Марказда ОАВ учун медиатур ва матбуот анжумани ташки этилди

Жорий йилнинг 14 ноябрь куни Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертиза маркази биносида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги “Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижроси бўйича матбуот анжумани ўтказилиб, медиатур ташкил этилди.

Тадбирда ОАВ вакилларига суд-экспертлик фаолиятидаги янгиликлар  ва амалга оширилган ишлар тўғрисида ахборот етказилди.

Жумладан,
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази Давлат суд-экспертиза муассасаси ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикасида суд экспертизаси институтини ҳар томонлама ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш, суд экспертизаси муаммолари бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, мамлакатда суд экспертизаси назарияси ва амалиётини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини шакллантириш, ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, одил судловни амалга ошириш, жамоат тартибини, хавфсизликни таъминлаш, жиноятлар ва ҳуқуқбузарликка қарши курашиш масалаларида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва судларга махсус билимларни қўллаш йўли билан кўмаклашиб келмокда.

Айниқса кейинги йилларда суд экспертлик фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб, 2017 йил 13 апрелда қабул қилинган 206-сонли Ҳукумат қарори асосида барча вилоятларда Марказнинг ҳудудий бўлимлари ташкил этилди. Шунингдек, экспертларни замон талаблари даражасида малакасини ошириш учун Ўқув маркази ўз фаолиятини бошлади.

Жорий йилнинг 17 январь куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4125-сон қарорига мувофиқ амалиётда илк бор нодавлат ташкилотлар томонидан суд-экспертлик фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари яратилди.

Унга кўра, нодавлат суд-экспертиза ташкилотларига суд экспертизаларининг 44 та турини ўтказиш ҳуқуқи берилди, уларнинг қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизимини ташкил қилиш ҳамда суд эксперти сертификатини олган шахсларнинг Ягона реестрини ва нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари рейтингини юритиш белгиланди.

Шунингдек, қарор билан 2019-2020 йилларда суд экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича 25 банддан иборат “Йўл харитаси” тасдиқланди ва унга асосан суд-экспертиза хизматлари фаолиятининг норматив-ҳуқуқий базасини такомиллаштириш, амалиётга янги инновацион ишланмаларни жорий этиш, суд экспертизаларининг турларини кенгайтириш, уларнинг сифати ва ишончлилигини ошириш, Марказнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, суд-экспертлик фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш, ихтисослаштирилган нодавлат суд экспертиза ташкилотларини ривожлантириш йўналишлари белгиланди.

Бундан ташқари, ходимларнинг ижтимоий муҳофазаси, моддий таъминоти тубдан яхшиланди ва энг муҳими Ҳукумат қарорига асосан моддий-техника базани модернизация қилиш ва замонавий лаборатор ускуналар билан жихозлаш учун 3 млн. 326 минг АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратилди. Шу билан бирга Марказ тузилмасига бугунги кун талабларидан келиб чиққан холда ўзгартишлар киритилиб, бир қатор янги бўлимлар ташкил этилди ва ходимлар штат бирлиги сезиларли даражада оширилди.

Қайд этиб ўтилган йўналишнинг амалий натижаси сифатида Марказнинг янги, замонавий талабларга жавоб берадиган ихтисослашган биноси қурилиб, фойдаланишга топширилди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларнинг малакали суд экспертиза хулосаларига бўлган эҳтиёжларини, шунингдек илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда суд экспертизанинг янги турлари, хусусан суд-психологик экспертизаси; суд-электротехника экспертизаси; озиқ-овқат маҳсулотларининг суд экспертизаси, суд лингвистик экспертизаси, суд автомобиль йўллари экспертизаси ва суд компьютер-техник экспертизаларини жорий қилиш юзасидан, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг илмий-тадқиқот муассасалари ва олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда 21 дан ортиқ тасдиқланган мавзулари бўйича илмий – тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Тегишли вазирлик ва идоралар ҳамкорлигида, суд экспертиза муассасаларида автоматлаштирилган ахборот-қидирув тизимлари ва компьютер дастурлари, электрон маълумотлар базаларини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар дастури тасдиқланиб, ижроси таъминланмоқда.

Бундан ташқари, Марказ лабораторияларини ИСО-17025 халқаро стандарти талабларига мувофиқ ҳалқаро аккредитациядан ўтказиш бўйича тайёргарлик ишлари бошланди.

Тадбир жараёнида ОАВ вакиллари учун Марказнинг янги ихтисослаштирилган биносида Медиатур ташкил этилиб, иштирокчиларнинг суд-экспертиза фаолиятига оид барча саволларига давлат суд экспертлари томонидан жавоб олдилар.

Х.Сулаймонова номидаги Республика
суд экспертиза марказининг
Халқаро ҳамкорлик ва жамоатчилик
билан алоқалар бўлими

Тел. 71-209-11-55


ПРЕСС-РЕЛИЗ

 

14 ноября текущего года в здании Республиканского центра судебной экспертизы имени Х. Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан состоялась Пресс-конференция и организован медиатур по исполнению Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию судебно-экспертной деятельности» от 17 января 2019 года.

В ходе мероприятия до сведения представителей СМИ было доведено о проделанной работе и о новшествах в сфере судебно-экспертной деятельности.

В частности,
Республиканский центр судебной экспертизы им.Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан являясь Государственным судебно-экспертным учреждением уделяет особое внимание реализации мер по всемерному развитию института судебной экспертизы в Республике Узбекистан, проведению научных исследований по проблемам судебной экспертизы, формированию основных направлений развития теории и практики судебной экспертизы в стране, а также оказанию содействия правоохранительным органам и судам в вопросах обеспечения защиты прав и свобод граждан, осуществления правосудия, охраны общественного порядка, безопасности, борьбы с преступлениями и правонарушениями путем применения специальных познаний.

В последние годы особое внимание уделялось развитию судебно-экспертной деятельности в стране, так согласно постановлению Правительства № 206 от 13 апреля 2017 года во всех регионах страны созданы областные отделения Центра. Также организована деятельность Учебного центра по повышению квалификации судебных экспертов в соответствии с современными требованиями.

В соответствии с Постановлением Президента страны, принятым 17 января текущего года № ПП–4125 «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертной деятельности», была создана правовая основа для осуществления судебно-экспертной деятельности негосударственными экспертными организациями.

Согласно которому, негосударственным экспертным организациям было предоставлено право проводить 44 вида судебных экспертиз, в том числе определена система организации переподготовки и повышения квалификации их, а также вести единый реестр лиц, которые получили сертификат судебного экспертиз и рейтинг негосударственных организаций.

В соотвествии с утвержденной «Дорожной карте» о дальнейшем совершенствовании судебно-экспертной деятельности в 2019-2020 годах, состояўий из 25 пунктов, предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы судебно-экспертной деятельности, внедрении в практику новых инновационных разработок, расширение проводимых видов судебных экспертиз, повышении их качества и надежности, укрепление материально-технической базы Центра, внедрение информационно-коммуникационных технологий в экспертную деятельность.

Наряду с этим, большое внимание уделяется социальной защите и материальному стимулированию судебных экспертов, материально-техническому обеспечению экспертной деятельности. Так, в апреле этого года в соответствии с решением правительства Центру были выделены средства в размере 3 млн. 326 тысячи долларов США на модернизацию материально-технической базы и оснащения современным лабораторным оборудованием. В то же время были внесены изменения в структуру Центра в соответствии с современными требованиями. Так, были созданы ряд новых отделов, а также значительно увеличился штат сотрудников Центра.

Практическим результатом проводимқх реформ стало завершение строительство и начало работы в новом, отвечающем современном требованиям здании Центра.

С учетом потребностей правоохранительных органов и судов в квалифицированных судебно-экспертных заключениях, а также передового зарубежного опыта, ведется научная работа по внедрению в практику новых видов судебной экспертизы, в том числе, таких как судебно-лингвистическая экспертиза, судебно-автомобильно-дорожная экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, судебно-электротехническая экспертиза и судебная экспертиза пищевых продуктов.

Помимо этого Центром совместно с научно-исследовательскими институтами Академии Наук Республики Узбекистан, а также профильными высшими учебными заведениями республики проводятся научно-исследовательские работы в общей сложности по двадцати одной утвержденной теме, затрагивающих различные экспертные направления.

Совместно с министерства и ведомствами реализуется комплексная программа по внедрению в судебно-экспертных учреждениях автоматизированных информационно-поисковых систем и компьютерных программ, электронных баз данных.

Кроме того, началась подготовка к прохождению международной аккредитации лабораторий Центра в соответствии с требованиями международного стандарта ISO-17025.

В ходе мероприятия был организован Медиатур в новом специализированном здании Центра для представителей СМИ, и все участники получили от судебных экспертов достоверные ответы на все интерисующие вопросы о судебно-экспертной деятельности.

Отдел международного сотрудничества
и связей с общественностью
Республиканского центра судебной
экспертизы им. Х. Сулаймановой

Тел. 71-209-11-55

Матнда хато топсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter тугмаларини биргаликда босинг .