ставка бўйича тўланади?
 49. Солиқ ҳисоботи қандай ҳужжатлардан иборат?
 50. Камерал назорат қандай тартибда ўтказилади?

XIII. МАТЕРИАЛЛАР, АШЁЛАР ВА БУЮМЛАР КРИМИНАЛИСТИК ЭКСПЕРТИЗАСИ

Толали материаллар ва улардан тайёрланган маҳсулотларнинг суд экспертизаси бўйича

 1. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг предмети нима?
 2. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг объектларига нималар киради?
 3. Толали материаллар ва улардан тайерланган буюмлар экспертизаси хал қиладиган масалаларни айтинг?
 4. Толаларнинг қўлланилишига мисол келтиринг ?
 5. Толалар қандай синфларга бўлинади?
 6. Табиий ва кимёвий толаларнинг олиниши хақида маълумот беринг?
 7. Табиий толалар неча турга бўлинади?
 8. Кимёвий толалар неча турга бўлинади?
 9. Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси қандай фанларнинг ютуқларидан фойдаланади?
 10. Табиий толаларнинг криминалистик тадқиқоти босқичлари  хақида маълумот беринг?
 11. Кимёвий толаларнинг криминалистик тадқиқоти усуллари қандай?
 12. Рангли толалар буёкларининг кимёвий синфини аниқлаш усуллари хақида маълумот беринг?
 13. Тақдим қилинган ашёвий далилдан топилган толаларни микроскоп остида толаларни гуруҳларга ажратиш жараёнини сўзлаб беринг?
 14. Толали таркиби ва бўёқ синфини аниқлаш жараёни қандай?
 15. Ўралган буюмлар-арқонлар ҳақида маълумот беринг?
 16. Ўралган буюмлар-арқонларнинг технологик кўрсаткичлари хақида гапириб беринг?
 17. Кимёвий толаларнинг полимер синфини аниқлаш усуллари қандай?
 18. Толали материаллар ва улардан тайерланган буюмлар экспертизаси қандай вазифаларни хал қилади?
 19. Диагностик вазифаларга нималар киради?
 20. Классификацион вазифаларга нималар киради?

Бошқа турдаги объектлар( полимер материаллар – пластмасса, резина, елимли материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар, шиша синиқлари, махсус кукунлар, табиати ноаниқ бўлган моддалар)нинг суд экспертизаси бўйича

 1. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасига умумий тушунча бериг?
 2. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 3. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 4. Полимер материаллар (пластмассалар, резина, елимли материаллар) ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси объектларига нималар киради?
 5. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси ҳал қиладиган масалаларга нималар киради?
 6. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизаси ечадиган саволларни санаб беринг?
 7. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасининг тадқиқотлари турлари ҳақида маълумот беринг?
 8. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 9. Полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар турлари ва хусусиятлари.
 10. Шиша синиқлари экспертизасига умумий тушунча беринг?
 11. Шиша синиқлари экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 12. Шиша синиқлари экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 13. Шиша синиқлари экспертизаси объектларига нималар киради?
 14. Шиша синиклари экспертизаси ҳал қиладиган масалаларига нималар киради?
 15. Шиша синиклари экспертизаси ечадиган саволларини санаб беринг.
 16. Шиша синиклари экспертизасининг  тадқиқотлари турлари ҳақида маълумот беринг.
 17. Шиша синиклари экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 18. Шиша синиклари экспертизаси турлари ва хусусиятлари.
 19. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасига умумий тушунча беринг.
 20. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси қоидаларига нималар киради?
 21. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси предмети деб нимага айтилади?
 22. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси объектларига нималар киради?
 23. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ҳал қиладиган масалаларига нималар киради?
 24. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ечадиган саволларини санаб беринг.
 25. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасининг тадқиқот турлари ҳақида маълумот беринг.
 26. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизасини расмийлаштириш қандай тартибда олиб борилади?
 27. Табиати ноаниқ бўлган моддалар экспертизаси ҳал қиладиган масалалари, ечадиган саволларини санаб беринг.
 28. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар)экспертизасининг предметини тарифлаб беринг?
 29. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида  текшириш учун қандай  ашёвий далиллар тақдим этилади?
 30. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай масалалар  ҳал қилинади?
 31. Махсус кукунларнинг қандай турлари мавжуд ва уларнинг хусусиятлари нималардан иборат?
 32. Махсус маркерлар (қаламлар) нинг қандай турлари мавжуд?
 33. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай саволлар ҳал этилади?
 34. Махсус кукунлар экспертизаси объектларига мисол келтиринг?
 35. Махсус кукунлар ва маркерлар (қаламлар) экспертизасида қандай жиноий ишларда тайинланади?
 36. Махсус кукунлар экспертизасининг тадқиқотлари турлари хақида маълумот беринг?

Лок – буёқ қопламалари ва материаллари экспертизаси бўйича

 1. Лок-бўёқ материаллари (ЛБМ) ва лок-бўёқ қопламалари (ЛБҚ) экспертизасининг предмети нима?
 2. Лок-бўёқ материаллари ва қопламалари криминалистик экспертизасининг вазифалари?
 3. Лок-бўёқ материаллари ва қопламалари экспертизасининг тадқиқот услубларини айтиб беринг?
 4. Лок-бўёқ материаллари ва қопламалари экспертизасининг объектларига нималар киради?
 5. Лок-бўёқ материаллари ва қопламалари экспертизасида эксперт олдига хал этиш учун қўйиладиган саволлар?
 6. Лок-бўёқ материаллари ва қопламаларининг таркибига қандай элементлар киради?
 7. Лок-бўёқ материаллари ўз таркиби ва мўлжалланган мақсадига кўра нималарга бўлинади?
 8. Пленка ҳосил қилувчи модда (боғловчи)ларга нималар киради?
 9. Пигментлар нима?
 10. Ноорганик пигментлар нима?
 11. ЛБМ ва ЛБҚ таркибидаги тўлдирувчилар нималар?
 12. ЛБМ ва ЛБҚларга тўлдирувчилар сифатида нималар ишлатилади?
 13. Нима сабабдан ЛБМга тўлдирувчилар қўшилади?
 14. ЛБМ ва ЛБҚ таркибида қандай қўшимчалар мавжуд бўлади?
 15. ЛБМ ва ЛБҚ таркибида қандай қўшимчаларни таърифлаб беринг?
 16. Лок нима?
 17. Эмаль нима?
 18. Бўёқ нима?
 19. Грунтовка (“қора шувоқ”) нима?
 20. Шпатлевка нима?
 21. Шпатлевкаларда тўлдирувчи сифатида қандай моддалар ишлатилади?
 22. Шпатлевкаларда пигментлар сифатида нималар ишлатилади?
 23. ЛБМ ва ЛБҚ экспертизасида эталонларга нималар киради?
 24. Бўялган буюм сатхидаги ЛБҚ ўзига тегишлими ёки қайта бўялганми?
 25. Умумий холда автомобилнинг ЛБҚ қандай қатламлардан иборат бўлади?

XIV. ОДАМ ДНКСИ СУД-БИОЛОГИК ЭКСПРТИЗАСИ БЎЙИЧА

 1. Одам ДНКси суд биологик экспертизаси предмети ва объектлари.
 2. Одам ДНКси суд биологик экспертизасида қўлланиладиган услублар.
 3. «Молекуляр-генетик экспертиза» тушунчаси ва турлари.
 4. ДНК экспертизасининг криминалистиканинг мустақил бўлими сифатида шаклланиши қандай бўлган.
 5. «Биологик излар» тушунчаси ва таснифи.
 6. Молекуляр-генетик экспертиза идентификациясининг назарий асослари ва методик тамойиллар.
 7. Молекуляр-генетик экспертизаларни ўтказишдаги хатолар.
 8. Молекуляр-генетик диагностик ва классификацион таҳлилларнинг илмий ва методик асослари.
 9. ДНК нинг тузилиши ва хусусиятлари.
 10. Криминалистика амалиётида қўлланиладиган геномнинг махсус қисмлари ядровий (хромосома) ДНК,  У-хромосома ва бошқа турдаги генетик маркерлар.
 11. Молекуляр-генетик экспертизасини ўтказиш босқичлари ва уларда қўлланиладиган  методикалар.
 12. ДНК таҳлил усуллари: ажратиш усуллари, сифат миқдор ва тур мансублигини аниқлаш, полимеразали занжир реакцияси, капилляр электрофорез, эҳтимоллик статистик баҳолаш.
 13. Одам қон ва  сўлак излари бўлган ашёвий далилларларининг криминалистик аҳамияти.
 14. Қон ва  сўлак изларини аниқлаш ва бирламчи баҳо бериш.
 15. Қон ва  сўлак изларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 16. Эритмалар тушунчаси.
 17. Одам ДНКси суд-биологик экспертизаси лабораториясида реактивларни тайёрлашдаги ўзига хос тартиб қоидалари.
 18. Мушак, тоғай, пайларнинг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос аҳамияти.
 19. Суякдан ДНК ажратиб олиш методикалари ва ўзига хос хусусиятлари.
 20. Маний  ҳамда  маний ва бошқа турдаги биоматериал  аралашувидан келиб чиққан ашёвий далилларининг криминалистик аҳамияти.
 21. Маний  ҳамда  маний ва бошқа турдаги биоматериал  аралашувидан келиб чиққан излардан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 22. Маний изларини аниқлаш ва  бирламчи баҳо бериш.
 23. Микроскопнинг тузилиши.
 24. Микроскопик тадқиқотнинг аҳамияти.
 25. Соч толаларининг криминалистик аҳамияти.
 26. Соч толаларининг молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос ўзига ҳос жиҳатлари.
 27. Сочдан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 28. Тирноқ ости биоматериалларининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос жиҳатлари.
 29. Тирноқ ости биоматериалларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 30. Тер-ёғ ажратмаларининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос аҳамияти.
 31. Тирноқ ости биоматериалларидан ДНК ажратиб олиш методикалари.
 32. Ажратиб олинган ДНК препаратларининг миқдор ва сифат реакцияси аҳамияти ва ўзига ҳослиги.
 33. . “Quantifiler® Duo”, “Quantifiler® Trio” тадқиқот системаларнинг ўзига хос хусусиятлари ва бир биридан фарқлари.
 34. ПЗР-полимераза занжир реакциясининг пайдо бўлиш тарихи.
 35. ПЗР-полимераза занжир реакциясининг криминалистик аҳамияти ва молекуляр генетик тадқиқотларининг ўзига ҳос хусусиятлари.
 36. ПЗР-полимераза занжир реакцияси бўйича лабораторияда қўлланиладиган методикалари.
 37. Электрофорез жараёни. Капилляр электрофорез жараёнининг авзаллиги.
 38. 3130xl Genetic Analyser, 3100 Genetic Analyser ва 3500 Genetic Analyser аппарат-дастурий комплексларда ишлаш принциплари.
 39. Gene Mapper® ID-X дастури ҳақида маълумот. Gene Mapper® ID-X дастурида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари.
 40. “Too match”, “ладдер эффект” тушунчалари ва уларга баҳо бериш.
 41. Контаминация тушунчаси.
 42. Контаминация юзага келиш сабаблари. Контаминация ДНК экспертизасидаги аҳамияти.
 43. Одам ДНКси суд-биологик экспертизасинин “ДНК маълумотлар базаси”.
 44. “ДНК маълумотлар базаси”даги маълумотлар билан ишлаш.
 45. Эҳтимоллик-статистик таҳлил.
 46. Идентификация масалаларини ҳал қилишда эҳтимоллик-статистик таҳлилини ўтказиш.
 47. Диагностика масалаларини ҳал қилишда эҳтимоллик-статистик таҳлилини ўтказиш.
 48. Экспертиза хулосасини расмийлаштиришнинг ҳуқуқий асоси.
 49. ДНК экспертиза хулосасини расмийлаштиришда эътибор берадиган жижатлари.
 50. Одам ДНКси суд-экспертизаси амалиётида учрайдиган камчиликлар.                                             XV. СУД ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАВИЙ ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЙИЧА
 51. Ер майдони чегара бўлакларининг чизиқли ўлчамлари қандай мақсадда ер чегаралари бўйлаб чизилади?
 52. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текшириш – тартиби ва асосий вазифалари?
 53. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текширишда қўлланиладиган асосий меъёрий хужжатлар?
 54. Уй-жой, нотурар бино ва иншоотлар, тугалланмаган қурилиш конструкцияларга нисбатан жисмоний эскиришни инобатга олган ҳолда бозор баҳосини аниқлаш тартиби?
 55. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолатини текшириш босқичлари?
 56. Уй-жой (квартира ва ер майдонлари)ни хақиқий ҳолат бўйича бўлиш ёки улуш ажратиш тартиби қандай?
 57. Конструкцияларнинг ташқи омиллари (кўриниши)ни техник ҳолатининг баҳолашдаги асосий факторлари.
 58. Уй-жойни бўлишда қурилиш-техникавий экпертизасини ўтказиш учун зарур бўлган асосий васиталар.
 59. Қурилиш конструкцияларининг техник ҳолати ва тоифалари. Ушбу техник ҳолат тоифаларини аниқлаш меьзонлари ва усуллари.
 60. Ўлчов ишлари моҳияти ва асосий мазмуни. Ўлчаш ишлари натижасида олинган маълумотларни тақдим этиш усуллари.
 61. Бино ва иншоотларни кўздан кечириш вақтида мавжуд бўлмаган (бузиб ташланган) қурилмалар инвентар хужжати техник паспортида акс эттирилган бўлсада, тадқиқот жараёнида инобатга олинадими?
 62. Материалларнинг мустахкамлигини аниқлаш учун асбобларнинг ишлаши асослари ва усул(метод)лари.
 63. Иншоотларга тавсиф (характеристика) беринг.
 64. Материалларнинг мустахкамлигини бузмайдиган усуллар билан аниқлаш учун қўлланиладиган қурилмалар.
 65. Техник текшириш вақтида қурилиш иншоотлари ва материалларининг физик-механик хусусиятларини аниқлаш (мустахкамлигидан ташқари) учун ишлатиладиган асосий воситалар.
 66. Қайси мақсадда инвентар хужжатида акс эттирилган бино
  ва иншоотларнинг ўлчамлари ва ташқи баландлиги алоҳида литер
  ва контурларда келтирилади.
 67. Ёруғлик конструкциялари ва структураларининг вертикал текисликдан четланишни алиқлашнинг геодезик усуллари ҳамда амалиёт асбоблари ва ишлаш усуллари.
 68. Уй-жойни натура шаклда, идеал хиссадан чекинган ҳолда бўлиш мумкинми?
 69. Юк кўтарувчи ва беркитиб турувчи конструкциялардаги ёриқларнинг хавфлилик даражаси (мисоллар келтиринг).
 70. Уй-жойни натура шаклда, идеал хиссадан чекинган ҳолда бўлишда, улушнинг компенсацияси қайси усул (метод) ёрдамида аниқланади?
 71. Юк кўтарувчи ва беркитиб турувчи конструкцияларда экплуатацион даврдан олдинги ёриқларнинг турлари (мисоллар келтиринг).
 72. Уй-жойдан мулкдорлар ўртасидаги улушни бир қисмини ажратиб олиш нимани англатади?
 73. Қандай ҳолларда ер майдонини бўлишнинг техник имконияти йўқ. Таъриф беринг.
 74. Темир бетон элементларда кучланиш (зўриқиш)да хосил бўладиган ёриқлар ҳақида тушунчангиз. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 75. Низоли бўлган уй-жойларни натура шаклда бўлишда, давлат суд экспертнинг кўздан кечириши вақтидаги харакати.
 76. Горизонтал кучлар таъсири остида юк кўтарувчи конструкцияларнинг (ушлаб турувчи девор, пойдевор, тошли арка) деформацияланиши ва шикастланиши. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 77. Суд қурилиш экспертининг хулосасининг мазмун, моҳияти
  ва таркиби
 78. Турли ҳил турпоқда жойлашган бинолар деворларида ёриқлар пайдо бўлиши ва деформациялари. Схематик таърифлар билан кўрсатинг.
 79. Турар жой биноларининг жисмоний эскириш даражасини аниқлаш услуби (метод) ва норматив хужжати қайси.
 80. Қайси қурилмалар асосий қурилмалар хисобланади? (Уй-жой миққиёсида).
 81. Ер тузиш кадастр (инвентар) хужжатининг шаклланиш тартиби?
 82. “AutoCad” дастури қайси ҳолатларда қўлланилади?
 83. Тахеометрик тасвирга олиш нима?
 84. “Нивелир” асбоб-ускунаси қандай ҳолатларда қўлланилади?
 85. Баҳолашнинг неча ҳил услуби мавжуд ва улар қайсилар?

СУД-ФОНОГРАФИЯ ЭКСПЕРТИЗАСИ ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА

 1. «Фонография» сўзига таъриф беринг?
 2. Марказда қайси тилдаги фонограммалар бўйича СФЭ ўтказилиши ташкиллаштирилган?
 3. Фонограммалар бўйича асбоб-ускунали (инструментал) тадқиқот ўтказиш учун қандай дастурий таъминот ва асбоб-ускуналар қўлланади?
 4. Товуш бўйича ахборот ташувчиларнинг (рақамли диктофон, уяли телефон аппарати, флешь-хотира картаси ва ҳ.) таҳлилининг асосий методлари қандай?
 5. Бугунги кунда суд-фонография лабораториясида қандай масалалар ҳал этилади?
 6. Идентификацион тадқиқот ўз ичига нималарни қамраб олади?
 7. Инструментал белгилар гуруҳи нима, таърифлаб беринг?
 8. Овоз ва нутқни диагностик тадқиқоти қандай саволларни ҳал этишга ёрдам беради?
 9. Овознинг белгилари орқали қандай ахборотлар аниқланади?
 10. Овознинг баландлига қандай белгилар орқали аниқланади?
 11. Овознинг кучи нималарга боғлиқдир?
 12. Артикуляция белгилари нималарни ўзида акс эттиради?
 13. Нутқнинг тезлигина таърифлаб беринг?
 14. “Нутқдаги паузалар” тушинчасига таъриф беринг?
 15. Нутқ маданияти белгилари ўзида нималарни акс эттиради?
 16. Суд-фонография экспертизасида инструментал, электроакустик тадқиқот методлари нималарни ўрганишга йўналтирилган?
 17. «Монтаж» тушинчасига изоҳ беринг?
 18. Электроакустик монтаж белгиларини аниқлаш учун қандай методлар қўлланилади?
 19. «Цезарь» (транскрайбер) дастурий таъминоти суд-фонографик экспертизаси ўтказиш жараёнида нима учун қўлланилади?
 20. Суд-фонография экспертизасида “форманта структуралари” нимани англатади?
 21. Оғзаки нутқнинг фонетик-акустик белгиларини таърифлаб беринг?

 

Матнда хато топсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter тугмаларини биргаликда босинг .